Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ου6ούν στα τοδοτική, κάτι nou κατο .
Κωδικός : 1869
10ΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΤΟΠΙΚΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον το1ο του
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΑ ΣΥΟΛΕΙΑ
ΜΕ ΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕΤΡΑ ΛΟΓΑ ΤΗE ΟΜΙΚΡΟΝ
nν Δευτέρα 10 Ιο.
αυστηρά μετρα Λόγω το γα το διο το εκnoιτης μετάλαξης Ομικρον δευτικό έργο , annd κα
τmν ψυχοσυναισθηματΠήσει ξανά tο η onoία είναι κpως με.
Σκολεία , μετά την ano - μορτυρεί και ο ορι0μός διν για τα onoία είνα
φοση για tnv εnavaλε των κρουσμάτων.
τουργία τους μετά uς
διακοηές των Χριστου . Υnoupγείο Παιδείος τον τους χρο , με τους συ .
Υέννων.
α μαθητές και οι εκ Σε ανακοίνωση του το τουργούν στο φυσικό
a τη μεγάnη σημασία μαθητές και τους εκπa
της δια ζoης Λετουρν δευτικούς τους.
0ουν στις aιpουσες με onό oha Yα το αυτονόn.
Ακυρνεται η σημερινή τελετή καθαγιασμού των υδάτων
και η ρίψη του Τιμίου Σταυρού στη θάλασσα
Ο αγιασμός των υδάτων θα πραγματοποιηθεί
στην τέλεση του Μεγάλου Αγιασμού
όλες τις ενορίες
, ακυ.
του Τιμίου Σταυρού στη
Eαλοκτικό στέδιο ο οπο θα πυθί σε εφορμομ
& κρίτωση μεγάλης διασηορές τw κορωνοίού σε συγκεχριμένη υπηρεσία
Αν είχαμε
ΣΥΡΙΖΑ .
Εναλλακτικό σχέδιο
τονI) -19 :-+D
του κορωνοίού σε συ .
mολίτες , οδήγησε tους κυβερνντες
φο του το unoupγείo
Εσωτερικν anό ό.
Rους τους δημόσιους
οργανισμούς και φο
ρηoης της αντατης τημής των 47 ευρ
ευpό για τα rapid tests .