Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 5156 - ÅÔÏÓ 19ï

ΤΡΙΤΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Η κακοκαιρία «Διομήδης»

•Στο Νομό Καρδίτσας προβλέπεται χιονόπτωση μόνο στα ορεινά...

• φέρνει χιόνια στα ορεινά και
παγωνιά στον κάμπο...
•Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων
καιρικών φαινομένων για την
κακοκαιρία «Διομήδης»,
εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (EMY).
•Πυκνές χιονοπτώσεις θα
σημειώνονται από το βράδυ της
Δευτέρας (10-01-2022) στα
ορεινά της Θεσσαλίας, της
δυτικής και κεντρικής
Μακεδονίας…

Περιφέρεια

Δήμοι

s

Óåë. 5

Το νέο Προεδρείο του
Περιφερειακού
Συμβουλίου
• ως πρόεδρου του
• Θεσσαλίας και τα νέα
Δ.Σ. του Δήμου
μέλη
της Οικονομικής
Καρδίτσας
Óåë. 10 Επιτροπής
Óåë. 13

Επανεκλογή Μάκη
Κόντου

s

s
Επανεκλογή Ιφιγένειας Πετροπούλου

Η Μαρία Καραμπέκου...
• ξανά
πρόεδρος
του Δ.Σ.
Μουζακίου

s

Óåë. 12

• στη θέση της
Προέδρου του
Δημοτικού
Συμβουλίου του
δήμου Παλαμά

s

Óåë. 12

Διαβάστε μας και στο alithianews.gr