Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΣΑΒΒΑΤΟ 8-ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 27950
www.dimoprasion .gr
email:dimonews @dimoprasion .gr
Γραφεία Εμμ. ΜΠενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Ακάθεκτη η
Πορεία του
Πληθωρι σμού στην
ευρωζνη , 5%
τον Δεκέμβριο
Νέο ανάχωμα στις αυξήσεις της
ενέργειας επιχειρεί η κυβέρνηση
Στα 400 εκατ οι ενισχύ σεις για τον Ιανουάριο , ανησυχία για την Παγκό σμια αναταραχή
γειακής χρίσης.
Τόσο για την
χρατική επιχορήγηΟ πληθωρισμός στην Ευρωζνη αυξήθηκε
τον Δεκ έμβριο στο 5% από 4,9% τον Νοέμβριο, σε
νέο υψηλό επίπεδο-ρεκόρ για την περιοχή και υ.
ψηλότερα από το 4,7% που ανέμεναν αναλυτές ,
Τα στογχεία αυτά είναι άβολα για την Ευρωπαϊ κή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚT), η οπο ία υποεκτιμά
σταθερά τις πληθωριστικές πιέσεις και έχει δεχθεί.
πυρά για αωτό από οοισμένους αξιωματούχους της
Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνω σε η
Eurostat, στην αιχμή των αυξήσεων παρέμειναν οι
τιμές ενέργειας , που σημείωσαν
άνοδο 26% σε σχέση με ένα χρόνο ΣΕΡΜ
ση όσο και για τις
εκπτσεις της ΔΕΗ και τις χρεσεις
στο φυσικό αέριο
από την ΔΕΠΑ.
Πρόκειται για ένα
γενναίο , αλλά ταυτόχρονα ρεαλιστι .
κό σχέδιο ενισχύσε ων. Που βοηθά το
παρόν , αλλά δεν
Πράσινο φως από τις
Βρυξέλες για το
πλαίσιο χορηγήσεων
θέτει σε κίνδυνο το
μέλλον .
Το βάρος δίνε
Περιφερειακν
ενισχύσεων 2022-2027
προφανς ,
στην ανακούφιση
των νοικοκυριν
μας , Συνδράμου με
όμως , και τις επι χειρήσεις στε να παρα μείνουν σε τροχιά
ανάπτυξης , διατηρντας τις πολύτιμες θέσεις εργασίας . Και , κυρίως , για να μην
αυξηθεί το κόστος παραγωγής και αυτό να
μετακυληθεί , με τη σειρά του , στις τιμές
0ι αναθεορημένες ΚΕ που εγκρίθηκαν α.
πό την Επιτροπή στις 19 Απριλίου 2021 χαι τ
θηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2022 , επιτρέ
πουν στα κράτη μέλη να στηρξουν τις πλέον
μειονεκτικές ευρωπαϊκές περιφέρειες για να καλύψουν την υστέρηση χαι να μεισουν τις ανισότητες όσον αφορά την οικονομική ενημερία , το εισόδημα και την ανεργία στόχοι συνοχής που
βρίσκονται στο επίχεντρο της Ενωσης. Παρέχουν
επίσης αυξημένες δυνατότητες στα κράτη μέλη
να στηρίξουν τις περιφέρειες που αντιμετωπί
ζουν μεταβατικές ή διαρθρωτικές προκλήσεις, όπως η μείωση του πληθυσμού , στε να συμβάλουν πλήρως στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.
Ταυτόχρονα, οι αναθεωρημέ . ΕΑ 3
<1 ια έναν ακόμη μήνα η κυβέρνηση
θα στηρίξει νοικοκυριά , αγρότες , αλλά
τρα και τις επιχειρήσεις μας απέναντι
στην παγκόσμια αναταραχή στις τιμές
ενέργειας . Μόνο τον μήνα Ιανουάριο, θα
διαθέσει ακόμη 400.000.000 ευρ , καλύ
πτοντας σημαντικό μέρος των αυξήσεων
στους λογαριασμούς ρεύματος . Και θα
παρακολουθεί διαρκς το φαινόμενο με
χρι την αποκλιμάκω σή τουν , αναφέρει σε
δήλωσή του ο πρωθυπουργός για την πε
ραιτέρω ενίσχυση νοικο κυριν χαι επι .
χειρήσεων από τις επιπτσεις της ενερ
των προϊόντων.
Το πρόγραμ μα αυτό σύ. 2
Αγωνιά στο λιανεμπόριο για την
πορεία των εκπτσεων
Στοίχημα να φτάσουν τον Προ Πανδημίας τzίρο των 5,5 δισ.
Ταμείο Ανά καμψης: 55
έργα, ύψους 3,35 δισ.
ευρ, εντάσσονται
Εθνικό Σχέδιο

Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού
και Βιομηχανικού Επι μελητηρίου Πειραιά και του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβούλιου Αττικής Β. Κορχίδης
με αφορμή την έναρξη των χειμερινν ε πτσεων , από την Δευτέρα 10 Ιανουαρίου
Σε 3,35 δισ. ευρ ανέρχεται ο προύπολογι
σμός των 55 έργων, τα οποία εντάσσονται στο
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μετά α
πό έγκριση του αρμόδιου μα το Πρόγραμμα Αναπληρωτή Υπουργού Οικυνο μικν, Θεόδωρου
Το Εθυκό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 βρίσκεται σε πλήρη εξλιξη. με
τις εντάξεις των έργων να αυξάνονται διαρκς, Υ.
πενθυμίζεται πως 48 έργα , ύψους 276 διο. ευρ, . .
χουν, ήδη , ενταχθεί και ανακοινωθεί σε δύο χρονικές φάσεις . Τα 12 πρτα ( 1,42 δισ.
ευρ ) τον Ιούλιο του 2021 και τα υ.
Το Περιφερειακό Ετιμελη τηριακό Συμβούλιο Αττικής ενημερνει πως σύμφωνα
με το νόμο 4177/2013 , οι τακτικές χειμερι νές εκπτσεις θα διαρκέ
σουν από τη Δευτέρα 10 Ια - ΣΛΑ .

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Ν. Δένδιας: Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για την απειλή των ορίων της χώρας
  «Όταν υπάρχει γειτονική χώρα η οποία αμφισβητεί το καθεστώς κυριαρχίας, όχι μόνο των κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά και τις διεθνείς συνθήκες που αφορούν χαρακτηρισμό μειονότητας, αυτό προφανώς χαρακτηρίζεται ως υπαρξιακή απειλή. Απειλούνται και τα νομικά και τα γεωγραφικά όρια της πατρίδας μας» είπε στην κύρια ομιλία του επί του νομοσχεδίου για την Ίδρυση του Ελληνικού Κέντρου Καινοτομίας, ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας, Νίκος Δένδιας. Τόνισε μάλιστα ότι «πρέπει λοιπόν να είμαστε έτοιμοι για αυτό, παρότι καλωσορίζουμε με τον πιο απόλυτο τρόπο, τους χαμηλού
 • Δημοπρασία λεωφορείων, φορτηγών και Πυροσβεστικών οχημάτων στον ΟΛΘ
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΑΔΕ Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ 1ο ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣIΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Λιμάνι Θεσ/νίκης Τηλέφωνο : 2313505305 Τηλ. αποθήκης : 2310 668488 Θεσσαλονίκη: 17-05-2024 Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 19249 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 696 Την ΤΕΤΑΡΤΗ 29-05-2024 και ώρα 9.30 π.μ., θα πραγματοποιηθεί στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στην αίθουσα του Εντευκτηρίου Συνταξιούχων του Ο.Λ.Θ., στον πρώτο προβλήτα του Λιμένα Θεσσαλονίκης δίπλα στην Αποθήκη Δ προφορική πλειοδοτική Δημοπρασία γι
 • Κινδυνεύουν τα μισά από τα μαγκρόβια οικοσυστήματα του πλανήτη
  Τα μισά από τα μαγκρόβια δάση του κόσμου (Σ.τ.Σ: τα μαγκρόβια δάση όπως και τα τροπικά, είναι ευαίσθητα οικοσυστήματα που χαρακτηρίζονται από πολύ πλούσια βιοποικιλότητα) κινδυνεύουν με κατάρρευση εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, της αποψίλωσης των δασών και της ρύπανσης, σύμφωνα με μελέτη που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Η Διεθνής Ένωση Προστασίας της Φύσης (IUCN), γνωστή για την Κόκκινη Λίστα της με τα απειλούμενη είδη, αξιολόγησε για πρώτη φορά τα μαγκρόβια δάση σε παγκόσμιο επίπεδο και συγκεκριμένα σε 36 διαφορετικές περιοχές. Η γενική διευθύντρια τη
 • Επέκταση χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ
  Για αποβιώσαντες και νομικά πρόσωπα που έχουν διακόψει τις εργασίες τους Στην επέκταση του χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ για αποβιώσαντες και νομικά πρόσωπα που έχουν διακόψει τις εργασίες τους, προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με την Α.1082 /2024 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή. Ειδικότερα, εφεξής τα εν λόγω πιστοποιητικά διατηρούν την ισχύ τους μέχρι την μνημόνευση και επισύναψή τους σε συμβολαιογραφικό έγγραφο, ανεξάρτητα από την ημερομηνία ισχύος που αναγράφεται σε αυτά. Τα παραπάνω αφορούν τα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ �
 • Η Forbes Global Properties επεκτείνεται στην Ελλάδα ξεκινώντας συνεργασία με το Roula Rouva Real Estate 
  Με πάνω από 20 χρόνια κορυφαίας εμπειρίας στον κλάδο και υπηρεσίες που βραβεύονται ετησίως, το Roula Rouva Real Estate. Εντάχθηκε στην  Forbes Global Properties, ένα διεθνές δίκτυο επιλεγμένων μεσιτικών γραφείων ακινήτων που συνδέει αγοραστές και πωλητές με τα πιο εξαιρετικά ακίνητα στον κόσμο, είναι περήφανη που καλωσορίζει το Roula Rouva Real Estate στην υψηλού κύρους ομάδα της. Η Forbes Global Properties Διαθέτοντας περισσότερα από 20 χρόνια κορυφαίας εμπειρίας στον κλάδο, το Roula Rouva Real Estate θα εκπροσωπεί αποκλειστικά την εταιρεία σε όλη την Ελλάδα. Η Forbes Global Properties επεκτείνεται ξεκινώντας �