Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
Κ.Τ.Α
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΧΡΟΝΙΑ
ΙAΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022
9 772529
029169
ΕΤΟΣ: 51ο
ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ 14539
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Τ: 210 3
00-210 38 17 716-210 38 17 737 F: 210 38 17 331 Ε : [email protected] W: www.ihodimoprasion.gr
Ταμείο Ανάκαμψης:
55 νέα έργα
Ενέργεια
Σχολεία
Ο προγραμματισμός της ΑΑΔΕνα γίνει νωρί
τερα η πρεμιέρα των εφετινν φορολογικν
δηλσεων επισπεύδει και τις διαδικασίες
προκειμένου οι έγγαμοι φορολογούμενοι που
επιθυμούν να υποβάλουν φέτος χωριστές φορολογικές δηλσεις να γνωστοποιήσουν την
επιλογή τους .
Την ασπίδα προστασίας προς τα νοικοκυριά και
τις επιχειρήσεις από τις ανατιμήσεις της ηλεκτρι
κής ενέργειας επεκτείνει για τους επόμενους
μήνες η κυβέρνηση . Μετά την κανάφλεξην της
πανδημίας, η αντιμετπιση του ενεργειακού
κόστους αποτελεί τη μέγιστη προτεραιότητα
του κυβερνητικού επιτελείου.
Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή των
μαθητν στα σχολεία με αυστηρά πρωτόκολλα
και μέτρα υγιεινής για μαθητές και εκπαιδευτικούς . Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Λήμνο αναφέρθηκε στα σχολεία ,
επισημαίνοντας τη σημασία του εμβολιασμού
για όλους.
Σε 3.35 δισ. ευρ ανέρχεται ο
προϋπολογισμός των 55 έργων ,
τα οποία εντάσσονται στο
3 σελ. 2
- σελ. 3
- σελ. 8
Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας, μετά από
έγκριση του αρμόδιου για το Πρόγραμμα
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικν,
Θεόδωρου Σκυλακάκη .
Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτι κότητας Ελλάδα 2.0υ βρίσκεται σε πλήρη
εξέλιξη , με τις εντάξεις των έργων να αυξά νονται διαρκς . Υπενθυμίζεται πως 48 έργα ,
ύψους 2.76 διο. ευρ , έχουν, ήδη , ενταχθεί
και ανακοινωθεί σε δύο χρονικές φάσεις . Τα
12 πρτα (.42 δισ . ευρ ) τον Ιούλιο του 2021
και τα υπόλοιπα 36 έργα (1,34 διο . ευρ) τον
Οκτβριο του 2021. Μετά από την παρούσα
τρίτη δέσμη , ο συνολικός προϋπολογισμός
των 103 έργων που θα υλοποιηθούν μέσω
του Ταμείου Ανάκαμψης υπερβαίνει τα 6 διο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ:
400 εκατ. ευρ τον Ιανουάριο
για στήριξη των νοικοκυριν
και επιδότηση για αντικατάσταση
παλαιν ηλεκτρικν συσκευν
Δημόσιοι υπάλληλοι:
Στα θρανία
ενόψει αξιολόγησης
|ια έναν ακόμη μήνα η κυβέρ νηση θα στηρίξει νοικοκυριά, αγρότες , αλλά τρα και
τις επιχειρήσεις μας απέναντι στην
παγκόσμια αναταραχή στις τιμές
ενέργειας. Μόνο τον μήνα Ιανουάριο, θα διαθέσει ακόμη 400.000.000
ευρ, καλύπτοντας σημαντικό μέρος
των αυξήσεων στους λογαριασμούς
ρεύματος . Και θα παρακολουθεί διαρκς το φαινόμενο μέχρι την αποκλιμάκωσή του .
Αναλυτικές ανακοινσεις θα κάνει
ανά κατηγορία σε λίγο , ο υπουργός
Ενέργειας . Τόσο για την κρατική επι
χορήγηση όσο και για τις εκπτσεις
της ΔΕΗ και τις χρεσεις στο φυσι κό αέριο από την ΔΕΠΑ. Πρόκειται
για ένα γενναίο , αλλά ταυτόχρονα
ρεαλιστικό σχέδιο ενισχύσεων. Που
βοηθά το παρόν , αλλά δεν θέτει σε
κίνδυνο το μέλλον.
Το βάρος δίνεται, προφανς, στην
ανακούφιση των νοικοκυριν μας.
Συνδράμουμε, όμως , και τις επι χειρήσεις στε να παραμείνουν σε
τροχιά ανάπτυξης, διατηρντας τις
πολύτιμες θέσεις εργασίας . Και, κυρίως , για να μην αυξηθεί το κόστος
παραγωγής και αυτό να μετακυληθεί , με τη σειρά του , στις τιμές των
προϊόντων .
Δήλωση του Πρωθυπουργού για
την ενίσχυση νοικοκυριν και επι
Η άμεση σύνδεση της
υπηρεσιακής εξέλιξης με την
επιμόρφωση οδηγεί περισσότε
ρους δημοσίους υπαλλήλους
στα θρανία . Σύμφωνα με τα
στοιχεία του ΕΚΔΔΑ (Εθνικό Κέντρο
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης), το
2021 σημειθηκε αύξηση της τάξης του 47%
στον αριθμό των υπαλλήλων που παρακολούθησαν επιμορφωτικά σεμινάρια σε σχέση με
τον προηγούμενο χρόνο . Συνολικά το 201
παρακολούθησαν επιμορφωτικά σεμινάρια
28.631 άτομα, εν το 2020 ο αριθμός των
αμαθητν ήταν 19.483.
Η επιμόρφωση των υπαλλήλων του Δημοσίου
αναμένεται να συνδεθεί ακόμα περισσότερο
με την υπηρεσιακή εξέλιξη μέσω των ρυθμίσεων για την αξιολόγηση. Το νομοσχέδιο του
οποίου οι βασικές κατευθύνσεις παρουσιάστηκαν στο τέλος του 2021 στο υπουργικό
συμβούλιο , βρίσκεται σε φάση επεξεργασίας
και αναμένεται να καταθέσει προς ψήφιση.
στη Βουλή ο υπουργός Εσωτερικν Μάκης
Βορίδης, έως το τέλος Ιανουαρίου . Σύμφωνα
με τις διατάξεις του, η αξιολόγηση θα είναι
υποχρεωτική, ωστόσο για τους υπαλλήλους,
σε αντίθεση με τους προϊσταμένους , η χαμηλή αξιολόγηση δεν θα έχει μισθολογική ή
άλλη συνέπεια. Ομως ο συγκεκριμένος υπάλ
ληλος θα είναι υποχρεωμένος να παρακολου
θήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης σε σχέση με
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης .
χειρήσεων από την ενεργειακή κρίση
Το πρόγραμμα αυτό σύντομα θα
πλαισιωθεί και από ένα άλλο, που
αφορά συνολικά την εξοικονόμηση
ενέργειας. Με βάση αυτό, θα επιδοτείται η αντικατάσταση των παλαιν
στη συνέχεια θα ανακυκλνονται.
Στόχος μας , όλα τα ελληνικά σπίτια
να λειτουργούν με σύγχρονο και πιο
οικονομικό ηλεκτρικό εξοπλισμό.
Συνεχίζουμε, λοιπόν , ν απαντάμε
στις προκλήσεις του σήμερα, χτίζοντας ταυτόχρονα ένα αισιόδοξο
αύριο για όλους . Με μέτρα αποτε
λεσματικά, αλλά και λογικά . Στον
ίδιο δρόμο θα βαδίσουμε και στη νέα
χρονιά . Με αυτοπεποίθηση , τόλμη
και δύναμη. Γιατί μπορεί τα δύσκολα
να είναι γύρω μας . Αλλά τα καλύτερα
είναι μπροστά μας .
το αντικείμενό του .
ηλεκτρικν συσκευν οι οποίες και