Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τό10 toυ
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
1000 ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. .
ΕΚΤΟΣ ΑΙ0ΟΥΣΩΝ
ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣ Η ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΜΗ
ΔΗΛΩΣΕ Ο Κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ
1000 εν έξ tμήματα τέθn - tεpop68μος Εαδευσης
μαθητές και εκ |naδευτικοί έτων onoiων neντε στην το είνα 163, κα 4 νέ
aι0ουσν στην Ήnερο σnpωtia . Να εnonμ0 - κού . εν στο ούνοn
| Είναι τα μεγαλύτερα σε αξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Δήλωσε η Υουγός Ενέρτειας Κ. Σχρέκας
δηλoεις tου tύνoε ou τα
είναι τα μεγαλύτερα σε αξία
στην Ευρωηaίκn Ενωση .
ΤΡΕΛΟΚΟΜΕΙΟ Η ΕΛΛΑΣ
"θα εκπλαγούμε
θετικά"
αρrσω anό την θνή anoμόνωση nou
γιατρός και n ανα .
ανεύθυνη αντinon . α αντιμετπιζε η χoτευση μείζονα και ε - ρα μος , να μην είχαμε Υγείος κ . oλάκης δή.
λάσσονα Ίoως τρα την σημερινη ηλneunou μιλάμε με μια όλ . ομισκή μας σύνθεση ή καίρι ότι κάνει μόνο
λη κυβέρνηση , μετά τα σημερνά γεωγpα . τα δοκιμασμένα εμ.
τnν εισβολή στον Ε φικά μας όρια . Οσον βόλ Αν τελικά εuβρο δεκόδων ano - oφορά την nανδημία , βολόστηκ , ο φωστήδων μετανοστν nou με Tοinpa και noλaκn pας ουτός της ιστρ .
θα τους ακολουθού - αλλά και με τους άλ .
σαν και μερικές εκο .
κν, Θδορος Σκυλικάκης ανppθης
Αωσε ntρυσι το καλο κε α δηλoεις του γι την οΝονομκη
κής επιστήμης τον Α γουστο tou 2021, to
τοντόδες xλάδες νunonitsuσης , ομφ μετά την κρίσιμη nεp - βonnu av θα είχoμε
το έστω ανεηορκές
2020 με την Τουρκία oημερινό noooστό εμ .
|Μιχαήλ . Λουκάς! στο Αιγαίo και την διε . βoλιασμένων, αφού ο
έκανε για να μην τε
θεί σε αναστολή εpγooίος ano το νοσο οδο nou ζήσαμε το
νtα αό την ευρύτατη διοορά της μ.
κομείο nou εργάξετα.