Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
0,ι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στην σελίδα 12
Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα
στο οδικό δίκτυο
της Λακωνίας >σελ.3
. Ελαιοφόροςν Προσφοράς
ελπίδας για τη Μάνη
Παρουσιάστηκε η Προμελέτη
| του νέου αθλητικού κέντρου
> σελ 10 Σπάρτης > σελ 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2022 | Ετος 26 | Αριθμός 6281 | Τιμή φύλλου 0,506
Τηλ. 2731081253 Fax 2731081250. [email protected] . www.lakonikos.gr
Νέος αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας ο Νίκωνας Τζινιέρης
Χειμερινές
εκπτσεις
Δομικός ανασχηματισμός
στηνΠεριφέρεια
ως το τέλος
Φεβρουαρίου
Οι οδηγίες
του Εμπορικού
Σπάρτης
Ξεκίνησαν τη Δευτέρα 10/1
και στα καταστήματα της
Σπόρτης οι χειμερινές εκΠτσες ,
onoίες θα δια κέσουν ως τη Δευτέρα 28
Φεβρουσρίου 2022.
Ο Εμπορικός Σύλλογος
Σπάρτης γνωστοποιεί Πως τα
καταστήματα στη λακωνική
Πρωτεύουσα θα nαραμεί νουν κλειστά την Κυριακή 16
Ιανουαρίου.
Ο σύλλογος υnενθυμίζει ότι
κατά τη διενέργεια των εκΠτσεων και σύμφωνα με
θεματικός αντιπεριφερειάρχης Υποδομν-Μεταφορν ο θ. Βερούτης
μέχρι ηρότινος θεματικός αντι - Μεταφορν.
τις σκετικές διατάξεις, εκτός
Αλλαγές στο διοικητικό σχήμα Οκτωβρίου του 2023, ο Περιφετης Περιφέρειας Πελοηονήσου ρειάρχης ηροχρησε στην με - περιφερειάρχης Προγραμματι αποφάσισε τη Δευτέρα 10/1 ο ταβολή αξιωμάτων κι ανάθεση σμού &
Περιφερειάρχης Πελοποννήσου νέων καθηκόντων στα στελέχη υπεύθυνος για θέματα εγγείων Ποθετήθηκαν: Αργολίδας ο ΔηΠαναγιτης Νίκας , λίγες ημέ - της Περιφερειακής Αρχής
ρες μετά την έλευση του νέου
έτους Στο ηλαίσιο ενός δομικού αντιπεριφερειάρχης , στη θέση βάνει τη θέση του θεματικού ρινθίας η Αθηνά Κόρκα και
ανασχηματισμού , 1,5 nερίπου του θεόδωρου Βερούτη , ορί- αντιπεριφερειάρχη Πελοηοννή - Μεσσηνίας ο Βασίλης Καπέλιος
χρόνο Πριν από τις εκλογές του
Στους υπόλοιπους νομούς
και χωρικοί αντιπεριφερειάρχες τοαπό την αναγραφή της na λαιάς και της νέας μειωμέ νης τιμής των αγαθν και
Ανάπτυξης
Βελτισεων και αγροτικν θε - μήτρης Σχοινοχωρίτης , ΑρκαΣτη Λακωνία, νέος χωρικός μάτων . Ο θ. Βερούτης αναλαμ- δίας ο Μανλης Σκαντζός, Κουnηρεσιν nou nωλούνται
με έκπτωση, επιτρέπεται και
η αναγραφή και εμnορική
στηκε ο κ. Νίκωνας Τζινιέρης σου στον τομέα Υποδομν και
ουνέχεια σελ P
επικοινωνία nooοστού έκ πτωσης Εφόσον ΠραγματοΠοιούνται εκπτσεις σε
Στο 55% η μέση Πληρότητα στην Πελοπόννησο στις γιορτές
nooοστό μεγαλύτερο anό το
60% του συνόλου των nu αΣτενάζειν ο τουρισμός
στη σκιά της πανδημίας
λούμενων ειδν, το Ποσοστό
έκπτωσης
oπότε θα Πρέπει να αναγρά επιβάλλεται.
φεται στην Προθήκη του καταστήματος
onοιaδήηοτε άλλη εμηορική
επικοινωνία . Στην Περ πτωση nυ υπάρχουν διαΜαρινάκος Αμεση κρατική παρέμβαση για επιβίωσην
δεκαήμερο έντονης τουριστικής κανονικότητας κατά τις
ημέρες των εορτν στο συνολο της χειμερινής ηεριόδου,
n οnoίa έχει διάρκεια 120 ημε
ρων , αντιστοιχεί σε μόλις 12%
μέση Πληρότητα. Αλήθεια για
αυτή την επιτυχία Πανηγυρί ζουμε , όλες αυτές τις μέρες,".
διερωτήθηκε ο επικεφαλής
Σε "pηχά νερά- κινείται η
τουριστική κίνηση στην τρέ φορετικά Ποσοστά έκπτωσης
ανά κατηγορίες Προϊόντων ,
οι κρατήσεις και η Πληρότητα
των καταλυμάτων , κατά την
Πρόσφατη εορταστική ne ρίοδο , κυμάνθηκαν σε επίπεδα
θα Πρέπεινα αναγράφεται το
εύρος του nαρεχόμενου noσοστού νaπό... % έως - .
Σε κάθε άλλη ηερίπτωση θα
αναγράφεται ότι οι εκπτσεις αφορούν επιλεγμένα
Πou δεν ικανοηoiησαν τον
κλάδο.
Όπως επισημαίνει ο ηρό εδρος του ΔΣ του Τουριστικού Κωνσταντίνος Μαρινάκος , εκ- συλλόγους ξενοδόχων της Πε - του Οργανισμού.
Οργανισμού Πελοποννήσου κ.
είδη με αναφορά στο αντί στοιχο noσοστό.
φράζοντας και τις ενσεις-λοποννήσου , ένα και μόνο
συνέχεια σελ 8
συνέχεια οελ . 7
91lakonikos.gr
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Λόγια και Πράξεις
του Παναγιτη Τζουνάκου
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα