Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τετάρτη
Ιανουαρίου
Κάθηιμερινή οικονομική ειδική gημρίδο Διακηρύξευν -Δημοηρασιν
Έτος 24ο
Αριθ. Φύλ.: 7568
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 952233
Στεγαστικό
δάνειο:
Μείωσn του ΦΠΑ
σε προϊόντα
του σούπερ μάρκετ
Επιδότηση
τον μήνα
για την πρτη
κατοικία
Ο υπουργός ανέφερε
ότι η κυβέρνηση εξε.
τάζει τη μείωση του
συντελεστή ΦΠΑ σε
συγκεκριμένα
τόντα
μεγαλύτερες αυξήσεις
για να δούμε και αυτό
το θέμα, αν γίνεται δια
της φορολογίας να πα ρέμβουμε σε ορισμένα
προσθέτοντας είδη έτσι στε να μπορέσουμε να ανακουφί
αναπόφευκτο πληθω
στοχεύει κειμένου να υπάρξει ριστικό κύμα. Είναι
ανοικτό το ενδεχόμενο για αυτό το
προ ότι πρόκειται για ένα
μέτρο που βρίσκεται
υπό διερεύνηση rροΤο πρόγραμμα προστασίας της πρτης
κατοικίας
στο να γεφυρσει το
κενό που υπάρχει σήμερα για τη στήριξη
των ευάλωτων νοικοκυριν που έχουν
συνέχεια στην 11
σουμε
παρέμβαση δια της φοροελάφρυ νσης σε ορι .
σμένα είδη προϊόντων μέτρο , αν δούμε ότι οι
και να αναχαιτιστεί ο
πληθωριστικό
που βινει η χρα.
Πιο συγκεκριμένα δήλωσε : "Έχου με βάλει
αυξήσεις είναι υπερβοκύμα λικές , να πάρουμε επι πλέον μέτρα για να
ελέγξουμε το κύμα
της ακρίβειας . Σας δια βεβαι ότι η κυβέρ .
άσκηση για το καλάθι χθες η πολιτική ηγεσία
της νοικοκυράς για να
εξετάσουμε τα μέτρα ππυξης και Επενδύ .
τα οποία μπορούμε να
πάρουμε , για να το κά
νουμε αυτό λιγότερο
οδυνηρό. Όλοι αντι του υroυργείου Ανά
e-aποδείξειs: μια άσκηση στο καλάθι
Τα επαγγέλατα
Που δίνουν
έκπτωση
τηλεδιάσκεψη με εκπροσπους των σού .
περ μάρκετ για την
αντιμετηση των ανατιμήσεων σε βασικά
προϊόντα εν θα rραγματοποιήσει τηλεδιά
συνέχεια στην 10
της νοικοκυράς για να
δούμε που πρόκειται
να κυμανθεί τους επόμενους μήνες . Δουλεύουμε για να δούμε
που πρόκειται
έχουμε το επόμενο
διάστημα λογικά τις
πρωθυπουργός προσω.
πικά είναι πάνω από
αυτό το θέμα , όπως σε λαμβανόμαστε ότι οι
όλα . Δεν έχουμε αφή.
σει κανέναν μόνο του
και κανέναν στην τύχη
του Κάνουμε την
επόμενοι 2 με 3 μήνες
θα είναι δύσκολοι σπον
τομέα της ακρίβειας ."
Υπενθυμίζεται
φόρου έωs
Φορολογικό
διαζύγιο
έκπτωση
έως 2.200
ευρ θα έχουν οι φορολογούμενοι που θα
πραγματοποιούν ηλε κτρονικές πληρωμές
συγκεκριμένα
επαγγέλματα ,
φωνα με το νέο καθεΈξτρα
φόρου
Ανοιξε η Πλατφόρμα
για τιs χωριστές φορολογικές
δηλσειs συζύγων ,
όλα όσα Πρέπει να ξέρετε
σύμστς
ηλεκτρονικές αποδεί.
ξεις που ισχύει από
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9