Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
0,ι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στην σελίδα 12
Αυξήθηκαν οι νοσηλείες
για κορωνοϊό
στην Πελοπόννησο σελ. 7
Νέο έτος, νέες δραστηριότητες Διεξήχθη με επιτυχία
και συνεργασίες
στη Βαμβακού σελ 11
ο 8ος αγνας
ΚΕvrotas Run 2022x > σελ 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022 1Ετος 26-| Αριθμός 6282 1 Τuή φύλλου 0,50G
Τηλ: 2731081253 Fax 2731081250. [email protected] * www.lakonikos.gr
Τον Φεβρουάριο ο διαγωνισμός
Ανακοινθηκαν
οι αnοζημισεις
για τις Πυρκαγιές
στη Μάνη
Δημοπρατείται
η ανάπλαση του κέντρου
Άμεσα
οι Προκαταβολές
στους πληγένιες
Το μεσημέρι της Τρίτης 11/1
ανακοινθηκε aπό τα συ ναρμόδια Υπουργεία Οικονομικν
Ανάπτυξης σε συνεργασία με
τον ΕΛΓΑ, το ύψος των αno ζημισεων για τις καταστροφικές
Περασμένου Αυγούστου σε
ηεριοχές του Δήμου Ανατολικής Μάνης Την είδηση
έκανε γνωστή ο Βουλευτής
Λακωνίας της ΝΔ κ . θανά Αγροτικής
Ένα ακόμα βήμα για το μεγάλο έργο της Σπάρτης
Πυρκαγιές
Το κπράσινο φως . έλαΒε η ρίου 2022, εν θα ακολουθήσει στοιχείο αnοτελεί και η κοινω- ευνοήσουν την ενδυνάμωση
δημοηράτηση του έργου της η δημοπρασία μέσω ανοικτού νική nαράμετρος Με το έργο της χρήσης κατοικίας στην Πeανάπλασης του κέντρου της ηλεκτρονικού διαγωνισμού .
Σπάρτης , καθς εγκρίθη καν
από την Οικονομική Επιτροηή λοδοξεί , όχι απλά να επιτρέψει μιση του χρου, η ανάδειξη
του Δ. Σπάρτης οι όροι διακή - στους Σηαρτιάτες να χαρούν των πολιτιστικν στοιχείων της διάρκεια του 24ρου.
ρυξης του έργου συνολικού ξανά το κέντρο της Πόλης , αλλά περιοχής , η απόδοση και Προηρούπολογισμού
ευρ. Ημερομηνία λήξης της ιστορικό σημείο αναφοράς χρου στους Πεζούς , η δημιδιαδικοσίας υποβολής Προσφο- Πέραν της τεχνικής και περι-ουργία εκείνων των λειτουργι - της Πόλης
ρν ορίστηκε η in Φεβρουα - Βαλλοντικής διάστασης , κρίσιμο κν συνθηκν
αυτό επιτυγχάνεται η aισθητική ριοχή, καθς και της αίσθησης
Πρόκειται για ένα έργο που φι - και περιβαλλοντική αναβάθ - ασφάλειας των κατοίκων και
των περαστικν σε όλη τη
σης Δαβάκης
Το Ποσοστό Πou θα κατα βληθεί σε όσους έχασαν τις
αγροτικές τους εκμεταλλεύσεις στην αnύρινη λαίλαna
ανέρχεται στο 70% της εκτι μμενης ζμίας , συνεπς οι
Πληγέντες θα λάβουν άμεσα
το 50% περίπου της τελικής
δικαιούμενης επιχορήγησης
Αυτό μεταφράζεται , σύμ
φωνα με τον Αθ. Δαβάκη ,
Περίπου σε 50,04 ευρ ανά
Στόχος της αρχιτεκτονικής
2.611200 να δημιουργήσει κι ένα νέο σΒασιμότητα του δημόσιου ηροσέγγισης είναι να συνδέσει
το Παρόν με την ιστορική μνήμη
nou θα
συνέχεια σελ 9
Το πλάνο του πελοποννησιακού
τουρισμού για το 2022
ανά δέντρο για τις λοιπές noλυετείς καλλιέργειες , με τη
διαδικασία της Προκαταβολής
Δικαιούχοι σε αυτή τη φάση
είναι οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες noυ έχουν
υποβάλει τη δήλωση ενιαίας
ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης
Ελέγχου (ΟΣΔΕΙ και έχουν
Πληρσει την εισφορά τους
Τα 7 σημεία ου κΠοντάρειν η Περιφέρεια για Προβολή
Το πρόγραμμα τουριστικής
nροβολής της Περιφέρειας Πε
λοποννήσου για το 2022 nαρουσιάστηκε την Τετάρτη 5
Ιανουαρίου, κατά τη συνεδρίαση
της Γνωμοδοτικής Επιτροπής
Τουρισμού στην Τρίποληn, υπό
άρχη Παναγιτη Νίκα .
Ακολούθησε διαβούλευση των
μελν της επιτροπής επί του
περιεχομένου του εν λόγω Προγράμματος , το σύνολο των σχεδιοζόμενων δράσεων με κόστος
την αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Αννα Καλογεροηούλου,
Παρoυσία και του nεριφερει Πou ανέρχεται σε 1.955.000
ευρ , εν nαρέμβαση έκανε
και ο ηεριφερειάρχης
συνέχεια σελ 9
στον ΕΛΓΑ.
συνέχεια οελ 8
β1lakonikos.gr
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Η Πάλη των τάξεων
του Γιργου Βέλτσου
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα