Πρωτοσέλιδο Ελευθερία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Trh. 272102141, anekeldikimognsicom
Ap. φύλλου 13202. Τuή 1ε
Με Ηρόδοτο σήμερα
στη Μεσσήνη η Καλαμάτα
www. eleftheriacnline.ar
5 Στην Πετρούπολη n Καλαμάτα 80
Καραμπόλα στα νομικά πρόσωηα του Δήμου Καλαμάτας
Αρθρο
Το συγκεντρωτικό
σύστημα
διοίκησης
Αλλαγή φρουράς
"Πυροδοτεί" η ΔΕΥΑΚ
μόνο npoδροκεντρά
Τα ζηήματα λεπουργίας της ΔΕΥΑΚ νηση ταυ Κστα Αθανοσόnουλαυ το ομσκά και ενόσp Πυροδότησαν αλλαγές φρουράς και Σύνδεσμο Υδρευσης οδηγο εκτός Σιν- τοο opγανα aτ Προκάλεσαν καραμηόλες στις μετα- δέσμου τον Τάσο Αγγελή , nou ως έμνήσας ηροέδρων σε ναμκά nρόσωηa napoς naλiuκoς μηκανικός είκε επλεγεί μόνο κατά την ηpοοo
του Δήμου Καλαμάτας . Ο δήμαρχος να να επιβλέnα και να ηpoωθεί ο σnθανάσης Βασιλόηουnος επιστρέφει μανυκό έργο του νέου αγωγού μετα
στην ηροεδρία της ΔΕΥΑΚ για " να λύνει φοράς νερού aπό τικ myeς Πηήματος
αμέσως τα nρoBήματα", κα η μετα - στην Καλαμάτα
ΕΣΕΛΙΔΑ
Παραμένουν υψηλά
κρούσματα και
Βαριές νοσηλείες
Κοντά στα
Νισδα και
μεγάλα nεζοδρόμια
στο Ασηρόχωμα
η τιμή του
ελαιολάδου
Συναντήσεις
Συγκεντρσεις
συντξιούχων
στα γροφεία ΕΦΚΑ
Νίκα στην Αθήνα για
Τζάνε-Καλαμάκι
ΑΛΕΣΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
ΕXPRESS
Τραγικές
ελλείψεις
Απεγκλωβισμός
οικογένειας Γάλλων
με τροκόσηιτο
στα Σχολεία
Ειδικής Αγωγής
A 27210 66055 A 27210 66056
NotoSport

Τελευταία νέα από την εφημερίδα