Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
0,ι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στην σελίδα 12
Λουκέτο) 15 ημερν
σε επιχείρηση εστίασης
στη Σκάλα > σελ. 7
Απάντηση σε δημοσίευμα
για τη λειτουργία
του ΚΕΠ Σπάρτης σελ.8
Super League 2: Αναβλήθη| καν λόγω κορωνοϊού αγνες
| της 11η αγωνιστικής > σελ. 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 6 Ιανουαρίου 2022 | Ετος 26| Αριθμός 6279 | Τιμή φύλλου 0,50C
Τηλ 2731081 253 Fax : 2731081250-mailtinfo Glakonikos.gr.www.lakonikos.gr
Παραμένουν ψηλά
τα κρούσματα
στη Λακωνία
Αλλαγές στο ΣΒΑΚ
εισηγούνται οι επαγγελματίες
Μειθηκαν
οι νοσηλευόμενοι
στη Σπάρτη
Δεν Παρουσιάζει σημάδια
υποχρησης η έξαρση του
κορωνοϊού στη Λακωνία .
όπως και στην υπόλοιη
χρα . Είναι χαρακτηριστικό
Πως την τελευταία εβδομάδα, με εξοίρεση το Σαββα τοκύριακο
Οι Παρατηρήσεις Που καταθέτει η ΟEBEΛακωνίας
Πρωτοχρονιός (1-2/1 , οι
επιΒεβαιωμένες μολύνσεις
Τις θέσεις ης επί του Σχεδίου μένα ο Πρόεδρος της ΟμοσπονΒισιμης Αστικής Κινητικότητας δίας Σωτήρης Ρoiνός και ο γενι- σχετικό έγγραφό σας ότι n εκ - εξωτερικό. , γεγονός Πou γνω[ΣΒΑΚ) του Δήμου Σπάρτης δια - κός γραμμστέας Σωτήρης Πόνηση του ΣΒΑΚ του Δήμου ρίζετε πολύ καλά και σας έχουμε
τυηνει η Ομοσηονδία Enay - Hλιόηουλος , ασε andvτηση του Σπάρτης έδωσε την ευκαιρία ενημερσει και με τη (8) σχεγελματιν Βιοτεχνν Εμπόρων [αl σχετικού εγράφου σας με το στους κατοίκους γονείς , μαθn - τική επιστολή μας ότι δε συνέβη
Λακωνίας (ΟΕΒΕΛ με έγγραφό οnoίο μας κοινοηoήσατε το Σχέ - τές , εργαζόμενους , φοτητές , τόσο από ηλευράς ενημέρωσης
της ηρος τη Διεύθυνση Τεχνι - διο Δράσης του Σχεδίου Βισι - κ.λη.) και στους φορείς , να συ - Πολιτν και φορέων για τους
κν Υηηρεσιν , Χωροταξίας , μης Αστικής Κινητικότητας ζητήσουν κρίσιμα ζητήματα για στόχους των ΣΒΑΚ, όσο και από
ΥΠηρεσιν Δόμησης & Περι - ΣΒΑΚ) του Δήμου για να εκΒάλλοντος Δ Σπάρτης
Όnως αναφέρουν συγκεκρι - γνωρίζουμε τα εξής:
Αναφέρετε μεταξύ άλλων στο εφαρμόζονται με επτυχία στο
στον νομό διατηρούνται σταθερά Πάνω από τις 200 ημεδείκτης
θετικότητας ελέγχων ανέρχεται σε 214% , εν ο 7ημερησίως
μέσος
κρουσμάτων / 100.000 κατοί
κους κυμαίνεται στο 70.7.
Αναλυτικά, την Τετάρτη (5/1).
στη Λακωνία καταγράφηκαν
το αύριο της Σπάρτης αλλά και ηλευράς τήρησης των διαδικαφράσουμε τις απόψεις μας σάς γενικότερα της ελληνικής Πόλης σιν ανάπτυξης των ΣΒΑΚ.
συνέχεια σελ 9
και να γνωρίσουν λύσεις nou
225 κρούσματα και την Τρίτη
[W/1) άλλα 258, εν η εξέλιξη
Ψάχνουν εργάτες με το ακιάλι
για τα εσπεριδοειδή στη Λακωνία
των θετικν διαγνσεων
των Προηγούμενων ημερν
διαμορφθηκε ως εξής
Δευτέρα 3/1-207, Κυριακή
21-164, ΣάΒβατο 1/1-189
Ακυρνουν παραγγελίες οι έμποροι
Παρασκευή 31/12-291,
Πέμπτη 30/12-298 κρούδικότερα οι ναβαλίνες αντιμετωnίζουν Προβλήματα και χαμηλές
εμπορικές επιδόσεις
Αντίθετα , με καλές τιμές και αντίστοιχες εμπορικές επιδόσεις
κλείνουν τη σεζόν το μανταρίνια
και κυρίως nοικιλίες όηως οι
κλημεντίνες και τα νόβα. Όμως
αυτό δεν είναι αρκετό για να
ισορροηήσει την κατάσταση .
Ιδιαίτερα έντονοι είναι οι ηρο Βληματισμοί nou κυριαρχούν
για το noρτοκάλι στη Λακωνία .
καθς ζητήματα όηως n έλ σματα.
Εξάλλου , με βάση την τε
λευταία ενημέρωση , στις
nτέρυγες Covid-19 των νολειψη εργατικν χεριν και η
υποτονικότητα στη ζήτηση του
εξωτερικού , θέτουν σε κίνδυνο
τους Παραγωγούς
Παρότι φέτος οι όγκοι είναι μει ωμένοι σε παραγωγικά κέντρα
της χρας το Πορτοκάλι και εισοκομείων της Περιφέρειας
νοσηλεύονταν-μέχρι και τη
Δευτέρα 3 Ιανουαρίου - συνολικά 163 άτομα [τα 9 σε
ΜΕΘ ,
συνέχεια οελ 8
συνέχειο οελ 7
β1lakonikOs.gr
Εγκάρδια ευχή
χωρίς εχέγγυα
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
του Χρήστου Παννορά
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα