Πρωτοσέλιδο Πέλλα News:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΛΙ
ΦΡΑΓΜΑ
Αυτά τα "μικρά"
Δημοτικά Συμβούλια
Δήμοι αυτό το χρονικό
| διάστημα, έχουν μία ιδια
τερα παραγωγική περίοδο ,
καθς προχρησαν οι Ψηφίσεις
ΑΛΜΩΠΑΙΟΥ
οι μέλετες
των τεχνικν προγραμμάτων και
των πρού πολογισμν . Πέραν
αυτν όμως , προχρησαν κα στις
) μ ERAOMΜΑΛΤΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΛΑ Ν.ΠΕΛΛΑΣ
Φύλλο 960 *Έτος 20ο * Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022* Τιμή 1 ε
ΜΕΛΕΤΗ
σελ.21
ΑΛΜΩΠΙΑ
σελ.6
ΕΔΕΣΣΑ
σελ . 4
ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ RAPID TEST
Θερμή υποδοχή του
Δημάρχου Αλμωπίας
στο Λουτράκι
Ανεξάρτητος ο Δημ.
Σύμβουλος Γιργος
Μουστάκας
Πότε συστήνεται το μοριακό τεστ PCR
Εξελέγησαν τα Προεδρεία και τα
μέλη των Επιτροπν Οικονομικν
και Ποιότητας Ζωής
στους Δήμους της Πέλλας
ΣΚΥΔΡΑ
| ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
σελ.10
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
σελ . 16
σελ, 17
Το ααντάρτικου
του Τσαπτσάκη και ο
δημοκρατικό ήθος του
Σπανού
Ένας αστυνομικός
από τα
Γιαννιτσά
που έγινε...
Αγιογράφος!
Διαμάχη και για τον
Προϋπολογισμό χωρίς
τις προηγούμενες
"περιπέτειες"
του Παύλου Νικτάριο Πωπαδόπουλου
|georgia
δημοτικός σύμβουλος της ελάσοονος αντ πολίτευ|σης, Βασίλεως Τοαπτο άκης, στη διαδικασία εκλογής μελν της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
| Σκίδρας σή κωσε καντάρτικο και τmηγαίνοντας κόν τρα
| στη γραμμή της ταράταξης αυτοπροτάθηκε ως τακτικό
| μέλος της επιτροπής Η πρωποβουλία του τή δημιούρο
λο 0 πρorγούμενο χρονικό διάστημα πoυ δή
| νυσε ο Δήμος Πέλλας, Πέρασιν συνεδριάσεις Πoυ
Φαίνεται ότι ν έτη 2022η εpuntεες ληαν , με τον
| Πeς , Χαριταλογντας , αυτοί είναι οι ήρωες nou κάποτε
βούλο αδιά βαστο και παρατεοντας ου οιαστικά τη
διαδοκαοία για ένα μιαάωρο, μέχρις ότου διευφινιστεί ότι
Τηλ: 2381503607
| 2021ο Δήμος Πλλος έζησε με τις καταψηpίσεις τοw Τε