Πρωτοσέλιδο Αντίλαλος Μεσαράς:Recognized text:
ΜΕΣΣΑΡΑΣ
023100
antilalospress.g
antilalospress @
antilalospικ. @)
για άμεση και έγκυρη ενημέρωση
σε ανανεωμένη μορφή!
ΜΟΙΡΕΣ
AUTOVISION
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ
ΠΛΗΡΩΜΕΟ
ΤΕΛΟΣ
Αρθς Αίkας 3
ΕΤΟΣ: 28ο
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 1430
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022
ΤΙΜΗ: 1,00 Ε
ΣΑΒΒΑ ΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
ΣΤ. Αρναουτάκης για Πλατύ: "Θεωρ ότι μέσα στο 2022 θα έχουμε θετικές ειδήσεις"
Δέσμευση Περιφερειάρχη
για τρία οδικά έργα του Δ. Φαιστού
Τα έργα αφορούν τις παρακάμψις Μοιρν , Τυμπακίου και Ζαρού
σελ. 3
Η Όμικρον Πάγωσε
Τις κρατήσεις
στον τουρισμό
Με τρία self test
την εβδομάδα
από μαθητές
και εκπαιδευτικούς
Antigen
Οι φορείς εκτιμούν ότι η σεζν
θα μπορέσει να ξεκινήσει
τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου
ανοίγουν τα σχολεία την Δευτέρα
σελ. 7
σελ . 12
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
Εντός του 2022 ξεκινά
σειρά έργων για το νησί
Ασφαλτοστρνονται
δύο αγροτικοί δρόμοι
Βασικός στόχος της Περιφέρειας Κρήτης για το 2022
είναι να ολοκληρωθεί η τρέχουσα προγραμματική περίοδος μέχρι το 2023 με το μέγιστο δυνατό όφελος για
την Κρήτη και παράλληλα να προετοιμαστεί κατάλληλα η νέα προγραμματική περίοδο με μελέτες στε να
υλοποιηθούν πολλά και σημαντικά έργα στο νησί με
Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το έργο της ασφαλ
τόστρωσης των αγροτικν δρόμων Άγιοι Δέκα-Χουστουλιανά και Βαγιωνιά -Στάβιες, που χρηματοδοτεί
ται από το πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1", με ποσό ύ ψους 730.000 ευρ . Η σύμβαση του έργου περιλαμ
βάνει οδοστρωσία, χωματου ργικές εργασίες, ασφαλ
τόστρωση, σήμανση, σκυροδέματα κλπ.
χριτο 2030
σελ . 4
σελ. 8
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αυτοψία της Δημοτικής Αρχής Φαιστού
σε έργα Που υλοΠοιούνται
Ανατροπές
στους Δήμους
φέρνει το τέλος
ταφής απορριμμάτων
σελ. 8
Ανατροπές φέρνει σε δήμους και τους πίνακες με τα
δημοτικά τέλη το τέλος ταφής των απορριμμάτων,
το οποίο είναι σε ισχύ από την 1/1 2022. Το τέλος ταφής θα επιβάλλεται στους Φορείς Διαχείρισης Στε
ρεν Αποβλήτων ή στους Δήμους, αλλά πρακτικά ε
πιβαρύνει τους δημότες μέσω των δη μοτικν τελν.
Το τέλος ταφής απορριμμάτων στοχεύει στη μείωση
των αποβλήτων που οδηγούνται σε ταφή.
σελ . 5
1430-07/01/2022