Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 11.01.2022
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 26ο
Αρ Φύλλου: 6955
Σκυλακάκης: κΤον Φεβρουάριο θα επανέλθουμε, αναλόγως και της πορείας των διεθνν τιμν)
Καλπτουμέι μεδοτημήι ης πιλρισης σους Ιογραημός εγενς
Σταϊκούρας: Αισιόδοξος για την εικόνα της οικονομίας και τις προοπτικές
ειωμένος ΕΝΦΙΑ η
ΕΝΟΙΑ ΤΟ 2022 μάχη με τη διπλή κρίση
Υπουργείο Οικονομικν
Θετική είναι η εικόνα της οικονομίας για το 2022
είπε ο χρήστος Σταϊκούρας στο ΜΕGA Σαββατοκύριακου. Ο υπουργός Οικονομικν αναφέρθηκε στα σχέδια της κυβέρνησης για τις επιστρεπτέες προκαταβολές, τον ΕΝΦΙΑ αλλά και τις
φορολογικές δηλσεις που έρχονται.
Διευκρινίσεις
| σχετικά με τις
αιτήσεις για
το επίδομα
παιδιού από
τον ΟΠΕΚΑ
αΟδηγός για την
αντιμετπιση της
Long Covid
Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικν η εικόνα της οικονομίας είναι αισιόδοξη και οι προοπτικές είναι θετικές Η
οικονομία ανέκαμψε σημανικά εντός 1ου 2021 , καλύφιηκε
Το σύνολο απωλειν του 2020, η ανεργία μειθηκε σημαντΤικά γιατί πέιυχαν τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης και
βελτιθηκε 10 διαθέσιμο εισόδημα του τολίτη, δηλαδή τα
χρήματα που περισσεύουν στο Τορτοφόλι των πολιτν .
Διευκρινίσεις σχετικά με τις
αιτήσεις για το επίδομα παιδιού παρέχει ο Οργανισμός
Προνοιακν Επιδομάτων
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).
Αναφορικά με τις αιτήσεις
για το επίδομα παιδιού
έτους 2021 , ο ΟΠΕΚΑ υπενθυμίζει ότι η προθεσμία
υποβολής λήγει στις 15
Ιανουαρίου 2022.
Τι είναι το σύνδρομο, LongCoVID ή PostcOVID,
ποια συμπτματα και επιπλοκές (όψιμες ή μακροχρόνιες) περιλαμβάνει, εμμένουν αυτές , ή εμφανίζονται μετά τη λοίμωξη με SARS-COV2, Τι
προβλέπουν τα πρωτόκολλα για την αντιμετπιΤΕΛ.
Για να χορηγηθεί το επίδομα, η αίτηση θα πρέπει να
έχει υποβληθεί οριστικά και
να έχει εγκριθεί. Αίτηση η
οποία έχει αποθηκευτεί.
προσωρινά , θεωρείται μη
υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.
ση του:
Σύμφωνα με τον κ. Στρατάκη, αυτή τη στιγμή
υπάρχουν πολλές μελέτες σε όλο τον κόσμο για
τον καθορισμό του συνδρόμου, την περιγραφή
όλων των συμπτωμάτων του , και βέβαια την
αντιμετπισή του. Στις ΗΠΑ, Το Κέντρο Ελέγχου
Νόσων (CDC) προτιμά τον όρο αμετά COVID-19
νόσοι> (post COVID-19 conditions) και δέχεται
ως χρονικό όριο τις 4 εβδομάδες (28 ημέρες)
μετά την αρχική λοίμω ξη. Τα συμπτματα που
πιο συχνά ταλαιπωρούν τους ασθενείς, είναι
κούραση, απλεια όσφρησης ή γεύσης
αδυναμία άσκησης και προβλήματα στη νοητική
λειτουργία. Από αυτά , φαίνεται πως εμμένουν
στο χρόνιο σύνδρομο COVID-19 η κούραση και
η αδυναμία άσκησης, αναφέρει ο κ. Στρατάκης.
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία, σημεινει
απν από την εργασία
στην περίπτωση
Σχετικά με τη δυνατότητα
των εργαζομένων να θεωρούνται δικαιολογημένα νόσησης λόγω cονid-19
απόντες και να απέχουν
από την εργασία τους
εφόσον βρεθούν θετικοί
στον Coνid-19 το υπουρ γείο Εργασίας με ανα κοίνωσή του σημεινει τα
ακόλουθα:
κάποιοι
πολίτες
ενδεχομένως εκ παραδρομής προέβησαν σε ακύρωαπαιτείται μόνο rapid test.
2. Εάν ο εργαζόμενος
θέλει να κάνει χρήση άδειας ασθενείας και να λάβει
σχετικό επίδομα από τον
ΕΦΚΑ στην περίπτωση
αυτή ΚΑΙ ΜΟNΟ-όπως
ορίζει η κείμενη νομοθεσία
εγκεκριμένης
αίτησής τους για το έτος
2021, θα πρέπει να την
επανυποβάλουν .
Για το εκ νέου άνοιγμα της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας
που αφορά την επιδότηση
του 2022, σύντομα θα
υπάρξει νέα ανακοίνωση εκ
μέρους της διοίκησης του
Οργανισμούν επισημαίνει ο
ΟΠΕΚΑ.
1. Όπως έχει ανακοινσει
η κυβέρνηση προκειμέ- γνωμάτευση, όπως ισχύει
νου ο εργαζόμενος να
θεωρείται δικαιολογημένα ένειες
απαιτείται ιατρική
άλλωστε για όλες τις ασθΤελ
Created by Universal Document Converter