Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Λμέρωσε για τη μεΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ Ισελ21
ΚΑΙΡΟΣ Ισελ. 21
RERIONAL
HEDIA
ΑΜARDS
ΚΜ0ΙΛΙΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΜΑ 1ΟΠΙΚΙΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Regional
Media
ΜΕΓΑΛΗ
διάκριση για το
Syneidisi.som
ΕΤΟΣ 20ο ΦΥΛΛΟ 4652 . ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 . ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ . ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 0,05 E
ΤΟ ΠΑΙΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΓΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΓΙΑ 6 ΕΒΑΟΜΑΛΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΩΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
αναπληρτρια
υπουργός Υγείας
Μίνα Γκάγκα ενnμέρωσε για τη μεΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
τατροπή του Παίδων Πεντέλης σε Μένα Εμβολιαστικό Κέντρο, τονίζοντας
ότι είναι ένα σημαντικό
νοσοκομείο , το οπoίο εξυ - βολιαστική κάηυψη.
Πηρετούνται εκατοντάδες Το Παίδων Πεντέ λης έχει
Παιδιά στο βόρειο τομέα Πολύ καλή Πρόσβαση και
των Αθηνν και θέλουμε Πάρκινγκ, γεγονός Που το
να συνεχίσει τη λειτουρ- κάνει να είναι εξυπηρετιγία και να την αυξήσει.
Έτσι θα συνεχίσει την
Πρωινή του λειτουργία κανονικά, δηλαδή, θα δέχεται και τα τακτικά του ατρεία και τα επείγοντα πεΛειτουργία
Ιατρείου Μαστού
ΛΟΓΩ ΑNΑBΑΘΜΣΗΣ
ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΗΜLATΩΝ
ΑΠΟ 14/1 ΕΩΣ 24/01/2022
κό για γονείς και τα παιδιά,
σημείωσε η υnουργός και
ανέφερε ότι Πριν Παρθεί η
απόφαση είχε συνομιλίες
και με τη διοίκηση και τις
υπηρεσίες του νοσοκομεί .
Δεν εξυπηρετούνται
τα αιτήματα για αδειες ριστατικά , εν για έξι ου.
οδήγησης και
κυκλοφορίας
αθέλουμε να συνεχίσει τn
λειτουργία του το νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης
για αυτό και ανοίγουμε
εβδομάδες θα ανασταλούν οι βραδινές του εφημερίες Που γίνονται Δευτέρα και Πέμπτη. Αυτό γί νεται γιατί στην Αθήνα γί - θέσεις για νοσηλευτικό
νονται καθημερινά : 600
εμβολιασμοί σε Παιδιά στο
"Αγία Σοφία, , 400 στο
Αγλαϊα Κυριακού, και 300
στο Παίδων Πεντέλης και
θέλουννα αυξηθεί η εμ>> ΣΕΠ.3
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΣΙΤΗΣ ΘΩΛΑΣ
ΕΚΟΨΕΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ
ΠΙΑΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
προσωπικό , εν θα σταλούν και μεταπτυχιακοί
φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Αθηνν, τόνισε η
κυρία Γκάγκα.
"Το 2022 θα είναι
έτος ακόμα
μεγαλύτερου έργου"
> > ΣΕΛΙΔΑ 3
Νέες γενναίες μεισεις και
uπΙλιγές Δημοτικν Τελν Ακολουθήστε
>> ΣΕΛ.4
ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΛΟΤΗΣΗ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΚΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΙΣΜΟΥ
Στις ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες
τη ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ σας!
στο Μοσχάτο και
1.1 ΕΚ ΕΥΡΩ
στον Ταύρο
Διαφημιστείτε
Ξεκινά η ψηφιακή
αναβάθμιση των 4
Ιατρικν και
Οδοντιατρικν
Συλλόγων Αττικής
>> ΣΕΛ.4
Δημαιρεσίες
Δήμου Παλλήνης
στο Πιο δυνατό
οπισθόφυλλο της πόλης
Επανεξελ έγη για τρίτη θητεία
ως Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίυ, ο Κστας Σμέρος
Με ειδικό τιμολόγιο για τις τοπικές επιχειρήσεις
>Σ ΣΕΠ. 16
| >> ΣΕΛ.3
13-01

Τελευταία νέα από την εφημερίδα