Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ
TυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βριπής- Νικόλaος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια - Εκδύτρια Στανρίδου 1. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΡΠΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022
Περίοδος Β' 1974)"
Αp φύλλου 6830-12.510
0,50 ε
Επανεξελέγη στη θέση
του προέδρου
του Περιφερειακού
Συμβουλίου ΑΜΘ
ο Χρήστος Παπαθεοδρου
Frozen Lake 2022
Ένωση Ξενοδόχων Ν. Δράμας
Στο 35% η πληρότη τα στο
N. Δράμας κατά
το 15νθημερο
της εορταστικής περιό δου
Προς τον υπουργό Αγροπικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
Επιστολή των Κτηνοτρόφων
ΑΜΘ για τις συνδεδεμένες
ενισχύσεις βόειου
κρέατος 2023-2027
Μήνυμα αλληλεγγύης
από το κ. Νευροκόπι
στο Αρκαλοχρι Κρήτης
Ησαίας Χατζηκων σταντήνου στον Π.Τea
Στόχος να αναδείξουμε την περιοχή
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα στη γενέτειρά του στο Μικροχρι Δράμας
Πρτη μέρα με κρούσματα στα σχολεία της Δράμας
Τριήμερο πένθος στο Δήμο
Δράμας για τον αδόκητο θάνατο
του Χρήστου Κυριακίδη
Συνολικά 173 μαθητές και 39 εκπαιδευτικοί
βρέθηκαν θετικοί στις δύο βαθμίδες
εκπαίδευσης της Π.Ε. Δράμας
Το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας και τα μηνύματα του δη
> Πρωτοβάθμια: 50 μα θητές και 20 εκπαιδευτικοί θετικοί
Δευτερο βάθμια: 123 μαθητές και 19 εκπαιδευτικοί θετικοί
χου, βουλευτν, ποντιακν
υλλόγων κ.α.
Του Θανόση Πολυμένη
/ΩΡ διατερα προβλήματα κύλησε η
μέρα στα σχολεία και των δύο βαθμδων
σην Π.Ε. Δράμας χθες Δευτέρα 10 la νουαρίου 2022
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έδω
1 σαν στον Πρωνό Τύπο , οι δευθύντρες της
1 Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί
1 δευσης κ.κ . Χαραλαμπίδου και Βαμβούρη αν.
1 τίσταχα , κατά την πρτη μέρα , τα κρούσματα
1 είχαν ως εξή :
Πρωτοβάθμια: 50 μαθητές και 20 εκπαιδευ
1 τκοί θετικοί.
Δευτεροβάθμια: 123 μαθητές και 19 εκπα
1 δευτικαί θετικοί
Συνολικά εχαμε 173 μαθητές και 39 εκπα1 δευτικούς που δήλωσαν θετικοί στην Π.Ε.
Δράμας . Επίσης , όπως διαβεβαίωσαν και οι
1 δύο, δεν σημειθηκαν προβλήματα ούτε στη
7ΗΔΕΥΤΗΚΕ το απόγευμα της Δευ - Μαμσάκου . Με την εκλογή του, ο δήμαρ
τέρας 10 Ιανουαρίου, από τον ερό χος του ανέθεσετα καθήκοντα του αντ - διανομή των slf tbst προς γονείς ή μαθητές , καθς ήδη κάθε μέρα για 5 ημέρες Συγκεκριμένα, θα κάνουν δύο
ΝΝαό Αγίας Τράδος Μικροχωρίου , δημάρχου Καθαριότητας , τομέα στον
ο Χρήστος Κυριακίδης , αντιδήμαρχος οποίο ο διος επέδειξε διαίτερο ήλο και
Καθαρότητας του Δήμου Δράμας . Στην εργατικότητα μέχα την τελευταία στιγμή 1
τελετή της εκφοράς του, παραβρέθηκε Ανάμεσα στο δύσκολο έργο της Υπη
σύσσωμο το Δημοτικό συμβούλο Δρά - ρεσίας Καθαριότητας , ξεχωρίζουμε τον
μας , με εικεφαλής το δήμαρχο κ . Μαμ Μαραθνο Ανακύκλωσης και το foloν- θα περμένουμε να δούμε πς θα εξεληθούν οι επόμε - θα κάνουν και αυτοί 5 τεστ σε 5 ημέρες: δύο rapid και
σάκο καθς και πλήθος κόσμου , που τον
συνόδευσε στην τελευταία του κατακία . Δημοτικά σχολεία τυ Δήμου.
Όπως είναι γνωστό , ο Χρήστος Κυρια κίδης , έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυ - στα στον -Πρωινό Τύπο - που δημοσεύστύημα τα ξημερματα της Κυριακής 9 θηκε στις 5 ανουαρίου 2022, ο Χρ.
Ιανουαρίου , όταν οδηγούσε το όχημά Κυριακίδης μιλούσε για το ίδιο προτου στο νότο περιφερeιακό της Δράμας γραμμα, το οποίο θα ξεκνούσε αυτή την της Κυρακής εχαν δηλωθεί 14.000 κρούσματα στην νου έχουν το ίδιο καθεστς με τους εμβολιασμένους
Το όχημα εξετράπη της πορείας του και εβδομάδα στα Δημοτικά , αλλά και στα
προσέκρουσε σε μεταλλικό στύλο φωτ- Γυμνάσα και Λύκεια του Δήμου Δράμας
σμού , με αποτέλεσμα τον θανάσμο
τραυματισμό του.
Ο Χρήστος Κυριακίδης είχε διατελέσει καθς ήταν και είχε υπηρετήσει με συτο 2011 πρόεδρος της Κονότητας Μ - νέπεια και από τη θέση του προέδρου
κροχωρίου, εν στη συνέχεα εκλέχηκε του Ποτιακού Συλλόγου Μικροχωρίου ι ταν ήδη σε καραντίνα κατά την χθεσινή ρτη μέρα λε- στολή λειτουργίας τμήματος σε περάττωση κρούσμαδημοτικός σύμβουλος Δράμας , με την Παναγία Σουμελά.
παράταξη Εννουμε τη Δράμα- του κ .
Όλα οι ανεμβολίαστοι μαθητές θα κάνουν δωρεάν τεστ
1 τασχολεία είχαν προμηθευτεί τις απαραίτητες ποσότη - rapid και ένα s eif iast σε διάστημα πέντε ημερν , επ τες,
Μιλντας στον "n.Τ.. ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκnαδευτικν Πρωταβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας κ . Αρσύνολο 3 seif test δωρεάν εκείνες τις ημέρες
Ι τεμάδης σημείωσε ότι η πρτη μέρα κύλησε ομαλά.
πλέον των δύο σταθερν seif test την εβδομάδα , άρα 5
τεστ σε 5 ημέρες Οι εμβολιασμένοα μαθητές θα κάνουν
Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, οι ανεμβολίαστου
1 νες ημέρες, Πάντως πρόβλημα υπήρξε στα σχολεία ένα self iest, επιπλέον των δύο rapid test πou ήδη κάνουν
Ι εκείνα , από τα οποία έλειπαν δυο και τρεις εκπαιδευτ- την εβδομάδα σε περάπτωση κρούσματος . Οι εμβολια 1 κοί . ,
1 15.547 τα κρούσματα
Σε πανελλαδικό επίτεδο πάντως , θα πρέπει να σημε1 ωθεί ότι σύμφωνα με τα πρτα στοχεία, από το βράδυ δευτικοί που έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου τριμή
green βάζοντας την ανακύκλωση στα
Στην τελευταία του συνέντευξη μάλι σμένοι εκταιδευτικοί θα κάνουν 3 self test δωρεάν την
εβδομάδα .
Υπενθυμίζεται, ότι α ανεμβολίαστοι μαθητές ή εκπα
1 ηλεκτρoική πλατφόρμα δήλωσης των self test, για μα μαθητές ή εκπαιδευτικούς αντίστοα .
1 θητές και καθηγητές κατά την επιστροφή τους στα σχο1 λεία . Εν σε νεότερη ανακοίνωση rou υπήρξε χθες το εξωτερικούς χρους , τα διαφορετικά διαλείμματα γα
Η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εοωτερικούς και
Ο ίδιος ήταν διαίτερα δραστήριος και
στον πολιτιστικό ταμέα , ως Πόντιος μεσημέρι από το Υπ . Παιδείας , τα κρούσματα είχαν ομάδες μαθητν , η αναστολή των εκδρομν , εξακολου1 ανέλθει στα 15.547.
Νασημεωθεί ακόμα ότ , οι εκπαδευτικοί που βρίσκονθούν να ισχύου .
Επίσης , συνεχίζει να σχύει το 50% +1 για την ανα
1 τουργίας των σχολείων, ήταν 6. 500: Ο2.500 από τα self τος .
test πoυ δηλ θηκαν , εν
οι υπόλοιπο, 4.000 που
είχαν νοσήσει ενωρίτερα.
Γενικά πάντως και σύμφωνα με τα μέτρα που
ισχύουν για την πρτη
εβδομάδα λεπουργίας
των σχαλείων , προβλέπεται ένα τρίτo seif tsstαντt
για δύο ποu ίσχυε. Επiσης , τα δύο εβδομαδιαία
seif iast πλέον θα διενεργούνται και από τους εμ.
βολιασμένους μαθητές
και από τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς.
Σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη όλο το
τμήμα θα υποβάλλεται σε
έλεγχο , και όι μόνο α.
μαθητές που κάθονταν
κοντά στο κρούσμα .
όπως ίσχυε μέχρι τρα .
σελ4η
ΑΚΤIΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάικας-Μασμανίδης
φέρνει η Γέννηση Του.
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΝ
Εύχομαι σε όλους ένα
καλύτερο 2022
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Χρόνια Πολλά!
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως :
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Δημήτρης Κυριαζίδης
. Βουλευτής Ν. Δράμας
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:50-20:50, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Dr. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΟΡΘΟΠΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Π.Θ.
τ.ΙAΤΡΣ Κ.Α.Τ. ΑΘΗΝΩΝ
Σύγχρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΠΑΝ/ΜΙΟ MONSTER-MAΑΙNΖ
Dr . MED . ΑPOSTOLOS THEOFILOU
FACHARZT FUR ORTHOPADIE
. Μαγνητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ.: 25210 224 23
email: iatdiagn osi @gmail. com
Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 26-1ς 0ΡΟΦΟΣ
ΤΗΛ. 2521306858-6946376111
ΠΡΩΝΟΣ
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ PAΝΤΕΒΟΥ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα