Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΣΑΒΒΑΤΟ 8-ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 27950
www.dimoprasion .gr
email:dimonews @dimoprasion .gr
Γραφεία Εμμ. ΜΠενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Ακάθεκτη η
Πορεία του
Πληθωρι σμού στην
ευρωζνη , 5%
τον Δεκέμβριο
Νέο ανάχωμα στις αυξήσεις της
ενέργειας επιχειρεί η κυβέρνηση
Στα 400 εκατ οι ενισχύ σεις για τον Ιανουάριο , ανησυχία για την Παγκό σμια αναταραχή
γειακής χρίσης.
Τόσο για την
χρατική επιχορήγηΟ πληθωρισμός στην Ευρωζνη αυξήθηκε
τον Δεκ έμβριο στο 5% από 4,9% τον Νοέμβριο, σε
νέο υψηλό επίπεδο-ρεκόρ για την περιοχή και υ.
ψηλότερα από το 4,7% που ανέμεναν αναλυτές ,
Τα στογχεία αυτά είναι άβολα για την Ευρωπαϊ κή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚT), η οπο ία υποεκτιμά
σταθερά τις πληθωριστικές πιέσεις και έχει δεχθεί.
πυρά για αωτό από οοισμένους αξιωματούχους της
Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνω σε η
Eurostat, στην αιχμή των αυξήσεων παρέμειναν οι
τιμές ενέργειας , που σημείωσαν
άνοδο 26% σε σχέση με ένα χρόνο ΣΕΡΜ
ση όσο και για τις
εκπτσεις της ΔΕΗ και τις χρεσεις
στο φυσικό αέριο
από την ΔΕΠΑ.
Πρόκειται για ένα
γενναίο , αλλά ταυτόχρονα ρεαλιστι .
κό σχέδιο ενισχύσε ων. Που βοηθά το
παρόν , αλλά δεν
Πράσινο φως από τις
Βρυξέλες για το
πλαίσιο χορηγήσεων
θέτει σε κίνδυνο το
μέλλον .
Το βάρος δίνε
Περιφερειακν
ενισχύσεων 2022-2027
προφανς ,
στην ανακούφιση
των νοικοκυριν
μας , Συνδράμου με
όμως , και τις επι χειρήσεις στε να παρα μείνουν σε τροχιά
ανάπτυξης , διατηρντας τις πολύτιμες θέσεις εργασίας . Και , κυρίως , για να μην
αυξηθεί το κόστος παραγωγής και αυτό να
μετακυληθεί , με τη σειρά του , στις τιμές
0ι αναθεορημένες ΚΕ που εγκρίθηκαν α.
πό την Επιτροπή στις 19 Απριλίου 2021 χαι τ
θηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2022 , επιτρέ
πουν στα κράτη μέλη να στηρξουν τις πλέον
μειονεκτικές ευρωπαϊκές περιφέρειες για να καλύψουν την υστέρηση χαι να μεισουν τις ανισότητες όσον αφορά την οικονομική ενημερία , το εισόδημα και την ανεργία στόχοι συνοχής που
βρίσκονται στο επίχεντρο της Ενωσης. Παρέχουν
επίσης αυξημένες δυνατότητες στα κράτη μέλη
να στηρίξουν τις περιφέρειες που αντιμετωπί
ζουν μεταβατικές ή διαρθρωτικές προκλήσεις, όπως η μείωση του πληθυσμού , στε να συμβάλουν πλήρως στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.
Ταυτόχρονα, οι αναθεωρημέ . ΕΑ 3
<1 ια έναν ακόμη μήνα η κυβέρνηση
θα στηρίξει νοικοκυριά , αγρότες , αλλά
τρα και τις επιχειρήσεις μας απέναντι
στην παγκόσμια αναταραχή στις τιμές
ενέργειας . Μόνο τον μήνα Ιανουάριο, θα
διαθέσει ακόμη 400.000.000 ευρ , καλύ
πτοντας σημαντικό μέρος των αυξήσεων
στους λογαριασμούς ρεύματος . Και θα
παρακολουθεί διαρκς το φαινόμενο με
χρι την αποκλιμάκω σή τουν , αναφέρει σε
δήλωσή του ο πρωθυπουργός για την πε
ραιτέρω ενίσχυση νοικο κυριν χαι επι .
χειρήσεων από τις επιπτσεις της ενερ
των προϊόντων.
Το πρόγραμ μα αυτό σύ. 2
Αγωνιά στο λιανεμπόριο για την
πορεία των εκπτσεων
Στοίχημα να φτάσουν τον Προ Πανδημίας τzίρο των 5,5 δισ.
Ταμείο Ανά καμψης: 55
έργα, ύψους 3,35 δισ.
ευρ, εντάσσονται
Εθνικό Σχέδιο

Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού
και Βιομηχανικού Επι μελητηρίου Πειραιά και του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβούλιου Αττικής Β. Κορχίδης
με αφορμή την έναρξη των χειμερινν ε πτσεων , από την Δευτέρα 10 Ιανουαρίου
Σε 3,35 δισ. ευρ ανέρχεται ο προύπολογι
σμός των 55 έργων, τα οποία εντάσσονται στο
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μετά α
πό έγκριση του αρμόδιου μα το Πρόγραμμα Αναπληρωτή Υπουργού Οικυνο μικν, Θεόδωρου
Το Εθυκό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 βρίσκεται σε πλήρη εξλιξη. με
τις εντάξεις των έργων να αυξάνονται διαρκς, Υ.
πενθυμίζεται πως 48 έργα , ύψους 276 διο. ευρ, . .
χουν, ήδη , ενταχθεί και ανακοινωθεί σε δύο χρονικές φάσεις . Τα 12 πρτα ( 1,42 δισ.
ευρ ) τον Ιούλιο του 2021 και τα υ.
Το Περιφερειακό Ετιμελη τηριακό Συμβούλιο Αττικής ενημερνει πως σύμφωνα
με το νόμο 4177/2013 , οι τακτικές χειμερι νές εκπτσεις θα διαρκέ
σουν από τη Δευτέρα 10 Ια - ΣΛΑ .

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Αντιγριπικό εμβόλιο χωρίς συνταγή τον Νοέμβριο
  Ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τον αντιγριπικό εμβολιασμό έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Υγείας   Ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τον αντιγριπικό εμβολιασμό έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Υγείας, το οποίο, σε ανακοίνωσή του, επισημαίνει πως «έχει τη θεσμική αποστολή να προστατεύει και να φροντίζει την Υγεία του πληθυσμού καθώς και να λογοδοτεί στους πολίτες για κάθε ευρώ που ξοδεύει». Σε σχέση με τον αντιγριπικό εμβολιασμό εφέτος θα ισχύσουν τα εξής: 1. Το εμβόλιο είναι δωρεάν για όλους τους πολίτες. 2. Εδώ και δεκατρία χρόνια, ο αντιγριπικός εμβολια
 • Συνεχίζεται η στήριξη για το ρεύμα
  Στο επίπεδο του Σεπτεμβρίου παραμένουν για τον Οκτώβριο οι επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος, ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Συγκεκριμένα, για τον επόμενο μήνα, οι ενισχύσεις για την ηλεκτρική ενέργεια σε οικιακά τιμολόγια και για όλες τις παροχές κύριας και μη κύριας κατοικίας, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και ανεξαρτήτως παρόχου, διαμορφώνονται ως εξής: Για μηνιαίες καταναλώσεις έως 500kWh, η ενίσχυση ανέρχεται σε 15Euro/MWh. Η κατηγορία αυτή καταλαμβάνει το 90% των νοικοκυριών στην Ελλάδα. Την ίδια ενίσχυση θα λάβουν και όσοι
 • Πληροφορίες για τις εκλογές από τον ΟΤΑ
  Από το Υπουργείο Εσωτερικών εκδόθηκαν οι παρακάτω 15 ερωτήσεις & απαντήσεις για τις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές: Πότε διεξάγονται οι αυτοδιοικητικές εκλογές; Οι εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών θα διεξαχθούν ταυτόχρονα στο σύνολο της χώρας την Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2023. Οι κάλπες θα ανοίξουν στις 7 πμ και θα είναι ανοικτές έως τις 7 μμ. Σε όσους Δήμους και Περιφέρειες πραγματοποιηθούν επαναληπτικές εκλογές, αυτές θα διεξαχθούν την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2023. Ποιοι ακριβώς εκλέγονται στις αυτοδιοικητικές εκλογές; Στις αυτο
 • Ανάπτυξη σε έξι δράσεις
  Aνακοίνωσε ο K. Χατζηδάκης για την τετραετία Στους 6 άξονες της οικονομικής πολιτικής που θα ασκηθεί την τετραετία, αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο The Third Thessaloniki Metropolitan Summitκαι επισημαίνοντας ότι «το στοίχημα είναι να ανεβάσουμε ρυθμούς και να συγκλίνουμε ουσιαστικά με τον μέσο όρο της ΕΕ από πλευράς εισοδήματος». Και πρόσθεσε ότι «ο συνδυασμός σωστού μείγματος οικονομικής πολιτικής και πολιτικής σταθερότητας, ανοίγουν ένα νέο παράθυρο για την οικονομία». Οι έξι άξονες έχουν ως εξής: Δημοσιονομική σ
 • Χαμηλότερες εισφορές από το 2025
  Σε διευκρινιστική δήλωση για τις ασφαλιστικές εισφορές προέβη ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Αδωνις Γεωργιάδης. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Την περασμένη τετραετία μειώσαμε τις ασφαλιστικές εισφορές κατά 4,4 ποσοστιαίες μονάδες, γεγονός που είχε σημαντική συμβολή στην αύξηση της απασχόλησης κατά σχεδόν 300.000 άτομα και στη μείωση του ποσοστού ανεργίας από 16,9% τον Ιούλιο του 2019 σε 10,8% τον Ιούλιο του 2023. Στο πρόγραμμα της Ν.Δ. προβλέπεται μείωση μιας επιπλέον ποσοστιαίας μονάδας, κάτι που θα συνδράμει στην επιπλέον αύξηση της απασχόλησης αλλά και στη