Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τετάρτη
Ιανουαρίου
(Κδημερινή οικονομική ειδικό ερμερίδο Διακηρύξευν-Δημοηρστν
Έτος 24ο
Αριθ. Φύλ.: 7563
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 952233
Στα σκαριά
νέα μέτρα
στήριξns
Επιδοτήσειs
ρεύματοs
Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τις ανακοινσεις σχετικά με τις
επιδοτήσεις
στους λογαριασμούς
ρεύματος των νοικοκυριν . Με φόντο τις
εκρηκτικές ενεργει
χειρήσεις βρίσκονται ακές ανατιμήσεις ή κυπροωθεί
ακόμη ένα πακέτον
επιχορηγήσεων , το κό
στος του oroίou μπορεί να αγγίξει ακόμη
και τα 2 δισ . ευρ.
Μόνο πυ οι επιδοτή.
σεις δεν θα είναι οριζόντιες για όλα τα
νοικοκυριά . Ειδική μέ.
ριμνα θα υπάρξει και
Νέα κίνητρα για τη στήριξη των επ.
ρηγήσεις σε πολίτες
με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
Οι επίσημες ανακοι .
νσεις αναμένεται να
γίνουν από τα υπουρ.
γεία Ενέργειας και Οι.
κονομικν τις αμέσως
επόμενες ημέρες.
Το νέο πακέτο των
ενισχύσεων υπολογίζε
ται πως θα έχει συνο λικό ύψος 1,5 έως 2
δισ. ευρ και θα
αφορά τόσο τα νοικοκυριά όσο και τις επ χειρήσεις .
Επιδότηση ρεύματος άρα ανόθευση- του
με κριτήρια
Όμως, με το νέο μηχανισμό σταματούν οι
οριζόντιες επιδοτήσεις
που ίσχυαν έως σή
μερα και αφορούσαν
σε όλα τα νοικοκυριά,
πολιτική η οποία είχε
εγείρει ενστάσεις από
την πλευρά της Κομ .
σιόν , η οποία είδε πανέες
Νέα μέτρα στήριξης
έχει στα σκαριά η κυβέρνηση καθς τα
νοικοκυριά και οι επανάμεσα στις συμπληγάδες της επέλασης
της μετάλλαξης Ομι
κρον και της ενεργει
ακής-και όχι μόνονακρίβειας .
Το μενού, του
νέου πακέτου πε ι
συνέχεια στην 11
βέρνηση
ρέμβαση για τον καθορισμό των τιμν και
ταναλωτν , που θα
ενεργοποιείται ανάλογα με την πορεία
ανταγωνισμού . Αντί.
θετα για το νέο πακέτα
των ενισχύσεων , υπάρχει συνεργασία μεταξύ
της ελληνικής κυβέρνησης και της Κομι - τν .
σιόν.
Σύμφωνα με πληροφορίες , θα δημιουργηθεί
επχορήγησης των κατης χονδρεμπορικής
τιμής του ρεύματος
και ο οποίος θα επχο ρηγεί συγκεκριμένες
κατηγορίες καταναλω .
χειρήσεων.
και μπόνουs Όπως όλα, δείχνουν
θα υπάρξει ένας νέος
μηχανισμός "αυτόμα' επιδοτήσεων,
αλλά θα υιοθετηθούν
"κόφτες nou θα κασυναλλαγέs τευθύνουν τις επιχογια τιs nλεκτρονικές
Θα υπάρχουν καθορ.
σμένα κριτήρια , εισοδηματικά , περιουσίας
αλλά και κριτήρια κα
συνέχεια στην 10
μηχανισμός
δέκα δόσειs
Μέχρι και τα 50.000
ευρ θα φτάνουν τα
έπαθλα της φορολοταρίας , σύμφωνα με
την αναπροσαρμογή
των κινήτρων και των
μπόνους με τα οποία
το υπουργείο Οικονομικν που προσπαθεί
να "σπρξει, κόσμο
προς τις ηλεκτρονικές
συνέχεια στην 2
οι Πληρωμές
νέων φόρων και
ΕΝΦΙΑ
Σελίδα 9