Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Super League 2:
Οριακά βγαίνουν
οι ημερομηνίες
Super
League 2 (χει
ΚΑΘΗΜΕ.Ρ.LNH
Επίταξη γιατρν
από την Τετάρτη
σε Μακεδονία και Θράκη
ΣΠΟΡ οι ημερομηνίες, για την oρ , βγαίνουν
|σελιδα 13
Δήλωση του Προέδρου
του Περιφερειακού Συμβουλίου
ΑM , Χρήστου Παπαθεοδρου
Στην επίταξη
προσωπικν
υπηρεσιν ιδιω.
τν ιατρν ειδι .
κοτήτων Πνευ.
μονολογίας, Πα .
θολογίας, Αναι.
σθησιολογίας
και Γενικής Ια .
τρικής με έδρα
την Μακεδονία
και την Θράκη
προχωρά
υπουργείο Υγεί .
Νέος Αντιπρόεδρος
του Περιφερειακού
Συμβουλίου ΑΜΘ
ο Ιρφάν Χατζηγκενέ
σελιδα 11
Ανάδειξη Προεδρείου
Δημοτικού Συμβουλίου
και μελν της Οικονομικής
Επιτροπής και της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής
Δήμου Ξάνθης
Παραιτήθηκε
από το ΔΣ
του Δημοτι κού
Ραδιοφνου Ξάνθης
ο Χαράλαμπος
Καϊτεζίδης
την aαi3οuσυ του ιδρύματος θραακής Τέχνης και Παράδεσης γα την τronen των npopnεrάμενων υγειονο
μικν μέτρων, κατά τη coia 19, nραγμετononenκoν τmν κυριακή , 9 Ιανουαρίου , οι εpχaιpεoiες για την
-ανόδαξη npot δρείου του Δημοτικού Συμβουλίου , καθς και των μελν τς Οικονομιής Επτponής και της
Enτpaniς nοιότητος Ζuriς για την εnόμενη διετία .
Μελισσόπουλος
- Παπαδάκης:
"Ζητούμε
την έμπρακτη
στήριξη
του Δήμου Ξάνθης
προς την Εκπαιδευτική κοινότητα"
σελιδα 3
σελιδα 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα