Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Ακόμη 300 κλίνες Covid από τον ιδιωτικό τομέα στη μάχη της πανδημίας
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 6@ote net.gr
ΕΤΟΣ 260- Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 6145 Τρίτη 11.01.2022
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ:210-3304587 FAX :2103304605
Σκρέκας:
Πότε θα πρέξειν υ τπόγραμμα
αντικατάστασης πελαιν ηλεκτρικόν συσκευν
ΣΥΡΙΖΑ:
>> > Τε.
>>> Τε.
Πς θα αντιμετωτίει
0 ΟΑΣΑ Τς αυξημένες
αναρωτικές
λόγω Ομικρον
Επερτηση για συνταγογράφηση
των μοριακν τεστ
Σχέδιο για την αντιμετπιση
ενδεχόμενης αύξησης αναρρ
ωτικν αδειν των εργαζόμενων στα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς, λόγω της μετάλ
λαξης Όμικρον έχει εκπονήσει ο ΟΑΣΑ.
Κωσταντότουλο
Ο σχεδιασμός αφήνει περ1θρια ευελιξίας και λαμβάνει
υπόψη διάφορα πιθανά
σενάρια για αύξηση των
κρουσμάτων στη χρα μας
Η λειτουργία των αστικν
συγκοινωνιν θα διασφαλστεί σε κάθε περίπτωση με τη
βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρπινου δυναμικού
Είδικότερα, έχουν εκπονηθεί
εναλλακτικά προγράμματα
δρομολόγησης λεωφορείων
και συρμν , που θα ανταποκρίνονται σε διάφορα σενάρ
ια μείωσης του αριθμού των
διαθέσιμων οδηγν , αλλά και
ανάλογα με την επιβατική
κίνηση, η οποία εκτιμάται ότι
συνολικά στα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς θα είναι μειω
μένη λόγω της πανδημίας.
Τα ειδικά αναλυτικά προγράμματα δρομολόγησης
έχουν σχεδιαστεί για όλες τις
γραμμές του δικτύου, με προΤεραιότητα στις γραμμές
υψηλής ζήτησης κατά τις
ρες αιχμής , λαμβάνοντας
υπόψη την εκτιμμενη, ανά
σενάριο , διαθεσιμότητα των
οδηγν .
Κατ' αυτόν τον τρόπο, ανάλογα με την επιβατική κίνηση
και την κινητικότητα των
πολιτν , όπως αναμένεται να
διαμορφωθεί λόγω αύξησης
Των κρουσμάτων , θα εξακολουθήσει να παρέχεται ικανοποιητικό επίπεδο συγκοινω
νακής εξυπηρέτησης
Η Ελλάδα παραμένει
στο αβαθύ κόκκινον
Οι χάρτες δημοσιεύονται Όσον αφορά τον αριθμό
από ΤΟECDC κάθε Πέμπτη, και βασίζονται σε
δεδομένα που αναφέρουν πραγματοποιεί τον
τα κράτη μέλη της ΕΕ στη
βάση δεδομένων
Ευρωπαϊκού Συστήματος
Επιτήρησης.
τεστ, η Ελλάδα βρίσκεται
μεταξύ των χωρν που
Εφικτός στόχος είναι η αύξηση των ελληνικν εξαγωγν
σε επίπεδα άνωτων 40 δισ. ευρ το 2022, σύμφωνα με τον
πρόεδρο του Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒ ), δρα Γεργιο
Κωνσταντόπουλο , ο οποίος επισημαίνει ωστόσο ότι οι
υπέρογκες αυξήσεις στο ενεργειακό και μεταφορικό κόστος
μπορεί να μας πάνε πολύ πίσω- άρα η εφικτότητα του
στόχου δεν συνεπάγεται αναγκαστικά και την επίτευξή του.
υψηλότερο αριθμό τεστ
ανά 100.000 κατοίκους
συνδυαστικό χάρτη, η
Ελλάδα βρίσκεται
<βαθύ κό κκινον , όπως
φαίνεται
Σε συνέντευξή του , σημε ινει αυτές θα πρέπει να κάνουν
ακόμα ότι για να πιάσει η άλμα στα 48-50 δισ. ευρ σε
Ελλάδα τον στόχο που έχει
τεθεί για τη συνεισφορά των
εξαγωγν στο ΑΕΠ στα επόμενα χρόνια (στο 25% το 2025 ,
έναντι 20%-21% το 2021 ) , της εξωστρέφειας και οι
άλλωστε
μεγάλο
μέρος της Ευρπης στον
από ηχο της μετάλλαξης
Ομικρον .
μια τριετία Πα να γίνει πραγματικότητα αυτόν , λέει πρέ
πει -κάτω από ένα στρατηγικό
πλάνο- να μπουν στο παιχνίδι
κβαθύ
κόκκινΟΥ
βρίσκεται επίσης η Ελλά
δα στον αριθμό νέων
κρουσμάτων που αναφέρονται ημερησίως.
Created by Universal Document Converter