Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
lanatolh
ΔΕΥΤΕΡΑ
LAΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου 1 www.anatolh.com
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής : ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΣΥΡΗΣ
Διευθυντής ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
19.229
Σελίδες 24-25
Η Μαρία Γιαννακάκη εξελέγη Πρόεδρος Ελαμψαν) τανέα αnοκτήματα
Ε' του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας για ΑOAN κα Αναγέννηση..
Νέα Προεδρεία
στα Δημοτικά Συμβούλια
"Ο Γpyoς Πλευράκης Πρόεδρος
ξανά στο Δημοτικό Συμβούλιο
Οροπεδίου Λασιθίου
παραμένει Πρόεδρος
Πρόεδρος η Δέσπω Καρνιαδάκη στο Δήμο Αγ. Νικολάου,
η Μαρία Γιαννακάκη στη Σητεία
στο Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας
Σελίδο 9
"Ο Νεκτάριος Παπαβασιλείου
Αντιπρόεδρος στο Περιφερειακό
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
Συμβούλιο Κρήτης
Νέα nρoeδρος του Δη μοτικού Συβουλίου Αγίου
Nκολάου εξελέγη κατά τις
χθεσινές δημαρεσες η κ.
ΕMΒΟΛΙΟ COVID -19
δέχθηκε στην πpotδρία
τον κ Γaργο Καλογερόη
δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον
Το Δημοτικό
ως πρέeδρο την κ Καp - θετικές ψήpους Βρέθηκαν
νιαδάκη , η onoia κατά την 9λευκά και ένα άυρο
Η δημοτική ομάδα -Νέα
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαβε 1 θετκές ψήρους Πoρeίa. npόtεvε για τη
mpξε και στο Δημοτκό Αy Νκολόου συνήλθε χθες βρέθηκαν 8 ψηpοδέλτια θέση τυ Γραμματέα του
το πρuί γα την εκλογή λευκά και ένα άκυρο anό ΔΣ την κ Mapiaα raλλου
rpoeδpείou και των αρs - δημοτικό συμβουλο nou η onοία εξελέγη με 9 θετ βάνει η κΜapίa Γιανο - τν μελν της Οκονομι στο φάκελο είχε τοπoθε - κές ψήpους 10 λευκά και
κής Εnτpoής και της Ε. τήσει και το νηφοδέλτιο άκυρο ψηφοδέλτια
για να
Συμβούλιο
Αγ. Νικολόου
Αλλαγή φpουρός υγια την
Συμβούλιο Σητείος , Πρ .
δρος του οποίou αναλαμ VΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΣΙΟΙιΟΥ
Κατά ις χθεσινές δ -πτpoπής Ποότητας Ζωής με το όνομα της κ Καρνια μαιρεσίες επανεξελέγη. Στη συνεδρίαση που είε δόη και το λευκό ψηφο
σαν Πρόεδρος του Δημο - αnoλειστικά το ουγκεκρι . δέλτιο .
Τκού Συμβουλίου Ιεράπε -μένο οκοπό , nponpεuσε
Η Οικονομική
Η δημοτική ομάδα-Α
Υπήρξε μια νέα εξέλιξη
τρες ο Βαγγέλης Μπν ο πλεισψηφν δημοτικός λάζουμε το Δήμο - πρό σε ότι αφορά τη σύνθεση
της Οκονομκής ΕnτpοΣυμβουλίου Οροπεδίου κης και nαρόντες ήταν 20 ντιπροέδρου τον κ Νκo πής , στην οπoίa δε συμ
Καμινογιανάκη ο onoiος μετέχει πλέον enρόσω
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ Ση σελίδα 5
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"
χάκης και του Δημοτικού ούμβουλος Χάρης Αλεξά - τενε για τη θέση του a ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ- ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ ρόκης
SUPER EΒΔΟΜΑΔΑ
ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ
Αρχος Μιχαήλ
Μίνι Μάρκετ
κ. Καραμανλή
ΕΚΟ V
ΕΙΣΗΜΟΣ
ΤΟ ΠΑΝΤΟΠΩΕΙΟ ΜΥΛΩΝΑΚΗ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ!
και Καn ρονιά
τονο ΤΙRES
φρέσκα φρούτα και λαχανικά
Διανομή κατ οίκον
Επίσης σας ενημερνουμε
ότι από τέλος Ιανουαρίου
θα μας βρίσκετε στην οδό Κριτσάς 7
9 28410 3327)

Τελευταία νέα από την εφημερίδα