Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
Η ΕΛΠΙΔΑ
κάνει
περίτου
Αλεξάνδρου
της Σκιάθου
Σημαντικά
νέα από το
απολογισμό
Νοσοκομείο
ΧΡΟΝΙΚΑ
ΤMIΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕB ΕΝΩΝ
ohentwv 22, Γρεβενά | Τηλ. 2462 067772, Fα 2452 067775 |em [email protected] otenet.gr
Ένα φωτεινό 2022!
Σταύρos Χρ . Καραγκούνns M.D.
Μoιευτήρos - Χειρουργοs Γuναι κολόγοs
19 χρόνια
ΧΡΟΝΙΚΑ
σΥποβοnθούμενης Αναταραγωγns
Ιατρού Ν. Καρνα βά 14os όροφοs
(Εμπορικό Ελιμείο)
TR: 51 100 Γρεβενά
ΑΤΑΝAS
Τηλ.: 24525 02144
Εnείγοντα, 6944 285795
Γρεβενά. Κοζάνη-Πτολε μαϊδα
- Δεpivσn & Ατμτπιon Υnooυμότιτος-mοβoούμεη Ανonopγω