Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website Website







Recognized text:
0,ι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στην σελίδα 12
Ματωμένην άσφαλτος
στην Πελοπόννησο
και στο τέλος του 2021 αλ.7 0Δ. Μονεμβασίας > σελ. '
Στο Πρόγραμμα
Πολεοδομικν σχεδίων
Επιστρέφουν στη δράση
οι ομάδες της Γ. Εθνικής
> σελ. 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2022 |Ετος 26| Αριθμός 6283 | Τιμή φύλλου 0,50
Τηλ. 2731081253 Fax 2731081250. [email protected] . www.lakonikos.gr
Ο Νίκωνας Τζινιέρης παρέλαβε τα nνία από τον Θ. Βερούτη
Στο Πρόγραμμα
Πολεοδομικν
σχεδίων
Αλλαγή σκυτάλης
στην ΠΕΛακωνίας
ο Δ. Μονεμβασίας
0 απολογισμός και οι εξαγγελίες για την επόμενο διάστημα
Σε ένα συγκινησιακά φορτι
σμένο κλίμα έλαΒε χρα , την
Τετάρτη 12/1 στο Διοικητήριο
Λακωνίας , η άτυnn naράδοσηnaραλαβή της διοίκησης στην
Περιφερειακή Ενότητα Λακω νίας Ο Νίκωνας Τζινιέρης ανe λαβε τα σκήητρα του χωρικού
αντιπεριφερειάρχη , αντικαθι στντας τον θεόδωρο Βερούτη ,
ο οnοίος, μετά αnό 2,5 χρόνια
επιτυχημένης θητείας στο
αξίωμα , με απόφαση του περιφερειάρχη Παναγιτη Νίκα ανα λαμβάνειτο Πόστο του θεματικού nnoη της διαδρομής του στο τι- ραιότητα είναι τα έργα nολιτι - κάστρου της Μονεμβασιάς και
αντηεριφερειάρχη Υοδομν μόνι της ΠΕ Λακωνίας οθ Β- σμού, επισημαίνοντας πως η Πe mν ολοκλήρωση της μελέτης για
και Μεταφορν Πελοποννήσου . ρούτης ανέφερε αρχικά ότι από ριφέρεια εκτελεί Παρεμβάσεις το νέο αρχαιολογικό μουσείο
Στη συνέντευξη Τύπou nou na - την έναρξη θητείας της Περιφε - ύψους 4,5 εκ ευρ , Παρέθεσε Σπάρτης . Παράλληλα, έκανε ιδ ραχρησαν οι κκ Τζινιέρης και ρειακής Αρχής , στόχος μας αντιηροσωηευτικά την ηροση Βερούτης έγινε anολογισμός της ήταν να κάνει τη διαφορά η Λα- θεια αξιοποίησης του αρχαίου διαδικασιν για το εγχείρημα
μέχρι τρα δραστηριότητας της κωνία, της onoίσς δεν λείπει τ - θεάτρου Σπάρτης τη λετουργική ανάδειξης του nοταμού Ευρτα
ΠΕΛακωνίας , εν ξεδιηλθηκε noτa σε σχέση με άλλες ολοκλήρωση των ηαλατιν και
ο σχεδιασμός ενόψει της προσε - nεριοχές .
χούς Περιφερειακής ηεριόδου .
Προχωρντας σε μια ανασκό - άρχης τόνισε ότι Βασική Προτε - τινού Μυστρά , τον φωτισμό του
Εγκρίθηκε με απόφαση του
αρμόδιου υφυπουργού Χωροταξίας και Αστικού Περι βάλλοντος Νίκου Ταγαρά,
ένταξη του Δήμου Μονεμβασίας στο Πρόγραμμα Εκπό Tonικν
νησης
Πολεοδομικν
Σχεδίων
"Κωνσταντίνος Δοξιάδης
αίτερη μνεία στην έναρξη των
μετά και aπό το σχετικό αί
τημα nou είχε κατατεθεί τον
Ιούλιο του 2020.
στην περιοχή Σπάρτης, αnοκaτα έργα αναστήλωσης των Βυ - λύπτοντας πλάνο για ανάλογο
Ο απερχόμενος αντιπεριφερει ζαντινν εκκλησιν του Βυζαν- έργο στην Περιοχή Σκάλας
Αφορά την εκπόνηση της
μελέτης αΤοnικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Μονεμ Βασίος,
Η Πελοπόννη σος μέρος
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας
περιλαμβάνει τις Δημοτικές
Ενότητες Ζάρακα, Μονεμβασίας , Ασωηού , Βοιν και
Μολάων.
Η προκήρυξη των μελετν
του Προγράμματος Κωνσταντίνος Δοξιάδης θα
Γα την απασχόληση κι επιχειρηματικότητα
Πραγματοποιηθεί όμεσα anό
το Τεχνικό Επιμελητήριο ΕλΜε το μήνυμα Η καρδιά της
Ευρηης χτυnd στην Πελοπόννησο- Πραγματοποιήθηκε τη
Δευτέρα 10/1 η διαδικτυακή
εκδήλωση του "EURΟΡE DI RECT Πελοηόννησος με τίτλο
"Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Προκλήσεις στην Αnασχόληση και την Επιχειρηματι κότητα
Η έναρξη της εκδήλωσης έγινε
από τον Δημήτρη Καφαντάρη,
nρόεδρο του Δικτύου Πόλεων
Βισιμη Πόλη- και γενικού
γραμματέα της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδος ΚΕΔΕΙ.
Αφού καλωσόρισε τους ομιλητές και τους συμμετέχοντες
στην εκδήλωση, ανέφερε ότι η
κλιματική αλλαγή αποτελεί τη
μεγαλύτερn Πρόκληση της εποχής μας, εν την ίδια στιγμή
αποτελεί ευκοιρία για την οικοδόμηση ενός νέου οικονομικού
μοντέλου .
λάδας , noυ anοτελεί την ανα θέτουσα αρχή η onοία έχει
αναλάβει την αρμοδιότητα
και την ευθύνη Παρακολούθησης της εξέλιξης όλων
των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού , εν ο
χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσυνέχεια σελ 8
σης είναι ουστηρά ο Ιούνιος
του 2025.
συνέχεια σελ. 8
β1lakonikOs.gr
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Ω Ελλάς!
του Γιργου Ανωγειάτη
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα