Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βριπής- Νικόλaος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια - Εκδύτρια Στανρίδου Ι. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022
Περίοδος Β' (1974)*
Αp φύλλου 6880-12.508
0,50 ε
Κανονικά σήμερα
ο καθαγιασμός
των υδάτων
στη Δράμα
Σης 11.30 το πρωί στην Αγία Βαρβάρα
Τα σχολεία θα ανοίξουν
κανονικά τη Δευτέρα
Ο 1ος Πανελλήνιος
Διαγωνισμός Μονολόγου για
νέους συγγραφείς και
ερμηνευτές από όλη την Ελλάδα
|Ο Δήμος Δράμας ανάμεσα στους Δήμους
για Της προκριματικές φάσεις
Ένα περίτεχνο και καλοτυπωμένο
Λεύκωμα Αναμνήσεων
για τα 100 έτη του Δημοτικού
Σχολείου Χωριστής
>Μλάει στον -n.Tο η πρόεδρος του Συλλόγου
Γονέων και Κηδεμόνων κα. Παπαθεοδ ρου
Τα νέα μέτρα
για μαθητές
και εκπαιδε υτικούς
Αρτεμιάδης: Με ένα self test
παραπάνω την εβδομάδα δεν
λύνονται τα προβλήματαν
Πρτη συνάντη ση αγροτν με βουλευτές στη Δράμα για ενημέρωση
Στο Τραπέζι τα προβλήματα
που απασχολούν τον
αγροτικό κόσμο της Δράμας
Με κινητοποιήσεις προειδοποιούν οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα
Δηλσεις του προέδρου του Συλλόγου Εκπαιδευτικν
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον αΠ.Τ
Του Θανάση Πολυμένη
ΤΑ ΝΕΑ μέτρα που ανα κοίνωσε η κυβέρνηση
για το άνοyμα των σχολείων την επόμενη Δευτέρα
10 Ιανουαρίου , σχολιάζει στον
Πρωωνό Τύπο , ο πρόεδρος
του Συλλόγου Εκπαιδευτικν
Πρωτοβάθμιας Εκπα
δευσης Ν Δράμας κ.
Λάζαρος Αρτεμιάδης .
Όπως επισημανει ο
κ. Αρτεμιάδης, για όλλη
μια φορά η κυβέρνηση
δεν έλαβε υπόψη της
και δεν συήτησε καθό
λου με τους εκπαιδευτκούς για τα νέα μέτρα
πρν τα ανακοινσει και
δεν ήτησε γα άλλη μια
φορά την άποψή τους .
Σημενει μόλιστα ότι , το ήτημα δεν
είναι μόνο τα παιδιά , που είναι ένα ση- τημα του 50%+1 των κρουσμάτων σε ένα
μαντικό κομμάτι , είναι και οι εκπαδευτ - τμήμα . Όπως λέει , "από την αρχή της
Όπως μάλιστα σημενει , "αυτό που μέτρο . Είχαμε τμήματα που καθημερνά
μας κάνει εντύπωση , εναι ότι πέρυσι φ - είχαν 5-6 κρούσματα . Ήταν 20 παιδιά στο
ναζε και έλεγε η υπ. Παιδείας , ότι τα σχο - Τμήμα . Ελειπαν έξ nαιδιά και έλλειπε το
λεία με την εξ αποστάσεως διδασκαλία ένα τέταρτο του Τμήματος. Αλλά και πάλι αγροτης και κτηνστροφος κ. Παρλόγλου , ηταν αρχικά η λον γενικά της αγροτικής παραγωγής αλλά και ειδικά
λειτούργησαν άψογα και τα μαθήματα δεν έκλενε γιαί δεν έπιανε το 50%+1.
έγιναν κανονικά Σήμερα , έρχεται σ αυτό Αυτό τελικά δεν το ανακάλεσαν . Τρα
που λέμε : όπι η δια ζσης διασκαλία δεν έδωσαν ένα self test παραπάνω, αλλά
αντικαθίσταται και έγιναν φανατικοί οπα - αυτό δεν σζει την κατάσταση , σημει δοί της δια ζσης
Σε μια περίοδο που τα κρούσματα -Το σχολείο είναι γονείς , είναι παιδιά,
έχουν αυξηθεί, που μιλάνε οι ειδιοί για εναι εκπαιδευτικοί . Έχει επικεντρωθεί η
μια μεγάλη μεταδοτικότητα του ου, όλοι συζήτηση στα παιδιά. Μέχρι χθες τα πα είμαστε επιφυλακτικοί. Όλοι στο περι - διά δεν νοσούσαν . Ξαφνικά ανακάλυψαν
βάλλον μας έχουμε , είτε παιδιά είτε ενήλικες που εναι σ' αυτή την κατά σταση .
Οκ Αρτε μάδης τονίζει ιδιαίτερα ότι , παιδευτικοί
κατανοούμε τη δυσκολία γιατί δεν έχει
πάρει κανένα το υπουργείο για να καλύΙ Του Θανάση Πολυμένη
ΠΑ ΠΡΩΤΗ σύσκεψη
ενημέρωση των
Μτν του Ναμού
Δράμας , βουλευτν και αυτοδιοκητικν παραγόντων , για
ταζπήματα που απασχολούν
Ι τους αγρότες , πραγματοπο
Ι ήθηκε το πρωί της Τετάρτης
1 χθες , στο Διοικητήριο Δρά .
μας .
Η συνάντηση έγνε στη αίθουσα Ανδρέας Παπαν.
δρέου . στην αντατεριφέρεια
και σ ' αυτήν παραβρέθηκαν
1 εκπρόσωποι των αγροτν και αυτοδιακητικά παράγον- γοντας ότι -ο αγροτικός κόσμος θα πρέπει να γνωρίζε
ψει τις ανάγκες στα σχολεία , ανα ρωτέται όμως : Το α δσεις ένα
self test παραπάνω , έλυσε το πρό βλημα; Δηλαδή , μπορούν στις τάξεις
να στοβάζονται 20 παιδιά και να τη ρούνται οι αποστάσεις>
Ισχύει το 50%+1
ίδιαίτερη αναφορά κάνα επίσης στο .
ΦΩΤΟ Π.Τ.
ότι από εδ και πέρα θα αρχίσουν κάποες δυναμικές κ
τες ,
Εκ μέρους των αγροτν , παρόντες ήταν ο κ . Παρλό - νητοποήσεις , οι ατοίες θα αποφασιστούν από τα συνΥλου, ο κ Γκόντιας, ο κ. Παναγής και άλλοι, εν παρόν - δικαλιστικά μας όργανα.
τες ήταν οι βουλευτές κα . Κεφαλίδου από το ΚΙΝΑ, ο Παναγής: Ταξίδι χωρίς επιστρο φή
1 . Ξανθόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ, εν ο κ . Μπλούχος εκπροσωπήθηκε από στέλεχος του nολιτικού του γραφείου .
Στη συνάντηση, τον αντπεριφερειάρχη Δράμας κ Πa - οποίος μιλντας στπα τοπικά μέσα ενημέρωσης , περι
παεμμανουήλ ενπροσπησε ο πρην δήμαρχος Δρά - γραψε την κατάσταση με τα πλέον μελανά χρματα:
μας και σύμβουλος της ΠΕ Δράμας κ . Μαργαρτης .
Σκοπός της συνάντησης αυτής , όπως τόνισε αρχικά ο
Το παρν στη σύσκεψη έδωσε και ο αντιπρόεδρος του
Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου κ . Παναγής , ο
χρονιάς , η κυβέρνηση δεν πήρε κανένα
λόγος που βρισκόμαστε σήμερα εδ, είναι πολύ σημαντκός και σοβαρός . Έχει να κάνει με το παρόν και το μέλ
ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν στον πρωτογενή του αγροτικού τομέα . Υπό την έννοα αν και εφόσον πε τομέα και κυρίως για νέα μέτρα που έρχονται.
Σε δηλσεις του στα τοπικά μέσα ενημέρωσης , ο κ.
Παρλόγλου σημείωσε ότι, δυστυχς δεν εναι καλά τα και όχ μόνο και για το κόστος παραγωγής , καταλαβα
πράγματα . Εναι δυσαίωνα σύμφωνα με τις τελευταίες νετε ότι θα είναι ένα ταξίδι χωρίς επιστροφή για τν
πληροφορίες και τις διαβουλεύσεις που είχαν α εκπρό - κόσμο της παραγωγής και γενικά τον πρωτογενή
1 σωπα μας στο Υπουργείο το Δεκέμβριο Θα αποφασ τομέα .
στούν κάποια πράγματα που δεν θα είναι καλά για τον
1 αγροτικό κλάδο και όχι μόνο-.
Όπως τόνισε μάλιστα , eίμαστε από τους πρτους στπο ΥΠΑΑΤ, Υνωστοποιντας όλα αυτά , τα οποία είναι
1 Νομούς που επιχειρούμε μια τέτοια ενημέρωση των α1 ρετν στε να έχουν ιδία αντληψη για το ι θα συμβεί. λικότητες από εμάς , εν πληρνουμε διαχρονικές παΣτα ήδη υπάρχοντα προβλήματα , έχουν προκύψει και θογένε ες και ελλείψεις του ίδιου του - εντός
νέα , όπως αυτό με τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια nou απa - εισαγωγικν-οργανωμένου κράτους.
τεί το Υπουργείο στε να
ενεργοποηθούν τα δι καματα των αγροτν
μέσω της ΟΣΔΕ, η ρίτρα
αναπροσαρμογής προς
τους παρόχους ενέργειας καθς και η ενέρ
γεια που έχει ακριβύνει
ράσουν όλα αυτά που έχουν εισηγηθεί με Κοινή Υπουργνή Απόφαση (ΚYA) γα τις δηλσεις του ΟΣΔΕ, αλλά
νει και εξηγεί:
Όπως σημείωσε , "ούτως ή άλλως έχει γίνει με δική
μας πρωτοβουλία μια συνάντηση πρν από τι γιορτές
οι ίδιοι που τα έλεγαν , ότι και τα παιδιά
νοσούν . Αλλά το σχολείο είναι και οι εκ ανέφικτα στο να υλοποιηθούν . Στην ουσία ζητάνε καθοΕμείς δεν λέμε να μην ανοίξουν .
σελΑη
| σελ 4η|
ΑΚΤIΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάικας-Μασμανίδης
φέρνει η Γέννηση Του.
και το ΑΤΑΚ , ο αρέθμός
Ταυτότητας
που θα πρέπει να περ λαμβάνεται στις δηλσεις της ΟΣΔΕ.
Ο κ. Παρλόγλου τόνσε
ιδιαίτερα ότι αυτά δεν
μπορούν να γίνουν . Πολ
λοί αγρότες σε όλη την
Ελλάδα , περίτου το 70%
δεν θα μπορέσουν να
ενεργοποήσουν τα δι καιματά τους μέσω της
ΟΣΔΕ, εν κατέληξε λέΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Ακνήτων
Εύχομαι σε όλους ένα
καλύτερο 202.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Χρόνια Πολλά!
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως :
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Δημήτρης Κυριαζίδης
. Βουλευτής Ν. Δράμας
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:50-20:50, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Dr. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Π.Θ.
τ.ΙAΤΡΣ Κ.Α.Τ. ΑΘΗΝΩΝ
Σύγχρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΠΑΝ/ΜΙΟ MONSTER-MAΑΙNΖ
Dr . MED . ΑPOSTOLOS THEOFILOU
FACHARZT FUR ORTHOPADIE
. Μαγνητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 26 - 1% 0ΡΟΦΟΣ
ΠΡΩΝΟΣ
ΤUΠΟΣ
Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ.: 25210 22423
email: iatdiagnosi @gmail. com
ΤΗΛ. 2521306858-6946376111
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ PAΝΤΕΒΟΥ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα