Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
Lanatolh
ΠΕΜΠΤΗ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου 1 www.anatolh.com
Ετος ιδρύσεως 1932
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής : ΜΧΑΗΛ ΚΟΣΥΡΗΣ
Διευθυντής : ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
19.232
Το καλύτερο οδαρικό
στο 2020
έκανε ο 0ΦΙ
με σπουδαία νίκη
επί του Εργοτέλη.
Σελίδα 6 Σελίδες 26-27
Το χμικρόν καιτο μεγαλο μήνυμα
του νέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης
Κουσιολογικήν κακοκαιρία
Οι μικροί
αποσταγματοποιοί
καταγγέλλουν
ότι παραδίδεται
Συνήθη για το χειμνα καιρικά φαινόμενα
επικοινωνιακή διαχείριση
Όπως ο ίδιος εξηγεί η μία λογική , αναμενόμενη εξέλιξη του καιρού , ότωρινή κακοκαιρία είναι για την εποχή και ήπια εΡεπορτά :
προβλέπω πως θα έχουν τις προβλέψεις για την
ο όρος τσικουδιάν
ΜΙΧΑΛΗΣΑΤΣΑΛΑΚΗΣ
πως την περιγράφει ο κ
Ένα κανονικό για την μέσα στα Πλαίσα της ε ξέλιξη και συμπεριφορά Λέκκας Αν και τα φαινό Εποχή μετεωρολογικό ποχής του χειμνα και η Αρχικά οι χιονοπτσεις μενα γενικά θα είναι εσύστημα είναι ο Διομή - όποια ακραία εξέλιξη και θα είναι στα πολύ ορεινά ντονότερα στις δυτικές
δης όπως εξηγεί ο μετε - συμπεριφορά μπορεί να και στη συνέχεια το χιόνι περιοχές της Κρήτης α
ωρολόγος Μανλης Λέκ - έχει, οφείλεται στο γεο κας -Ενα τυπικό βόρειο νός ότι οι καιρικές συν-1000 μέτρα υψόμετρο . Σε θα επηρεαστούν περισΡεύμα με βροχές πρτα θήκες αποτελούν κομμάτι αυτά τα ύψη μπορεί να σότερο, ωστόσο και στην
και χιόνια συνέχεια είναι μεγάλης πληροφόρησης προκληθεί στρσιμο του ανατολική Κρήτη τα φαι .
το σύστημα αυτό. Οι άνεμοι ασφαλς θα δημι , καιρία στην Κρήτη , όπως λόγου , αλλά δεν υπάρχει Προφανς τα βροχομε Dυργήσουν ένα πρόβλημα την περιγράφει ο μετεω ένδειξη για κάποια όρια τρικά στοιχεία σε χανιά
το βράδυ της Τετάρτης ρολόγος , θα έχει τοπικές ακρότητας και χιονοπτ- και Ρέθυμνο θα είναι υπρος Πέμπτη διότι θα εί - βροχές με εντόσεις σε οναι τα καράβια στο λιμάνι ρεινές και ημιορεινές neκαι μετά θα ακολουθήσει ριοχές, όπως φάνηκε την Στα χαμηλότερα υψόμε ρινή περίοδο αλλά και
πτση της θερμοκρασίας χθεσινή μέρα κυρίως στα τρα δε φαίνεται να υ.
Κινούμαστε δηλαδή μέσα δυτικά και σε περιοχές πάρχει ζήτημα χιονοπτ- νταση των ανέμων στις
στα συνήθη Πλαίσια . Δεν όπως το Ασκύφου και η
πρόκειται για κάτι nou Ασή Γuνιά στα Χανιά , που
πρέπει να προκαλεί τόση η βροχή ξεπέρασε τα 100
μεγάλη ανησυχία και a - χιλιοστά
ναταραχή όπως αυτή που
καταγρόφεται στην δημο - βροχές σήμερα σε όλη από τις πρτες πρω - φαινόμενο στο τελείωμα
σιότητα , εξηγεί ο Κρητ - την Κρήτη και από αύριο νές ρες της Πέμπτης του την Πέμπτη και μετά
κός μετεωρολόγος, σημει , Πέμπτη θα δούμε το χιόνι οορεινός όγκος της Δ
νοντας nως επικρατεί η Αλλά και οι χιονοπτσεις κτης σύμφωνα με όλες
στους μεγάλους
Σελίδα 28
θα κατέβει στα 800 με φού Pέθυμνο και Χανιά
ΕMΒΟΛΙΟ COVID-19
Κατερχόμενη η κακο-χιονιού που να είναι άξιο νόμενα θα είναι υπαρκτά
σεις που θα οδηγήσουν ψηλότερα όπως συμβαί
σε μεγάλο ύψος χιονιού νει συνήθως την χειμε Το onλo μας
θα υπάρχει υψηλότερη .
για την
Πανδημία
σεων, όπως στις πόλεις ..
περιοχές αυτές έναντι
των ανατολικν .
- Ανατολικά υπάρχει
μια πιο ήπια ανεμολογική
Χιόνια στο Οροπέδιο
Λασιθίου
Χιονισμένος θα είναι συμπεριφορά , αλλά το
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣΛΑΣΙΟιΟΥ
-Θα συνεχίσουμε με
| "ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ Ση σελίδα 5
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ- ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
| ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΖΑΡΙ ΣΤΟΝ ΜΥΛΩΝΑΚΗ!!!
ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΕΜΗΝΙΚΕΣ
ΠΑΤΑΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΜΗΛΑ ΚΟΚΙΝΑ ΕΜΗΝΙΚΑ
PHYSIOLAB
0496/KΙΛΟ
Αρχος Μιχαήλ
Μίνι Μάρκετ
Κ. Καραμανλή
ΚΕΝΤΡΟ ΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
0,996/ΚΙΛΟ
ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗ ΤΕΝΙΑ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑΚΡΗΤΗΣ
ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ ΕΛΗΝΙΚΑ
ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΤΟ ΠΑΝΤΟΠΩΕΙΟ -ΗΥΛΩΝΑΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!
ΟΙ ΚΑΛΥΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ !
109E/ΚΙΛΟ
ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ
και Καλn Χρονιά
Επίσης σας ενημερνουμε
ότι από τέλος Ιανουαρίου
θα μας βρίσκετε στην οδό Κριτσάς 7
www.facabook.com/ Onupoωλείο Μυλωνάκης
Πληση λιανική.χονδρική Διανομή κατ ' οίκον
ΑΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ AGιoS NIKOLAOS
EUP PLANΝ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ι MERAKLOΝ
ΕΛΟΥΝΤΑ ΙELOUNDA
INTERNATΙΟΝALLY AνARDED COMPAN
ΔΙΕΟΝΩΣ 8ΡAΒΕΥΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
www.europlan.gr
DESIGN ΜΕΛΕΤΗ . CONSTRUCTIOΝ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ . PROJECT MANAGEMENT | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΝ
[email protected]

Τελευταία νέα από την εφημερίδα