Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπη
Ιανουαρίου
(Κύδημερινή οικονομική ειδική ερμρίδο Δοκηρύξων Δημοηρσιν
Έτος 24ο
Αριθ. Φύλ.: 7564
Τιμή : 1.00
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ.54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 952233
ΥΠοχρεσε ιs
και μέτρα
στήριξns Που
παρατάθηκαν
έωs τα μέσα
του 2022
Έρχονται αυξήσεις
σε οκτ επιδόματα και
βοηθήματα
Και εν μέσα σπον
μήνα ενδέχεται να αρχίσουν οι διαδικασίες
για μια νέα αναπροσαρμογή του καττατου μισθού από τον
ερχόμενο Ιούλιο , η αυξηση που ήδη ξεκίνησε
να "τρέχει" αό τις.
αρχές Γενάρη συμπαρασύρει και μια σειρά
από επιδόματα-όπως
αυτό της ανεργίας- σε
υψηλότερα επίπεδα . ο
νεπεκταθεί" αριθμός των ση μαντι δόματα ανεργίας από
την πληρωμή Ιανουα .
ρίου.
' Ανάλογες αυξήσεις
θα υπάρξουν
τέλος του τρέχοντα
μήνα και σε όλα τα
υπόλοιπα επιδόματα
που επηρεάζονται από
την συγκεκριμένη αναπροσαρμογή.
Πόσο ανεβαίνει το
επίδομα ανεργίας
Η αύξηση του καττατου μισθού συμα200
Η πανδημία έχει
οδηγήσει το οικονομικό επτελείο στο να
παρατείνει την προθεσμία σε σειρά υποχρεσεων οι οποίες,
αν και έληγαν στο
τέλος του 2021.
έχουν
μέσα στο 2022 . Το
συνέχεια στην 11
κότερων επιδομάτων ρασύρει τα επιδόματα ημερομισθίου
που επηρεάζονται από
την αναπροσαρμογή κότερο το επίδομα ανεξαρτήτως από το
του καττατου μισθού
φτάνει τα οκτ.
Είναι ενδεικτικό πως
με την αύξηση των κα του
ανειδίκευτου εργάτη ,
τον μήνα δεν θα αυξηθεί , καθς πρόκειται
για σταθερό πoo .
Ποια επιδόματα αυξά του ΟΑΕΔ με σημαντι Υπουργείο
Οικονομικν :
Προετοιμά-ττατων
ανεργίας nou θα αυξη- αν ο άνεργος αμειβόθεί κατά 8 ευρ .
Από 1 η Ιανουαρίου το
επίδομα ανεργίας φτά
ταν με μηνιαίο μισθό ή
ημερομίσθιο ( προσαυξανόμενο κατά 10%
για κάθε προστατευόμενο μέλος).
,Πρέπει να σημειωθεί
πάντως ότι το ειδικό
είδομα μακροχρόνιας λήξης ανεργίας το
ανεργίας
νονται
Επίδομα ανεργίας:
407,25
399,25 ευρ πou είναι
σήμερα
Ειδικό βοήθημα
αποδοχν
ευρ από
που ενεργοποιήθηκε
από τις αρχές του
μήνα, χιλιάδες άνεργοι
| θα λάβουν και αντίστοιχη αύξηση στα επαπό 399,25 ευρ πou
είναι σήμερα.
Τούψος του επδόμα
τος ανεργίας ορίζεται
σε ποσοστό 55% του
ζεται
για έξοδο
στιs αγορές
οποίο
συνέχεια στην 10
Το υπουργείο Οικονομικν προετοιμάζεται για την πρτη
έξοδο στις αγορές ,
αναμένοντας
αξιολόγηση της Ποστο
ληπτική της ικανότητας του έτους nοu α
πραγματοποιηθεί στις
14 Ιανουαρίου από τη
συνέχεια στην 2
Ημετάλλαξη ομικρον
ανοίγει την ομπρέλα
των μέτρων στήριξηs
για εργαζόμενοUs και
επιχειρήσεις
Σελίδα 9