Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΙΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
Γραφεία Εμμ. ΜΠενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022
μww.dimoprasion.gr
email:dimonews @dimoprasion .gr
AP. ΦΥΛΛΟΥ 27953
Βρετανία:: Αγωνία
ότι οι τιμές
Πετρελαίου θα
φθάσουν τα 100
δολάρια το βαρέλι
Δεν μεινεται ο ΦΠΑ
ενεργειακάν εί .
Η στήριξη και
προς τις επιχει ρήσεις , σε ό,τι αφορά στην ενέργεια , έχει σκοπό
να περιορίσει την
ενδεχόμενη αύξηση του κόστους
και τη μετακύλισή
τελικό
0ι τιμές του πετρελαίου που έκαναν
ράλι 50% το 2021 θα κινηθούν περαιτέρω
ανοδικά φέτος , όπως προβλέπουν οι ανα
λυτές , που υποστηρίζουν ότι η έλλειψη
παραγωγικής δυναμικότητας και οι περιορισμένες επενδύσεις στον κλάδο μπορεί να οδηγήσουν το αργό πάνω από τα
100 δολάρια το βαρέλι
Αν και το αραλλαγμένο στέλεχος Ομι
χρον οδήγησε τα χρούσματα
της COVID-19 πολύ πάνω 3
προϊόν , το οποίο
θα το χρεωθεί ,
δυστυχς , ο κατα ναλωτής
πρόσθεσε.
Από εκεί και
πέρα έχουμε ένα
πλαίσιο πολιτι Τι φοβούνται
περισσότερο οι
αρνητές
εμβολιασμού
χν σε δύο διανουάριο, αποφασίστηκαν μέτρα 400 εκατ ,
για την κάλυψη πολύ ση μαντικού μέρους
της αύξησης στους λογαριασμούς . Σε ό,τι
αφορά στα νοικοκυριά 70% , στα ευάλωτα
νοικοχυριά με το χοινωνικό τιμολόγιο
90% και για πρτη φορά , σε όλες τις επ χειρήσεις 50% της αύξησης. Αυτή η πολτική στήριξης, εφόσον είναι δυναμικό το
φαινόμενο των αυξήσεων , θα συνεχιστεί
και το επόμενο διάστημα σε ό,τι αφορά τα
φορετικές κατευθύνσεις . Πρτα
απ' όλα , την ενί σχυση του εισοδήματος. Επιμένουμε σταθερά σε μια πολιτική που μπορεί να ενι σχύει το εισόδημα των καταναλωτν, όχι
μόνο με την πρτη αύξηση του καττατου
μισθού, η οποία ήδη έχει γίνει , αλλά και
με μια σειρά από άλλα μέτρα, τα οποία έχουν αυξήσει το διαθέσιμο εισόδημα όλο
Επιμένουμε σταθερά σε μια πολιτική
που μπορεί να ενισχύει το εισόδη μα των
καταναλωτν δήλωσε ο κυβερνητικός ε πρόσωπος Γ Οικονόμου .
Για τις ανατιμή σεις ο κ. Οικονόμου επι
σήμανε ότι από το Σεπτέμβριο ο ποωθυπουργός εξήγγείλε σειρά δράσεων έμπρα
χτης οικονο μικής στήριξης που μέχρι τρα
φτάνουν στα 1,3 δισ. ευρ. Για τον ΙαΗ αναλογία των εμβολιασμένων/θετι .
χν να κάνουν το εμβόλιο Ελλήνων πα
ρουσίασε σταθερή άνοδο από τον Ιανουάριο έως τον Οκτβριο του 2021, αλλάκαι από εκεί και πέρα παρέμεινε στα θερή/ο0ιακά αυξανόμενη στις τρεις τε.
λευταίες μετρήσεις , με τη μικρή αύξηση
να προέρχεται κυρίως από τις μεγάλες η
λικίες . Στις αρχές του 2022 το 9% των
Ελλήνων. δηλαδή σχεδόν ο ένας στους
δέκα . αποκλείουν να κάνουν το εμβόλιο ,
εν το 8% εμφανίζονται ακόμη διστακτι
χοί ( απαντντας "μπορεί ναι/μπορεί όn" ) . Συνολικά το ποσοστό όσων αρνού
νται ή διστάζουν , κινείται
στο 17% .
το προηγούμενο διάστημα
στον καταναλωτή χαι που τ 2
Αδ. Γεωργιάδης: Εξετάζουμε μείω ση ΦΠΑ
σε σειρά προϊόντων
Χρ. Σταϊκούρας: Δεν υφίσταται τρα ενδεχόμενο μείωσης του
Η Ελλάδα βάζει πλρη για καρέκλαν
στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ
Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο μείω
σης του ΦΠΑ σε σειρά προϊόντων για
την αναχαίτιση της ακρίβειας , ο υπουρ .
γός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδωνις
Γεωργιάδη ς μιλντας στο Mega στην εκπομπή Μεγάλη Εικόναν
Ο υπουργός ανέφερε ότι η κυβέρνη ση εξετάζει τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ
σε συγκεχριμένα προϊόντα προσθέτοντας
ότι πρόκειται για ένα μέτρο που βρίσκεται υπό διερεύνηση προκειμένου να υπάρ ξει παρέμβαση δια της φοροελάφου νσης
σε ορισμένα είδη προϊόντων και να αναχαιτιστεί το πληθωριστικό χύμα που βιονει η χρα.
Πιο συγκεχριμένα δήλωσε: "Εχουμε βάλει μια άσκη ση στο καλά θι της νοικοχυράς
για να δούμε που πρόκειται να κυμανθεί
τους επόμενους μήνες . Δουλεύουμε για να
δούμε που πρόκειται να έχουμε το επόμενο διάστημα λογικά τις μεγαλύτερες αυξήσεις για να δούμε χαι αυτό το θέμα , αν
γίνεται δια της φορολογίας Α 3
Παράγουμε έρευνα
δεν οδηγεί όμως
σε καινοτόμα
προϊόντα
Ποιά τα κέρδη και η Πιθανότητα εκλογής
Αν δεν προχύψει τρίτη υποψηφιότητα, τότε μαζί με τη Δωνία αναμένεται να καταλάβει η Ελλάδα τη μία από τις δύο θέσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του OΗΕ που αντι στοιχούν στη Δυτική Ομάδα για τη διετία '25-'26. Η χρα θα το επιτύχει και με τηνυ.
ποστήριξη της Αγκόλα!
<Είχα την τιμή να γίνω δεκτός από τον Πρόεδρο της Αγκόλας Lourenco και να τον ευχαριστήσω για την αναχοίνωση που μου έγινε ότι η Αγκόλα θα ψηφίσει την Ελλάδα, για
την εκλογή της στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθννν δήλωσε ο Ελληνας ΥΠΕΕ μετά τη συνάντησή του με τον Ζoάο Λουρένσο, ότως μας πληροφορεί και με σχετικό
tweet, κάνοντας γνωστό ότι η χρα μας διεκδικεί μα θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας των
Ηνωμένων Εθνν .
Στο επίχεντρο λήψης σημαντικν αποφάσεων η Ελλάδα
"Ορόλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Καινοτομίας ( ΕIC) στην αξιοποίηση της
Ελληνικής Ερευνας και Καινοτομίαςν, ή
ταν το αντικείμενο ενημέρωσης της ειδι.
κής κοινοβουλευτική ς μόνιμης επιτροπής Ερευνας και Τεχνολογίας από την κ.
Κεφαλά.
Οσον αφορά την καινοτομα , σύμφωνα
με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην
επιτροπή , η Ελλάα βρίσκεται στην ομάδα
των χωρν με μέτριες επιδόσεις , πίσω από την Πορτογαλία , τη Λιθουανία, την
Τσεχία , την Ισπανία , τη
Σλοβενία , τη Μάλτα, την
ww.Gimoprasion.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Το ΤΕΕ έγινε 100 χρονών
  Γ. Στασινός: To TEE αναλαμβάνει να υλοποιήσει έργα και δράσεις που το κράτος δυσκολεύεται να κάνει «Υπερασπιζόμαστε το υψηλό επίπεδο των Ελλήνων Μηχανικών και των Πολυτεχνείων μας» «Εκατό χρόνια σχεδιάζουμε την Ελλάδα του αύριο. Και συνεχίζουμε». Ξεκινά  η καμπάνια του ΤΕΕ και θα μεταφερθεί σε όλη τη χώρα Το ΤΕΕ τιμά τους δημοσιογράφους που γράφουν για τα σημαντικά θέματα των μηχανικών Ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Γιώργος Στασινός σε αμιγώς δημοσιογραφική εκδήλωση, που διοργανώθηκε για να τιμήσει τη διαχρονική συνεργασία του ΤΕΕ με τους ε�
 • Επεκτείνεται το πρόγραμμα σχολικών γευμάτων σε επιπλέον 20 δήμους
  Στην επέκταση του προγράμματος σχολικών γευμάτων σε επιπλέον 20 δήμους – από τους οποίους οι μισοί είναι στις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας – προχωρεί το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ενισχύοντας ταυτόχρονα τον αριθμό των γευμάτων που διατίθενται σε δήμους με αποδεδειγμένα αυξημένες ανάγκες. Το υπουργείο μέσω του ΟΠΕΚΑ θα διαθέσει ποσό 344.998.674 ευρώ για να εξασφαλιστεί καθημερινά η παροχή των σχολικών γευμάτων σε 231.062 μαθητές από 217.267 που στηρίζει σήμερα το πρόγραμμα. Έτσι, οι δήμοι της χώρας στους οποίους υλοποιείται το πρόγραμμα αυ
 • Αρχίζει η διαδικασία για την αποκατάσταση των σχολικών μονάδων σε Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα
  Αρχίζει η διαδικασία για την αποκατάσταση των σχολικών μονάδων σε Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα, καθώς από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.)» ως αναθέτουσα αρχή για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των έργων στα σχολεία των περιοχών, που επλήγησαν από τις κακοκαιρίες «Daniel» και «Elias». Τα έργα πρόκειται να υλοποιηθούν με βάση τη σχετική νομοθεσία κατεπείγουσας εκτέλεσης, όπως προβλέπεται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. Οι εν λόγω σχολικές μονάδες βρίσκονται στους δήμους Τρικκαίων, Φαρ�
 • Κ. Χατζηδάκης προς τράπεζες και παρόχους POS: Εξετάστε τη μείωση προμηθειών
  Η πρόοδος που έχει γίνει στο μεγάλο έργο της διασύνδεσης των POS με τις ταμειακές μηχανές και παράλληλα και η συμβολή όλων των εμπλεκομένων στην υλοποίησή του εντός των χρονοδιαγραμμάτων, βρέθηκε στο επίκεντρο συνάντησης εργασίας του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη, του αρμόδιου υφυπουργού Χάρη Θεοχάρη και εκπροσώπων των τραπεζών, καθώς και των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών POS, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 21/02. Ο Κωστής Χατζηδάκης επισήμανε ότι η Πολιτεία κάνει ό,τι απαιτείται προκειμένου το έργο της διασύνδεσης να υλοποιηθε
 • Ο Όρμπαν, οι παραιτήσεις και ένα νέο σκάνδαλο
  Η ουγγρική κοινή γνώμη είναι οργισμένη για το σκάνδαλο κακοποίησης, με την πρόεδρο της χώρας να υποβάλει την παραίτησή της. Πόσο θα επηρεάσει όμως αυτό το σύστημα του Όρμπαν; Κάθε χρόνο οι υποστηρικτές του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν αναμένουν με ανυπομονησία τις προγραμματικές ομιλίες του. Σε καθεμία από αυτές ο Όρμπαν προβαίνει σε έναν απολογισμό του προηγούμενου έτους σημαίνοντας ταυτοχρόνως και την έναρξη της νέας πολιτικής περιόδου. Τις περισσότερες φορές ο Όρμπαν αρέσκεται να θριαμβολογεί για τις επιτυχίες του παρελθόντος και να ανακ