Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
, Σ TUΠΟΣ
ΠΡΩΤΝΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρυτής -Νίκά, ας Καραθάνος 1951-1974* Ιδωκτήτρια -Εκδότρια Σταυρίδου 1. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 12 LAΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022
Περίοδος ' ( 1974)"
Αρ. φύλλου 6830-12.51
0,50 ε
Ανακοινθηκαν
Σήμερα στη Δράμα
ο αν. υπουργός
Εσωτερικν
κ. Στέλιος Πέτσας
Α.Ο..Μ. Αστέρας Δράμας
Με επιτυχία η
εορταστική ημερίδα
Ζεύγων ΟΠΕΝ
4ης Βαθμίδας
Αγνωστο ακόμα Τι θα γίνει με
και επίσημα
οι νέοι αντιδήμαρχοι
του Δήμου Δράμας
την Γεωτεχνική Σχολή της Δράμας
που σήμερα ανήκει στο ΔΙ.ΠΑ.Ε.
Πολλά τα ερωτηματικά για το μέλλον των δύο
Πανεπιστημιακν Τμημάτων της Δράμας Δασο | λογίας και Οινολογίας
Μια συνεργασία του Κυνηγετικού Συλλόγου και του Σκοπευτικού Ομίλου Κ. Νευροκοπίου
Σοβαρές κα κοτεχνίες στο δρόμο
της ανατολικής εισόδου της Δράμας
μετά την πρόσφατη ασφαλτόστρωσή του
Σιδηρόπουλος: Σε αστοχία υλικού οφείλεται το πρό
βλημα . Θα διορθωθεί το Μάρτιο που θα καλυτερεύει ο και ρός
Ένα νέο σκοπευτήριο πήλινου
στόχου θα λειτουργήσει
στο Κάτω Νευροκόπι
Μιλάει στον Π.Τ Ο πρόεδρος του Σκοπευτικού Ομίλου κ. Νευροκοπίου κ.
Καραμπατζάκης
Μετά τοσκοπευτήριο σταθερού στόχου της Άννας Κορακάκη , η Δράμα κα λύπτεται με το σκοπευτήριο πήλινου στόχου
Του Θανάση Πολυμένη
ΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ σκοπευτήριό του αποκτάει
Ναμός Δράμας στην πe .
ριοχή του κ. Νευροκο πίου Πρόκεπαι για ένα
νέο σκοπευτήριο πήλινου
στόχου , το οποίο έχει
πλέον ολοκληρωθεί και
αναμέεται να λετουργήσει από 1 Μαρτίου 2022
Το σκοπευτήριο αυτό
έρχεται να προστεθεί στο άλλο που ήδη λειτουργεί της Αννας Κορακάκη και είναι σκοπευτήριο
σταθερού στόχου . Έτσι, η Δράμα μηορεί να καλύψει δύο σημαντικά σημεία στην αθλητική σκό
πλέον ο
ΦΩΤΟ Π.Τ.
στα ο ίδιος, ότι , η υπηρεσία απε υθύνθηκε με σχετικό έγγραφο στον εργοΤου Θανόση Πολυμένη
PKETA παράπονα το τελευταίο
δάστημα έχει δεχθεί η εφημερίδα λάβο , από τον οποίο ζήτησε να
ας, σχετικά με τον ασφαλτοτά δορθσει το πρόβλημα Αυτό σημαίνει
πητα στην είσοδο της πόλης από την ότ μόλις ο καιρός καλυτερεεύσει από τον
ανατολική πλευρά.
Πρόκειται για ένα τμήμα της ασφάλ- καιρό δεν γίνονται τέτοιες εργασίες-ο
του, από τον κόμβο στο Κούρος , και εργολάβος θα αναλάβει χωρίς καμιά νέα
καθς μπαίνουμε στην πόλη . Το τμήμα χρέωση, να ξηλσει όλο το χαλασμένο
της κατηφοράς ασφαλτοστρθηκε πρό - οδόστρωμα και να το ξανακάνει από την
σφατα όσο ακόμα ο καιρός ήταν καλός αρχή.
Παρ ' όλα αυτά , πολύ γρήγορα ο δρόμος
Υέμσε με λακούβες
ματοδότηση από το INERREG Εδαφοή
Συνεργασία Ελλάδας- Βουλγαρίας .
Οπως τονζει ο κ . Καραμπατζάκης , σ.
το σκοπευτήριο πήλινου στόχου έλαβε και επίσημα αυτό το πλαίσιο, στο κτήμα 15 στρεμμάτων που είχε στη
πλέον την άδεια λειτουργίας του από την ΓεΜική Δεύ - διάθεσή του ο Κυνηγετεκός Σύλλογος Κ Νευροκοπίου,
θυνση Υγείας και Κονωικής Μέρμας Τμήμα Αθλητ κατασκευάστηκε ένα κέντρο Περιβολλοντικής και Αθλησμού-Παλπισμού της Περιφέραας Αν . Μακεδονίας-τικής Εταίδευσης και Επιμόρ φωσης, που μέσα σ αυτό
Θράκης Ως υπεύθυνος για τη λειτουργία του σκαπευ - περέχεται και σκοπευτήρο πήλινου στόχου Γι' αυτό το
τηρίου , ορζεται ο νεοδρυθείς Σκοπευτικός Σύλλογος Κ λόγο το σκοπευτήριο πρέπει να βγάλει άδεια λειτουρ
γίας σκοπευτηρίου . Και αυτή είναιπου εκδόθηκε
Και σ ' αυτό το σημείο έρχεται η ίδρυση του Σκοπευτ
Αναλυτκότερα , μόλις σης 4 Ιανουαρίου 2022
Μάρτιο- γιατί το χειμνα και με βροχερό
Νευροκοπίου.
Ο-Πρωνός Τύπος . , επικαννησε και συνομίλησε με
Ναπούμε σ' αυτό το σημείο , ότι οίdος 1 τοποieδοο Σκοπεκού Ομλου κ Nευροκοπίου κ . ee κού Ομίλου Κ . Νeupοκοπίου "γιατί πρέπει να υπάρχει
εργολάβος έκανε παλαιότερα και το
οφάνη Καραμπατζάκη, ο οποίος είναι και επστημονικός αθλητικό σωματεία, με εποπτπεύουσα αρχή την Γενική
υπεύθυνος της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Γραμματεία Αθλητισμού , για να λειτουργήσει ένα σκο! -Θράκης, ο οποίος μας εξηγεί πς ξεκίνησε το όλο πευτήριον.
! πρότζεκτ και έχει πλέον ολοκληρωθεί
Όπως μας εξηγεί αρχκά, η όδεια γιανα λεπουργήσει Σημεινει ακόμα ο ίδιος, ότι , σήμερα ο Σκοπευτικός
το σκοπευτήριο είναι υποχρεωτική και λεπουργεί όπως Όμλος Κ Νευροκοπίου , αρθμί 23 αθλητές , οι οποίοι
ακριβς και όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις. Τα σκο - μέχρι τρα προπονούνται στον Λαγκαδά, στις Σέρρες ,
πευτήρια δέπονται από τον αθλητικό νόμο κα από μια στην Κομοτηνή . Αυτός ο Σκοπευτικός Όμιλος, θα είναι
ιδιαίτερη ΚΥΑ Γ' αυτό λοτόν χρεάζεται να αδειοδοτη- οφορέας που θα έχει την ευθύνη λειτουργίας του Σκοθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία .
Ορόλος του Κυνηγετικού Συλλόγου Κ. Νευροκοπίου
Το έργο ξεκνησε αρχικά από τον Κυνηγετικό Σύλλογο είναι έταμη και από 1 Μαρτίου θα αρχίσει να λεπουργεί
κ. Νευροκοπίου , ο οποίος εντάχθηκε σε ένα χρηματο - κανονικά και το Σκοπευτήριο . Ο χρος, λειτουργεί επί δοτικό πρόγραμμα του INTERREG Ελλάδας-Βουλγα - σης και ως Περιβαλλοντικό και εκπαιδευτικό κέντρο ,
ρίας 2014-2020. Σχετικό αναλυτικό ρεπορτάζ είχε όπου έχουμε κάνει ένα κτίρο 80 τμ με αίθουσα σεμνα
δημοσιεύσει ο -Πρωνός Τύπος , τον Απρίλιο του 2020, ρίων , προσομαίωσης κτλ, και έξω για πρακτική άσκηση
αλλά και τον Ιούνιο του διου χρόνου.
Το έργο είχε την τύχη να προχωρήσει και τελικά να
ολοκληρωθεί και να λεπουργήσει και επίσημα πλέον είναι ότι αυτή τη στιγμή στη Δράμα, υπάρχει ήδη το
από 1 Μαρτίου 2022.
Όπως μας εξηγεί ο κ . Καραμπατζόκης, ο Κυνηγετκός πληροί τις προύποθέσεις του σταθερού στόχου, στο
Σύλλογος κ. Νευροκοπίου, εκτέλεσε το πρόγραμμα Νευροκόπι έχουμε το σκοπευτήριο του πήλινου στόχου
αυτό άπου επικεφαλής εταίρος ήταν η Κυνηγετική Ομο - εν υπάρχει μια ενκρεμότητα, καθς χρεαζόμαστε και
σπονδία Μακεδονίας-Θράκης (ΚΟΜΑΘ) , (με επιστημο- ένα σκαπευτήριο πρακτικής σκαποβολής στε ο Νομός
νικό συνεργάτη τον κ . Καραμπατζόκη) , ο δεύτερος να καλύψει όλα τα αθλήματα της σκοποβολής μ' αυτόν
εταίρος ήταν ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κ. Νευρακατίου τον τρόπον
που είχε και το ακόπεδο στην περιοχή του Οχυρού, τρτος εταίρος ο Δήμος Κ Νευροκοπίου, τέταρτος εταίρος κατηγορέες . Τα αθλήματα που κάνει η Αννα Κορακάκη
ο Κυνηγετκός Σύλλογος του Γκότσε Ντέλτσεφ και πέμ- αεροβάλο και πυροβόλο, ο πήλινος στόχος με τα πορ
Τύπος, ετικαννησε χθες άλλο τμήμα του ίδιου δρόμου , την κατεύμε τον προϊστάμενο της Δεύθυνσης Τε - θυνση της εξόδου από τα φανάρια και
Χνκν Εργων της Περιφepeιακής Ενότη
τας Δράμας κ . Σιδηρόπουλος, ο αποίος πολύ καλή κατάσταση.
όπως σημείωσε ότι υπήρξε αστοχία υλικού .
Εξηγντας μας τι σημαίνει αυτό , είπε πουλος , ζήτησε την υπομονή του
ότι στο υλικό έπεσε περισσότερη άμμο κόσμου και σύντομα η βλάβη που δημ
και έτσι αμέσως δημιουργήθηκαν τα προ - ουργήθηκε με την αστοχία υλικού στην
βλήματα που βλέπουμε- Σημείωσε μάλι άσφαλτο θα δορθωθεί.
προς τα επάνω . Το ατοίο όμως είναι σε
Το δεύτερο σκοπευτήριο στο Νομό Δράμας
Ο προϊστάμενος της Δεύθυνσης Τεχwκν Έργων της Π.Ε. Δράμας κ . Σιδηρό
πευτηρίου.
Όπως δευκριίζει μάλιστα , eφόσον η εγκατάσταση
ΑΚΤIΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάκας-Μασμανίδης
θα υπάρχει το σκοπευτήριο πήλινου στόχου.
Χαρακτηριστικά των όσων λέει ο κ. Καραμπατζάκης,
Σκοπευτήρο της Αννας Κορακάκη στην Καλλίφυτο που
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Όπως μας εξηγεί "n σκοποβολή έχει τρεις μεγάλες
ς εταίρος μα βουλγαρεή ΜKΟ με την επωνυμία EU - τακαλί δισκάκια με το κυνηγετικό όπλο και της τακτεής
RORADAR.
Ο συναλικός προύπολογισμός ήταν 850.000 ευρ γα αστυνομικούς κυρίως οι οποίοι χρησμοποιούνται κανοόλους, και εκτέλεσαν ένα ευρωπαbκό πρόγραμμα με τον νικά πιστόλια και τουφέκια . Αυτοί οι τελευταία προποτίλο-Πισταποιη μένοι Περβαλλοντικά Δρντες- με χρη- νούνται στο πεδίο βολής Μοναστηρακίου του στρατού
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:50-20:50, εκτός απόγευμα Τετάρτης
σκοποβολής, η οπαία ενδιαφέρει περισσότερο πολλούς
Dr. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ
ΣΤΙΓΙΖΟΥΜΕ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Π.Θ.
τ.ΙAΤΡΣ Κ.Α.Τ. ΑΘΗΝΩΝ
Σύγχρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΠΑΝ/ΜΙΟ MONSTER-MAΑΙNΖ
Dr . MED . ΑPOSTOLOS THEOFILOU
FACHARZT FUR ORTHOPADIE
. Μαγνητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ.: 25210 22423
email: iatdiagnosi @gmail. com
Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 26-1ς 0ΡΟΦΟΣ
ΤΗΛ. 2521306858-6946376111
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ PAΝΤΕΒΟΥ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα