Πρωτοσέλιδο Πρωινός Μοριάς:Recognized text:
Έτος ιδρύσεως

1989
(Μηνιαία έκδοση)
2007 - 2017
(Εβδομαδιαία έκδοση)
2017 (Ημερήσια έκδοση)
Έδρα - Γραφεία:
ΒΙ.ΠΕ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ, 5Β
Τ.Κ. 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ
Τηλ.: 2710 23 51 80
Fax: 2710 23 51 81

Ημερήσια Εφημερίδα της Αρκαδίας

ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 | Αρ. φύλλου 1019 | 1 €

email:
[email protected]
www.proinosmorias.gr

Διαδικτυακή εκδήλωση του «EUROPE DIRECT Πελοπόννησος»
Με το μήνυμα «Η καρδιά της Ευρώπης χτυπά στην Πελοπόννησο»,
τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022 πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή
εκδήλωση του «EUROPE DIRECT Πελοπόννησος» με τίτλο «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Προκλήσεις στην Απασχόληση
και την Επιχειρηματικότητα». Η έναρξη της εκδήλωσης έγινε
από τον πρόεδρο του Δικτύου Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» και γενικό
γραμματέα της ΚΕΔΕ, Δημήτρη Καφαντάρη, ο οποίος, αφού καλωσόρισε τους ομιλητές και τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση, ανέφερε ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση της
εποχής μας, ενώ την ίδια στιγμή αποτελεί ευκαιρία για την οικοδό-

μηση ενός νέου οικονομικού μοντέλου. Η ΕΕ απαντάει σε αυτή την
πρόκληση με την Πράσινη Συμφωνία και με μια δέσμη σαφών νομοθετικών προτάσεων, προκειμένου ο ευρωπαϊκός χώρος να μετατραπεί
σε μια σύγχρονη, αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και ανταγωνιστική οικονομία. Στον χαιρετισμό του ο υφυπουργός Έρευνας και
Καινοτομίας, Χρίστος Δήμας, αναφέρθηκε, αφενός στον ρόλο του
«EUROPE DIRECT Πελοπόννησος» ως γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ
των θεσμών της ΕΕ και των πολιτών της Πελοποννήσου, αφετέρου
στον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.
[• ΣΕΛΙΔΕΣ 6 - 7]

Να επιστραφούν τα γλυπτά του
Παρθενώνα, ζητούν ανοιχτά οι
Times του Λονδίνου

• Άρθρα

Τι τεκταίνεται
στην Κύπρο;
Του
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
[• ΣΕΛΙΔΑ 10]

[• ΣΕΛΙΔΑ 19]

50 Laptop από την Accenture
Greece, στις σχολικές μονάδες του
Δήμου Βόρειας Κυνουρίας
O Δήμος Βόρειας Κυνουρίας εκφράζει τις
ειλικρινείς ευχαριστίες του στην εταιρεία
Accenture Greece, για την άμεση ανταπόκρισή της στο αίτημα της Πρωτοβάθμιας
Επιτροπής Παιδείας του Δήμου και την ευγενική χορηγία-δωρεά 50 (πενήντα) Laptop,
στο πλαίσιο της προσπάθειας αναβάθμισης
της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολικών
του μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
«Η αρωγή της εταιρείας Accenture Greece
συντελεί καθοριστικά στην τεχνολογική
αναβάθμιση των σχολείων μας και συνεπακόλουθα στην αναβάθμιση της ποιότητας της
παρεχόμενης εκπαίδευσης, καθώς, πλέον,
προσφέρεται πλήθος δυνατοτήτων, τόσο

στους εκπαιδευτικούς, όσο και στους μαθητές αναφορικά με την εμβάθυνση των γνώσεων, την εμπέδωση και αξιοποίηση νέων
ικανοτήτων, την εφαρμογή πολυδιάστατων
μορφών διδασκαλίας και μάθησης» αναφέρει
ο Δήμος σε ανακοίνωσή του.
Ο δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας, Γιώργος
Καμπύλης, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ευγνώμονες για την πολύτιμη βοήθειά τους, εν
μέσω δύσκολων, ομολογουμένως, συνθηκών,
τόσο υγειονομικών όσο και οικονομικών,
πράγμα που αναδεικνύει από μόνο του την
αξία της ανιδιοτελούς αυτής κίνησης κι
ευελπιστούμε και στο μέλλον, στη συνέχιση
αυτής της συνεργασίας, προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας».

Το «ΕΚΠΑ» και
το «ΣτΕ»
Του
ΙΩΑΝΝΗ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
[• ΣΕΛΙΔΑ 11]

• ΝΕΟ ΔΕΚΑΕΤΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΔΜΗΕ 2023-2032

[• ΣΕΛΙΔΕΣ 8-9]