Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

576 μαθητές της
Π.Ε. Κοζάνης
θετικοί στον ιό
μέσα σε δυο
μέρες - 130
εκπαιδευτικοί
νοσούν

σελ ~ 2

Οι 1.273
επιχειρήσεις
της Δυτικής
Μακεδονίας που
μοιράζονται
2.224.758€
- Οι281 που
απορρίφθηκαν

σελ ~ 24

Δήμος Κοζάνης:
Δωρεά
δημιουργικών
παιχνιδιών,
αθλητικού
υλικού & υλικών
δημιουργικής
απασχόλησης από
το Πολιτιστικό
Κέντρο
Εργαζομένων
ΟΤΕ Ν. Κοζάνης

σελ ~ 12

Οι νέοι αντιδήμαρχοι
του Δήμου Κοζάνης

σελ ~ 2

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

7626

Καθημερινή εφημερίδα Π.Ε. Κοζάνης

Οι μελετητές του δήμου Κοζάνης
για το νέο περιφερειακό νοσοκομείο και
συνεργάτες του Υπουργείου Υγείας: Υπάρχει
σχέδιο για ανασχεδιασμό του χάρτη υγείας
σελ ~ 3

Εκλέγουν αντιπρόεδρο
στο Τμήμα Λογιστικής
και Χρηματοοικονομικής
του ΠΔΜ και
προκηρύσσουν
εκλογές για πρόεδρο

σελ ~ 24

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 3

Τριαντάφυλλος
Τριανταφυλλίδης: Πώς
ο δήμαρχος Κοζάνης
εκπονεί μια τέτοια μελέτη,
αποφασίζει και παύει
τα άλλα νοσοκομεία;