Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον το1ο tου
Πρεπει να ξέρει
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΥΡΕΣ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΓΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ TEST
ΜΕ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΝΑ ΕΠΑΝΕ ΡΕΚOΡ
νέργεια
| σκηματίζονται vηon ζηto να κάνουν νη φθηότερη τιμή στο
και σε φορμα - nonna tεστ, ano tηv an . μοριακά ουτ τη στημ
κείa της Πρέpεζας ειδι . λn το οικονομικό κόστος, είνα στα 60 ευρ, ωστο .
κότερα τις τελευτοίες n ειδικά για τα μοριακά , οο κάnoa διαγνωστικά
μέρες , με φαρμακο δεν τους επτpέnει να κέντρα κοστελογούν τ noouς να δηλνουν κάνουν κάι τέτοιο .
nuς tα θετικά στον κοχείες unnpeσίες PCR test
Σε navenΜοδικό εninε 00 ευρ και κατ oίκον υ
ρωνοίό τεστ εtίvα nopα δο , γia ένα rapid tost σε nmpeoiες στο 120 ευρ .
CORONAVIRUS
φαρμακεία και διαγνω .
Συμnonίτες τονζουν στκο κέντρα οι τμές ξ .
Στοχευμένες κατά Προτεραιότητα...
Στα ευάλωτα νοικοκυριά
Θα είναι οι επιδοτήσεις για το ρεύμα
Σε μια υψηλού συμβολισμού κίνηση, μήνυμα επανένωσης
Όλων των Τμημάτων του Παρθεννα, με την επιστροφή
των rλuπτν από το Βρετανικό Μουσείο
Eτοχευμένες κατά nρot .
ραότητα στα ευάλωτα νοιοδοτήσεις γνα το ρεύμα , σtε
να μείνουν εκτός εξοχικά κα
δεύτερες κατοικίες
Γνι στη σελ.
των rnumtν tou napοεννο anό 10 tevo ΑρoΚανονικά θα τελεστεί ο Αγιασμός των Υδάτων
Για να " Πανηγυρίζουν
δικαιολογημένα. .
ο Αγαoμός tων Yτων φανείων , ο Μτρonon pons εν στις 6 το ano στον εpό Νοό Αγοu Χ
nou θα δέοει ξανά στο λιμάνι της
νιές , npoειμένου να ο
των nonτν, Λόγ rvρίξει τον Στουρό στη θ
Λoou , στην 11 το nou,
Φεία Aεπουργία στον
φωτο αρχειου
oήμερα Πετάρτη το