Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 5153 - ÅÔÏÓ 19ï

ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ÔÉÌÇ 0,50 ÔÇË: 24410 80888

Διπλή τραγωδία…
• Διπλή τραγωδία στην
Καρδίτσα με δύο αιφνίδιους θανάτους ενός
18χρονου φοιτητή και
μιας 33χρονης νοσηλεύτριας στην Καρδιτσομαγούλα…
• Δυο αιφνίδιοι θάνατοι
σημειώθηκαν στην
Καρδίτσα, σκορπίζοντας
θλίψη στην τοπική
κοινωνία.

Περιφέρεια
Σε κυκλοφορία ο
δρόμος
• Καρδιτσομάγουλα –
Αγία Τριάδα μετά την
ολοκλήρωση εργασιών

s

Óåë. 11

Tα 100 άρθρα
• Κυκλοφόρησε
προσφάτως το 16ο
βιβλίο του
Λάμπρου
Γριβέλλα

s

Óåë. 4

s

Περιφέρεια

Óåë. 5

Κ. Αγοραστός στα
εγκαίνια
• της ενεργειακής
αναβάθμισης του Στρατηγείου Λάρισας

s
Βία στην πλατεία λήθης
Óåë. 6

• του Γιώργου

Αρκτούρου

s

Óåë. 13

Διαβάστε μας και στο alithianews.gr