Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Πέμπτη 13.01.2022
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:231 0-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 30ο-Αρ Φύλλου: 7777
30 χρόνια
Η ιδιαίτερα μεταδοτι κή παραλλαγή έχει οδηγήσει σε μείωση
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Ψαλίδι στο πρόγραμμα
Βορείου Ελλάδος
Ττήσεων βάζει η Ομικρον
Ανεργία:
Πς μπορεί να συνδυασθεί με την επιδότηση των εισφορν
Εφτασε το 39% η ανεργία των νέων,
Των νεων,
στη πρτο ένσημον
μέχη το
Με το βλίμμα στην σημαντική αύξηση της ανεργίας των νέων, το υπο
υργείο Εργασίας έριξε από την αρχή του χρόνου στη μάχη για τον περ
1ορισμό της , το πρόγραμμα απρτο ένσημΟ που για όσους νέους,
ηλικίας από 18 έως 29 ετν προσληφθούν για πρτη φορά, μπορεί να
οδηγήσει , για 6 μήνες, σε μισθό τουλάχιστον 570 ευρ καθαρά
Το ποσοστό ανεργίας των
νέων καλτάζει ξεπερνντας
1ον Νοέμβριο , σύμφωνα με
την Eurostat το 39% , με αποτέλεσμα η χρα μας να καταλαμβάνει για μα ακόμη φορά
την αρνητική Τρτη θέση.
Ακόμη και μεταζύ των χωρν
μελν του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η έμμισθη δικ
ηγόρος που υπάγεται στο πρην έμμισθη δικηγόρο 200 τουλάχιστον ημεΕ.Τ.Α.Α-Τ.Α. Ν. δικαιούται επίδομα κυοφορίας και λοχείας για 119 ημέρες (17
εβδομάδες ) , εκ των οποίων οι 56 ημέρες
( 8 εβδομάδες) πριν τον τοκετό και οι 63
ημέρες (9 εβδομάδες) μετά από αυτόν.
Προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος είναι η πραγματοποίηση από την
ρν ασφάλισης κατά τα δύο τελευταία έτη
που προηγούνται της ημέρας του τοετου . Οι 120 από τις 200 ημέρες ασφάλισης πρέπει να έχουν διανυθεί με την ιδιότητα της έμμισθης δικηγόρου.
Πού θα κριθεί η
παροχή νέας
στήριξης για
Τις επιχειρήσεις
έργο , θέμα ενε ργοποίησης Edison,
το βουλγαρικό
κοινοβούλιο,
πολιτική την άνοιξη τυ
της , ΔΕΠΑ και
κενδύειν,
πλέον, η ΒουΑγαρία το θέμα
του διασυνδετήριου αγωγού μετόχων έθεσε, σύμβαση
φυσικού αερίου αρχικά,.
IGB , η ολοκλήρωση
οποίου από τα κοινής
τέλη του 2021
-μετατίθεται για
2022.
στις 6 Ιανουατεύεται η βου- ρίου , μέχρι και
με την έκπτωση
της AVAX και
την αναζήτηση
νέας κατασκεβρήκε , υργού Ενέργει-υάστριας εταιρτης
ρήτρας τρα επιστραΗ βουλγαρική έγκαιρης παράπλευρά
λγαρ ική
με κυβέρνηση, η
οποία, διά στοτων
δοσης
ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ
την κατασκευαAVAX .
Ταχνδι από
διοικητικό στιή
συμβούλιο της
ματος του υποτου
είας ICGB AD,
που ατρέχει > το
εταιρ-όμως, ευήκοα ας Αλεξάντερ είας.
στους Νικολόφ,
συνεταίρους απείλησε από
Created by Universal Document Converter