Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ
ΗΔΥΝΑΜΗΤΗΣ ΑΛΗΟΙΝΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ο Ζεϊμπέκ για την επαναλειτουργία
του Κέντρου Υγείας Αβδήρων
Τράφει ο Μχάλης Χαραπμπδης
Όταν αρχές της δεκαετίας του 80 έραφo
"Μόνο με κοινωνικούς αγνες,
διεκδικήσεις και αλληλεγγύη
μπορούμε να στηρίξουμε
το Εθνικό Σύστημα Υγείας"
γuα το Νέο Ανατολικύ Ζήτημα ήμουν σίγουρος.
ότι η Διεθνής Κανότητα θα καλούνταν από την
σημε αυτά
Είναι μεγύλη η δύναμη των Ιδεν, της Αλη.
θινής Επιστήμης και της Αληθινής Πολιτικής
σχέφτηχα διαβάζοντας την αναφορά σε αυτό
του Υπου07ό των Εξωτεριχν Ν. Δένδυu χατά
την ομιλία του στο Κανοβούλο .
σελίδα 5
Εξαγορά του 70%
της Technoform
από τη Sunlight Group
SUNLGΝΤ
Technoform
σελιδα 1Σ
Δήμος Ξάνθης:
Δωρεάν rapid test χαι Ανήμερα των Φτων
Μετά τις επίμονες προσπάθειες των πολιτν, του
Δήμου Αβδήρων και όλων των τοπικν φορέν , το Κ
ντρο Υγείας Αβδήρων από την αρχή του χρόνου επα
νήλθε στην κανονική του λειτουργία . Δυο μήνες μετά
την απόφαση για τροποποίηση του ωραρίου του Κ . μεγάλη, συμμετοχή των
ντρου Υγείας στην οποία αντέδρασε ολόκληρη η τοπι . βδομάδα του 2022, για
κή κοινωνία και δημιούργησε ανασφάλεια στους πολί. bogrάv τapid test σrη
Ο Δήμος Ξάνθης, μετά
Ξανθυωτν την aρη
τες, οι αγνες μας απέδωσαν καρπούς .
Κανονκά, θα διενεργούνται την Ποραοκετή, 7 Ιανουυρίου 2022 στο Φουγιέ oν Δημοτικού Αμφθεάιρου Ξάνθης
Η πρτη εβδομάδα, της νέας χρονιάς με δοφεύν τεσε Αναγόνου για ους
βημότες μας, θα ολοκληροθεί ο Σάββατο, 8 Ιανουαρίου 2022 στο Κένηρο
Υγείας Εάνθης (πρύνην IΚA) στο ISOBOK , υτό τις 30 το προί μέχοι τις
Υπενθυμίζουμε, ότι στις δημόσιες δομές διάγωσης covid-19 μπορούν να
porρατοποιούν δαρεάν τοοτ όλοι α moλίτες, εν βεβαίαση έχουν τη δυνατόBoσική noίπίθεση για να ομμoyoυν στη δαλικασία είνα να γνωρiξρυν τον Αρθμό Μητρου Κονωνικής Ασφάλισής τους (A.Μ.Κ.Α.) και να
έχουν ατοροίτητα μαζί τους την αστινομική τους ταυτό τητα..
ΔΗΜΟΣ ΕΑΝΘΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα