Πρωτοσέλιδο Χρονικά της Δράμας:Recognized text:
ΧΡΟΝΙΚΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ

12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

Αρ. Φύλλου 6336
Τιμή φύλλου 0.60 €

ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

Στις 20 Ιανουαρίου
ξεκινούν
οι αιτήσεις για
την προκήρυξη
13Κ/2021

H νέα ιστοσελίδα
Πύλη της Δράμας pylidramas.gr σελ.: 4
“Με λογισμό”
και όραμα για την ιστορία
και τον πολιτισμό της Δράμας

σελ.: 9

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Εγκρίθηκαν
οι περιβαλλοντικοί
όροι για τον νέο
κυκλικό κόμβο
της Σόφτεξ

σελ.: 10-11

Τ

έθηκε σε λειτουργία
στη Δράμα, και συγκεκριμένα στην οδό Εφέδρων
Αξιωματικών 5, το τοπικό
κατάστημα της Δημόσιας
Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου (Δ.Ε.Δ.Α.).
Όπως είπαν στα «ΧΡΟΝΙΚΑ
της Δράμας» οι άνθρωποι
της Δ.Ε.Δ.Α., η λειτουργία
του τοπικού καταστήματος
έχει αρχίσει από τις 3 Ιανουαρίου και τα στελέχη της
επιχείρησης
εξυπηρετούν
καθημερινά τους πολίτες
που ενδιαφέρονται για

σελ.: 7

Κατεβάστε την εφαρμογή
Taxaki ΔΩΡΕΑΝ

tαxαki
Καλέστε με αστική χρέωση

2521 200 200

η νέα εμπειρία στην μετακίνηση

σύνδεση αερίου στις οικίες
τους, διευκολύνοντας τη
συγκεκριμένη διαδικασία με
τη διά ζώσης εξυπηρέτηση

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Π.Θ.

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

- Μετεκπαιδευθείς στη Μεγάλη Βρετανία
- Επιστημονικός Συνεργάτης
Γ’ Καρδιολογικής Κλινικής ΑΠΘ

τ. ιατρός ΚΑΤ Αθηνών
Σπουδές Μετεκπαίδευση στη Γερμανία
Πανεπιστήμιο Münster-Mainz
Δέχεται με ραντεβού
Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 26 - 66100 ΔΡΑΜΑ
Τηλ.: 2521 306858, κιν. 6946376111
e-mail:[email protected]

Γ. Παπανδρέου 19, 66100, Δράμα
25210 48362, 6932 639209
y [email protected]

(

u
ΧΙΛΙΩΤΗΣ

4ο χλμ ∆ράμας-Νευροκοπίου

και όχι μόνο με τη χρήση
του διαδικτύου, όπως γινόταν μέχρι πριν από μερικές
ημέρες.
σελ.: 3

DR. AΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ι. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

εί τ ε !
θ
ο
ι
ε
λ
α
γ
ρ
ε

ΜΕΡΟΣ ΧII

Άνοιξε και στη Δράμα
κατάστημα η Δ.Ε.Δ.Α.

σελ.: 6

στο

«1821-2021»
Σούλι και
Ελληνική
Επανάσταση

ΜΠΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΑ ΣΤΗ ΖΩΗ
ΤΗΣ ΠΟΛΗ Η ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
∆ΙΚΤ ΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

www.xronikadramas.gr
Την πρόσληψη 83
σχολικών καθαριστριών
θα ζητήσει για την
περίοδο 2022-2023
ο Δήμος Δράμας

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΑΡΤΙΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
l

Λύση για
κάθε σας ανάγκη

Τηλ.: 25210 81083, Fax: 25210 81078, e-mail: [email protected]