Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
∆ΕΥΤΕΡΑ

10.01.2022
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

Ιδρυτής: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ n Χρόνος 50ός

Κρίσιµο τεστ

Α.Φ. 2628 n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

µε το πρώτο
κουδούνι!

Πίσω στα θρανία οι µαθητές από
σήµερα, αλλά το Σαββατοκύριακο πάνω
από 11.000 εντοπίστηκαν θετικοί

Με «άρωµα»
γυναίκας
Τα Προεδρεία του
Περιφερειακού Συµβουλίου,
αλλά και ∆ήµων της Αχαΐας

ΣΕΛ. 6

Αχαΐα: Θετικό το πρόσηµο την τελευταία διετία

1.974
επιχειρήσεις

ΣΕΛ. 16

Το τρένο «οδηγεί»
το νέο λιµάνι
Τσώνης στη «Γ»:
Πρωταγωνιστικός ο ρόλος
του στην Αδριατική

1.002

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

306

504

749

972

1.002

913
667

793

973

905

377
2012

∆ιά χειρός Χρήστου Μούλια
λεύκωµα της Εθνολογικής
Εταιρείας Πελοποννήσου για τα
200 χρόνια από την Επανάσταση

1.297

1.619
961

2011

«Ψηφίδες
Παλιγγενεσίας»

1.974

1.233

1.597

1.449

1.660

1.575

1.714

1.549

«γεννήθηκαν» εν µέσω πανδηµίας

ΣΕΛ. 7

2021

ΤΙ ∆ΕΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΚΛΑ∆ΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΣΕΛ. 3

Ανανέωση
θητείας
ΣΕΛ. 2

για τον Γ. Καρβέλη
στην 6η ΥΠΕ

ΜΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΙ «ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ»:
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΑΦΟΡΗΤΗ
ΠΙΕΣΗ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Εµπρηστικός
µηχανισµός

στο σπίτι του
Παύλου Μαρινάκη

ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 4

50 προπονητές
µιλούν για
την πανδηµία

Οι δυσκολίες,
οι προσδοκίες
και οι επιπτώσεις
στις οµάδες
και τους αθλητές
ΣΕΛ. 23-32

ΣΕΛ. 21



Τελευταία νέα από την εφημερίδα