Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
Ιανουαρίου
Κοδημερινή οικονομική ειδική εeημερίδα Διακηρίξευν- Δημοηραστν)
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7569
Τιμή : 1.006
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ -Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 952233
Τράπεζες:
Προχωρούν
σε "ΠΟινέs"
για καταθέσειs
Λογαριασμοί ρεύματOs:
Επίδομα έωs 6.000 ευρ για
εξόφληση χρεν
- Τα κριτήρια για το ειδικό βοήθημα
λιμνάζουν
Στη δίνη της ενεργει
ακής θύελλας και με
συνδέσουν το ηλεκτρικό ρεύμα, εφόσον
αφουσκωμέkWI
νους λογαριασμούς
ρεύματος να τινάζουν
στον αέρα κάθε οικογενειακό προϋπολογι- με ειδικό βοήθημα κα
χρεν προς τους παρόχους.
Μάλιστα, το Κράτος
Το τελευταίο διάστημα γίνεται πολύς σμό , δεν είναι λίγοι
λόγος για το ενδεχόμενο επιβολής αρνη
τικν επιτοκίων στις
μεγάλες καταθέσεις
των επχειρήσεων!
αυτή εξετάζουν οι δότηση κοπε λόγω
τράπεζες , υπό το
συνέχεια στην 11
λύπτει εφάπαξ ολόεκείνοι που αδυνατούν κληρο το ποσό για
να εξοφλή σουν τις
υποχρεσεις
απέναντι στους παρόχρέη που φτάνουν έως
και τα 6.000 ευρ . Για
μεγαλύτερα χρέη διαμορφνεται ανάλογα
με το ύψος της οφει.
λής φτάνοντας στο
30% για ποσά που ξεπερνούν τα
Επανασύνδεση
βοήθημα με ένα τη λεφνημα
Ο πενταψή φιος αριμός μέσω του οποίυ
τα ευάλωτα νοικοκυριά μπορούν να αι τούνται επανασύνδεση
είναι ο 15902.
χους.
απερίπτωσην
Εφόσον, η ηλεκτροαπλήρωτων λογαριασμν , υπάρχει πλέον η
δυνατότητα-αν μη τι
άλλο- να επανασυνδεθεί άμεσα το ρεύμα και
να εξοφληθούν από το
κράτος εξ' ολοκλήρου
χρέη που διαμορφνονται στα 6.000 ευρ.
Με ένα τηλεφνημα
σε 5ψηφιο νούμερο θα
μπορούν τα ευάλωτα
νοικοκυριά να επαναγραμμή λειτουργεί από
Δευτέρα έως Παρασκευή , από τις 08:00 το
πρωί έως τις 20:00 το
βράδυ . Σε αυτήν μπορούν να απευθύνονται
νοικοκυριά που αδυνα τούν να εξοφλήσουν
Βασική πφοϋ πόθεση
για την έγκριση του αιτήματος είναι να έχει
διακοπεί η ηλεκτροδότηση , λόγω ληξιπρόθε σμων οφειλν έως και
τις 31.3. 2022 και να πα.
ραμένουν αποσυνδε
λογαριασμούς δεμένοι έως και την
ολοκλήρωση της διαδι.
12.000
Εντός
δύο μηνν,
η έκδοση
σύνταξns για
αγρότεs ,
μισθωτούs και
επιχειρηματίες
ηλεκτρικής ενέργειας
και να υποβάλουν αί τημα επανασύνδεσης
της παροχής τους.
κασίας .
Εππλέον , το αίτημα
συνέχεια στην 10
τηλεφωνική
Αυξήσειs
στα δημοτικά
- Οι αυξήσειs είναι δύο επιπέδων
και αφορούν αφενός μεν τα τέλη
καθαριότητas , αφετέρου δε
τον ηλεκτροφωτισμό των Πόλεων
Οι ασφαλισμένοι των
τέως Ταμείων ΟΓΑ
ΙΚΑ, ή ΟAΕ Ε, δηλαδή
αγρότες , μισθωτοί και
επιχειρηματίες , που
επιθυμούν να υποβά λουν αίτημα συνταξιοδότησης προςτον
Ηλεκτρονικό Εθνικό
Φορέα Κοινωνικής
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9