Previous Προηγούμενη μέρα

Πρωτοσέλιδο Χιώτικη Διαφάνεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΧιτικη
Διαφένεια
ΑΝΕ ΞΑΡ ΤΗΤΗ
ΕΒΔ ΟΜΑΔΙΑΙΑ
ΕΦΗ ΜΕΡΙΔΑ
13 Ιανουαρίου 2022 -Έτος Ιδρύσεως: 1999 ο Έτος 23ο -Αριθ. Φύλλου 1082 -Τιμή φύλλου 1.00 :
Το EΝΕΧΥΡΟΔΑΝΕΙΣΤΗΡΙΟ της Χίου
www.ant1aigaiou.gr
Αγαίου
105.0 PAΔΙΟΦΩΝΟ ΣΟΥ
ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ: ΧΡΥΣΟ & ΑΣΗΜΙ -ΕΝEΧΥΡΑ
Πολυτεχνείου 18, ΧΙΟΣ .24 Οροφος, Α' ραφείnίονονι δημοττού κήμου Τηλ. 22710 80896, 6986 672146 , www.chiosenehiro.gr
Λεωφ. Αιγαίου 80, τηλ.: 22710 41 224 ,
fax : 22710 26590, e-mail: konkyd Θote net.gr
Νέαμέτρα στο "Σκυλίτσειο Νοσοκομείο Χίυ
στα πλαίσια του περιορισμού της διασποράς
m nνδημίας Covid 19
ΧοΔήμαρχος Χίου Σταμάτης Κάρμαντζης | Να επανεξεταστεί
η θέση "Μπαμπακιές" για την δημιουργία νέας δομής
s ελπίσουμε ότι το
2022 θα φέρει την
Απολυπόθητη ηρεμία
στον τόπο μαs και θα βρεθεί
μια συναινετική λύση στο
θέμα τns νέαs δομήs ΚΕΔ
Που σχεδιάζεται από την
αναφέρει:
αΚύριε Υπουργ
Με δεδομένη την αναταραχή Που έχει Προκύψει
αναφορικά με την κατασκευή τns Δομήs στο
Θόλ0s , σαs απευθύνω
έκκληση δια τns Παρού
σns επιστολήs, επαναφέρονταs την Πρότασή μου
για την περιοχή ΜπαμΠακιές , την οΠοία παρακαλ να επανεξετάσετε
άμεσα, επανεξετάζονταs
συγχρόνως τη δυνατότητα Προσέγγισηs όλων
κεντρική Κυβέρνηση. Το
θέμα μαs ταλαιπωρεί αρκετά χρόνια και δεν αφήνει
us δημιουργικές δυνάμειs
στη Χίο να σχεδιάσουν την
μελλοντική ανάπτυξη του
νησιού.
Συνέχεια στη σελίδα 5
Αn' ότι φαίνεται έχουν όλοι
συμφωνήσει στην δημιουργία μιαs τέτοιαs δομήs. Η διαφορά είναι στον αριθμό των διαμε νόντων Που δέχεται η κάθε Πλευρά και η θέση Που μπορεί να
εγκατασταθεί μια τέτοια δομή.
Ευχή και ελπίδα μαs είναι να βρεθεί έναs κοινός τόπos , όλοι να
βάλουν λίγο νερό στο κρασί τουs και να συμφωνή σουν σε μια
κοινά αποδεκτή λύση, με αμοιβαίεs ίσωs υπΟχωρήσει , αλλιs
το πρόβλημα θα συνεχίσει να μαs ταλανίζει για Πολύ ακόμα.
Με αυτό το Πνεύμα ο Δήμαρχοs Χίου κ. Σταμάτηs Κάρμαντζns
απέστειλε την Παρακάτω επιστολή Πρos τον Υπουργό Μετανάστευσηs και Ασύλου κ. Νότη Μηταράκn στην οποία αναλυτικά
ΚΔιομήδης: Ανεμοι, καταιγίδες
κούο και χιόνια στη χρα
Συστάσεις & οδηγίες από την Πολιτική Προστασία
των διατυπωμένων θέσεων και απόψεων.
Ευελπιστνταs στη θετική σas απάντηση, Παρακαλ δε, τον
Πρόεδρο του Δημοτικού μαs Συμβουλίου να συντονίσει την
όλη διαδικασία, ούτως στε να αποφευχθούν περαιτέρω συγκρούσεις με απρόβλεπτεs συνέπειες και διχασμό τns τοπικής μαs
κοινωνίαs.
Στην αντίθετη Περίπτωση και με την άποψη του Πουθενά και του
τίποτα, ελλοχεύει ο κίνδυνos Πέραν των Προαναφερόμενων να
συνεχίσει n λειτουργία τns BIAΛ στην Πολύπαθη Περιοχή των
Καμποχρων και ειδικότερα του Χαλκειού .
Συνέχεια στη σελ. 8
Νότης Μηταράκης: "Το μεταναστευτικό δεν είναι
το μέλλον της Χίου, είναι το παρελθόν της Χίου "
Συνέχεια στη σελίδα 20
εδ την ιδιαίτερη Πατρίδα μαs τη
Υπουργός Μετανάστευσηs και
| Ασύλου κos Νότns Mηταράκns
δήλωσε στη
νέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα τns
Χίου σε αδρές γραμμές τα Παρακάτω:
"Το μετανα στευτικό δεν είναι το μέλλον
τns Χίου, είναι το παρελθόν τns Χίου
Οι στόχοι του Υπουργείου μαs ήταν η
μείωση των ρον και η δραστική μεί
ωση τωνεπιπτσεων Πάνω στs τοπικέs
κοινωνίεs.
Αυτό το πετύχαμε με την μείωση των
ρον και την αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων, το οποίο
κάνουν οι δυνάμειs ασφαλείαs με σεβασμό στο διεθνέ δίκαιο.
Είναι όμωs βασικό να μην ξεκινούν οι βάρκεs από τα Παράλια
τns Τουρκίαs. Πρέπει επίσης να ξεχωρίζονται γρήγορα σε προ σφυγες με δικαίωμα ασύλου ή όχι . Αυτοί που δεν δικαιούνται
Πρέπει να απελαύνονται.
Εδ να Πω ότι πρέπει να Πούμε ότι όλοι Πρέπει να σκεφτόμαστε
σαν Ελληνες Πατριτες, Που αγαπάμε τον τόπο μας και κυρίωs
Μετάλλαξη Όμικρον:
1θα ισχύσειμετά τις 16Ιανουαρίου
διαδικτυακή συΣυνεχίζω και λέγω ότι Πρέπει να
λετουργούν δομές , να λειτουρ
γούν οι απελάσεις, να γίνεται έλεγXOS των ΜΚΟ και να αλλάξουν οι
Παροχές Ππροs τοus πρόσφυγες,
στε να μην λειτουργούν σαν χρηματοδότηση αυτν των ανθρΠων.
Όλα αυτά τα έχουμε κάνει! Όλα τα
έχουμε υλοποιήσι!
Όσα μαs έχει ζητήσει ο Δήμοs Χίου με τιs αποφάσεις των Δημοτικν Συμβουλίων , τα έχουμε όλα υλοποιήσει.
Η Κυβέρνη ση εκπλήρωσε όλα τα ζητού μενα του Δήμου Χίου
( 643/10) για το Μεταναστευτικό.
Προχωρά στην κατασκευή τns νέαs δομής , σε χρο Που επέλεξε
η Κυβέρνηση (όπωs zήτη σε το Δημοτικό Συμβούλιο), Προχωρά
στο κλείσιμο τns BΙΑΛ ήδη έχουμε στο νησί κάτω από 500 αιτούντεs όπωs ζήτησε ο Δήμοs.
Συνέχεια στη σελίδα 20
Συνέχεια στη σελ. 5
ΔΙΑ Α ΤΕ
ΣΗ ΕΡΑ
ΑΤ Ο Η
ΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΣ
Επιμέλεια: Κωνσταντίνos Κυδν ns
Με προκλητικούς χάρτες η Τουρκία επιχειρεί να
<γκριζάρειν την ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο
Σελίδα 3
Σε λειτουργία το anagnorisi.emvolio.gov.gr για τη δήλωση
εμβολιασμν που έχουν πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό
Σελίδα 4