Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
τον το1o του
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΕΠΙΔΗ Η ΚΔΙΜΑΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ HΝΑ ΠΑΡΟΥΕΑ
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΕΕΚΙΝΑΕΙ ΑΜΕΣΑ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.
σn στο nnaioio αυτό αιων καιρικν φαινομένων, ό00 και σε 6
ση για την anοτponή
11 αλλaγή είναι την unoysonοίηση και δασικν nυρκαγιν,
napoύσα σε όλες τις ε. αναβάθμιση του δικτύ - συνολικού σρχικού
noxές του κρόνου και ου διανομής ηλεκτρι . npounολογισμού 100
κακοκαιρία "Δο nως η κλυματική ο, μεγάλο ηρότζεκτ για
τα nou xρήζουν αντι.
μετπιση Η κυβέρνη τη θωράκιση έναντι βί
Εε μεισεις φόρων στον ίδιωτικό Τομέα
|Αναφέρβακε σε δπλάσεις του ο Τουργός Οικοτομικν Χρ Σαίκούρας
ο Υnouoς οονομκν χρηστος Ετοίο .
Χωρίς nαράταση θα επιβληθεί κανονικά ε.5
Το διοικητικό Πρόστιμο των 100 ευρ μηνιαίως
Για Πολίτες άνω των 60 ετν nου δεν εμβολιάστηκαν
Η αρονσίαση των πργραμμτων του 0ΑΕΔ μα το 202
Νέου των οποίων Προσφέρονται 85.000 νέες Βέσεις εργωσίας
Έuor το θέμ της ούσκψης στα γραφεία τον 0ΑΕΔ παρονία του Πρωθιαουριού
Λύστε επιτέλους
το πρόβλημα..
Η napouσίαση των
nρoγραμμάτων του ΟA.
ΟΛΕ ΕΔ να το 2022, μέοω
οφερόούν 85.000 νέες
το αντικείμενο της ούστο κεντρικό γραφεία
του Οργονισμού na noupyou κυριάκου Μηappάδιο ουγκνηθούν κι δον ένα
tελος στο npόβλημα