Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
έ ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΕΣΤΙΑ Ο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη
5 Ιανουαρίου 202
Πρό των Φτων
Σελήνη 4 ήμερν ! Ανατολή ήλίου 741-Δύσις ήλίου 5.19
Αριθμ. φύλ . 42152
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5 ε
ΑΤΚΗ Καλοκαιρία μέ μετρίους νοτιοδυτικούς άνέμους. Θερμοκρασία έως 18β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αθριος καιρός Ανεμοι μεταβλητοί . Θερμοκρασία έως 16β.
Είδικός σύμβουλος του άντιπροέδρου τής Κυβερνήσεως
άποκαλεί γίδιαν χιλιάδες "Ελληνες πολίτες!
Μλάει γιά Πακιστανούς
καύτο φωράκη δες> καίχλευάζει τά χυβερνητικά μέτρα για τήν πανδημία
ΟΠΟΙΑ έκπληξις! Μετά τόν ύφυπουργό δ
όποιος ήσκησε δριμεία κριτική στά μέτρα
πού έξήγγειλε ο ύπουργός Υγείας μέσα
στις Εορτές, σύμβουλος του άντιπροέδρου
της Κυβερνήσεως Παναγιτη Πικραμμ γιά νά προλάβουν νά τό κάνουν καί θά στή νονταν στίς ούρές . Συγκεκριμένα τό σχόλιό του στό Twitter είναι το έξης: Αν τό
Έμβόλιο ΔΕΝ ήταν δωρεάν και έπρεπε να
έχεις μπάρμπα στήν Κορνη γιά νά τό κάνεις, τά γίδια θά τσαλαπατιντουσαν στίς
ούρές τν Έμβολιαστικν Κέντρων! (καί
θά έγλειφαν κατουρημένες ποδιές για νά
βάλουν μέσον.
Οχρήστης origoris Psarianos είναι με
τους Γρηγόρης Ψαριανός
Ο χρήστης Grigoris Psarianos είναι
με τους Γρηγόρης Ψαριανός
Ο χρήστης Origoris Psarianos είναι
με το χρήστη Γρηγόρης Ψαριανός.
31 Δεκ 2021-6
Αν το Εμβόλιο ΔΕΝ ήταν δωρεάν και έπρεπε να έχεις
μπάρμπα στην Κορνη για να το κάνεις, τα γίδια θα
τσαλαπατιντουσαν στις ουρές τν Εμβολιαστικν
Κέντρων!
1 ημ. .
"Διαβάζοντας την ΚΥΑ για τα νέα μέτρα , είδα
ότι ιδιωτικό πάρτυ θεωρείται εάν μισθσω DJ
και μηχανήματα ήχου ."
Ηρωική έφοδος τής Αστυνομίας σε κλαμπ στο
Μπουρνάζ, όπου χόρευαν με τσίτα μουσική
500 άτομα-μόνο! - και επιβλήθηκε πρόστιμο .
5.0006 !
σεις άποδοκιμασίας τν μέτρων. Ο Γρηγόρης Ψαριανός, τόν δποίο τό Μέγαρο
Μαξίμου έσπευσε νά άξιοποιήσει τοποθετντας τον , τόν Νοέμβριο τού 2020, στό
γραφείο τού κ. Πικραμμένου, χρησιμοποιεί έκφράσεις, όπως κγίδιω, άναφερόμενος
στούς άνεμβολίαστους . Κανείς έως τρα
άπό την Κυβέρνηση καί το πρωθυπουργικόπεριβάλλον δέν έχει μιλήσει ή τοποθετηθεί-τουλάχιστον δημοσίως- μέ τόσο
άπαξιωτικό υφος γιά τά τρία έκατομμύρια
τν πολιτν πού δέν έχουν έπισκεφθεί τά
έμβολιαστικά κέντρα . Η <Εστία τάσσεται ύπέρ τού έμβολιασμού , τάσσεται δμως
και ύπέρ τής έλεύθερης έπιλογής τν πολιτν , και δέν συμφωνεϊ μέ τέτοιους χλευΕίμαι dj ο ίδιος, κι έχω hi-fi συγκρότημα νια
όλες τις πηγές ήχου, νύρpω στα 250watt ανά
κανάλι
Κι από καλεσμένους κάνουμε δυνατό νούμερο.
Είναι ΟΚ?
(και θα έγλειφαν κατουρημένες ποδιές για να
βάλουν μέσον...)
Εξοντωτικό , έτσι;
Οι εισπράξεις πρέπει να ήτανγύρω στις
Δέν σχολιάζει βεβαίως τό γεγονός
δτι έάν τό έμβόλιο δένήταν δωρεάν άλλα
τόσα έκατομμύρια "Ελληνες δέν θά μπορούσαν νά κάνουν καί τις τρείς δόσεις , καθς τό κόστος θά ήταν άπαγορευτικό για
την τσέπη τους
Άπό την κριτική του στενού συνεργάτου του κ. Πικραμμένου δέν γλύτωσε ούτε
ή προσπάθεια της Αστυνομίας νά περιορίσει τά παράνομα πάρτυ πού λειτούργησαν
50.000c
και το μαγαζί συνεχίζει το πρόγραμμά του .
Η βλακεία έει τη
δική της γοτuία.
Αyνοεί ό, δεν της
(έχουν πολλάκις ληφθεί τέτοιου τύπου " μέτρα",
τόσο ανόητα , επιπόλαια και απολύτως
αναποτελεσματικά
Όπως πχ τα περίπτερα που έκλειναν στις 12
μεσάνυχτα ή το πλαφόν 1000 ατόμων στα
νήπεδα Ας μην τα αραδιάσω όλα)
Ακόμα γελάνε οι Πακιστανοί αυτοφωράκηδες!
. . Δείτε περισσότερα
09 86
12 σχόλια 8 κοινοποιήσεις
αστικούς χαρακτηρισμούς, άνεξαρτήτως πού είχε χαρακτηρίσει την ΝΔμόρφωμα
άπό ποιούς προέρχονται και σέ ποιούς
άπευθύνονται. Ό πρην βουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ, της ΔΗΜΑΡ καί του Ποταμιού , έκλογές του 2019 στόν Νότιο Τομέα της γίδιω, οί άνεμβολίαστοι, θά έβαζαν μέσο
ΒΑθηνν άφού είχε συγκεντρσει 11.051
δεξιότερων άποκλίσεων άπ' ότι ή εύρωπα- ψήφους . Κατά τήν άποψή του λοιπόν , έάν
iκή Κεντροδεξιν, δέν είχε έκλεγεί στίς τό έμβόλιο, ήταν έπί πληρωμή, τότε δλα τά
Συνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
Στίς 09/01
Μέ δεκαετές
όμόλογο ή πρτη
Εξοδος στίς άγορές
Ή έννοια τής κυρσεως
ΕΣΤΙΑ
Η βιογραφία του Ιωάννη Καποδίστρια!
ΠΡΩΙ ΠΡΩΙ χθές στό τηλέφωνο ό μετριΟπαθής καί σοβαρός έκπρόσωπος Τυπου της ΝΔ Τάσος Γαϊτάνης, ό όποιος
χαίρει ίδιαιτέρας έκτιμή σεως έπειδή ή
ένασχόλησή του μέ τήν πολιτική δέν
ύπηρξε αίτία έγκατάλειψης της έργασίας του . Τρείς φορές τήν έβδομάδα δίδει
τό παρνν στό ίδρυμα ίατροβιολογικν
έρευνν της Ακαδημίας Αθηνν , άποδει κνύοντας έτσι ότι ή πολιτική καί οί κομματικές θέσεις δέν είναι μόνο γιά τούς
άνεπάγγελτους . Αίτία της έπικοινωνίας
μας ήταν ή διαγραφή δύο μεσαίων στε λεχν της ΝΔ στήν Χίο, έπειδή διατύπωσαν σέ όξείς τόνους την διαφωνία τους μέ την ίδρυ- όχι πόσους δέχεται πίσω . Καί ό σωστός προβλημαση ύπερδομής μεταναστν στό νησί . Σύμφωνα μέ τισμός είναι τί έπιδικει ό Έρντογάν-προχθές ό
τήν κομματική άπόφαση, διεγράφησαν προσωρινως Ακάρ και ό Τσαβούσογλου διαμαρτύρονταν γιατί ή
έπειδή οι θέσεις τους είναι άντίθετες μέ τίς ίδε- Ελλάς διοργαννει έκδηλσεις μνήμης στήν Χίο
ολογικές άρχές της ΝΔ.. Διατύπωση έντελως λά - καίγιατί διατηρεί στρατό στό έδαφός τη !
θος κατά τήν προσωπική μας έκτίμηση για ένα φ λελεύθερο κόμμα . Δέν διαγράφεις έστω προσωρινά
στελέχη σου σέ ένα άκριτικό νησί όταν υπό τό κρά - ράθεση μέ τόν έκπρόσωπο της ΝΔ τόν όποιο πολύ
τος δικαιολογημένης άνησυχίας- Ερντογάν στέλ - έκτιμο γιά τό ήθος του και τήν μετριοπάθειά του ,
νεικάθε μέρα καραβιές προσφύγων-λένε μιά κουβέντα παραπάνω . Κατά μείζονα λόγο δέν έντέλλε- στο Νότιο Τομέα (τό ψηφοδέλτιο του όποίου είναι
ταιή τοπική νομαρχιακή έπιτροπή (ΝΟΔΕ) νά έκδ - Υεμάτο περαστικούς πασόκους παντός καιρού άπό
σει άνακοίνωση πίστης πρός τήν κεντρική διοίκηση τήν ΝΔ ) , και έπικεντρθηκα στό πς φέρεται ή ΝΔ
άποκαλντας τά στελέχη της ΝΔ "νοσταλγούς του στά στελέχη της . Πρτον, ένα φιλελεύθερο κόμμα
2015, δηλαδή περίπου ασυριζαίους.
ΠΟΔΑΡΙΚΟ μέ τήν έκδοση 10ετούς
δμολόγου έντός του Ιανουαρίου κάνει
δ Οργανισμός Διαχειρίσεως Δημοσίου
Χρέους. Στόχος είναι ή άντλησις 3,5 διο.
εύρ πού θά βοηθήσουν το οίκονομικό
έπιτελείο στή χρηματοδότηση τν νέων
μέτρων στηρίξεως τν πληττόμενων έπιχειρήσεων και έργαζομένων άπό τίς έπιπτσεις τής έφιαλτικής έξαπλσεως της
Όμικρον. Πιό πιθανή ήμερομηνία έξόδου
είναι ή έβδομάδα μετά τίς 17Ιανουαρίου
άφού έχει προηγηθεί ή άξιολόγησις στίς
14 Ιανουαρίου άπό τόν οίκο Fitch. Ό π στοληπτικός οίκος διατηρεί τήν άξιολόγηση τής Ελλάδος στό BB, δηλαδή μόνο
Συνέχεια στήν σελ. 2
Ο κύριος Γαϊτάνης μού μετέφερε
εύγενικά τήν κυβερνητική άποψη, ότι οι
υπερδομές δημιουργούνται στά νησιά
έπειδή μέ βάση τήν συμφωνία ΕύρπηςΤουρκίας μόνο άπό έκεί δέχεται έπιστροφές μεταναστν ή Αγκυρα . Είχα τόν πειρασμό νά τόν έρωτήσωπόσες έπιστροφές
έχει δεχθει έως τρα, άλλά ό έκπρόσω πος Τύπου δέν είναιό καθ ' ύλην άρμόδιος, θά τόν άδικούσα . Το σωστό έρτημα άλλως τε αυτή τήν έποχή είναι πόσους
μετανάστες στέλνει ή Άγκυρα στά νησιά
μας (ό ίδιος ό Πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης μιλά για έργαλειοποίηση ) ,
190 χρόνια,
άπό τήν δολοφονία
του μεγάλου ήγέτου.
Μία μοναδική Εκδοσις
γιά τόν πρτο Έλληνα
Κυβερνήτη
πού άνέστησε τήν χρ
μετά τήν Έπανάσταση
του 1821
ΟΑΝ! ΚΑΠΟΛΙΣΤΡΑ
"ΌΠαύλος
Μαρινάκης
Απυκτήστε τό 120 CD
ΒΕETHOVEN
Απέφυγα λοιπόν αύτου του είδους τήν άντιπαLEGENDARY RECORDINGS
Στρατιωτική συνεργασία
μέ Σ. Αραβία στήν Θράκη
Λεπτομέρειες στήν σελ .4
καί εύχομαι νά πάει καλά ς ύποψήφιος Βουλευτής
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Συμφωνία ΔΕΠΑ Εμπορίας
καί Gazprom
γιά τό φυσικό άέριο
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
( σελ. 2 )
Ε ΕΣΓΙΑ Φ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Ηύξήθη ή άσφαλιστική
κάλυψις στά συμβόλαια
όχημάτων
Νοσεί ή Κυβέρνησι
Ποιοί ύπουργοί
προσεβλήθησαν άπό Covid
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Πρός τρίμηνο συμφωνία-άνάσα
μέ Μόσχα γιά τις τιμές φυσικού άερίου
.Τό Viaga ίσως άποδειχθεί πολυφάρμακο . Άφού
τό σκεύασμα που άνεπτίχθη γιά Τήν άντιμετπιση
καρδιακν προβλημάτων άπεδείχθη θαυματουργό
στήν θεραπεία Τής στυτικής δυσλειτουργίας, Τρα
χρησιμοποιείτα πειραματικς γιά Τήν άντιμετπιση τν έτπιπτσεων του κορωνοού. Πράγματι μιά
νοσοκόμα πού ήταν 28 ήμέρες σέ κμα λόγω κορωνοίού, δίδοντας μάχη γιά τή ζωήτης, σθηκε όταν
οί γιατροί τής έδωσαν Viagra. Η 37χρονη Μόνικα
Αλμέντα, ή ότοία πάσχει άπό άσθμα καί είχε κάνει
δύο δόσεις έμβολίου κατά του κορωνο ού, βρέθηκε
θετική καί είσήχθη στό νοσοκομείο Lincon Coumy
Hospital Μετεφέρθη στήν έντατική μία έβδομάδα
άργότερα , μέ τους Ιατρούς να Τήν βάζουν σέ Τεχνητό κμα. Όταν ξύπνησε οί ίατροί άπεκάλυψαν
πς Τής είχαν δσει μιά μεγάλη δόση viagra s μέ
ρoς ένός πειραματικού θεραπυτικού σχήματο, στό
όποίο συνεφνησε πρίν πίσει σέ κωμα Το φάρμα
κο έπιτρέπει μεγαλύτερη ροή αίματος σέ όλες Τς περιοχές Του σματο, χαλαpνοντας τά τοιχματα
τν αίμοφόρων άγγείων
ΧΘΕΣ έγινε γνωστό δτι τολλά μέλη τής Κυβερνήσεως νοσούν άπό κορωνοϊό. Ο ύπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Τσιάρας , δύφυπουργός Δικαιοσύνης Γιργος Κτσηρας άλλά και δ Πρόεδρος του
ΣτΕ Δημήτρης Σκαλτσούνης είναι θετικοί και έχουν
έλαφρά συμπτματα . Θετικός στόν ίό εύρέθη καί δ
ύπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος
" Τόπρτοσέλιδο τής Εστίας στίς 28/122021
Τήν τουρκική
άπειλή πρέπει νά
την προσεγγίσουμε
όλιστικά
Λεπτομέρειες στήν σελ 2
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
του Κωνσταντίνου Ίατρίδη*
ΕΙΝΑΙ ΣΦΑΛΜΑ νά κάνουμε συγκρίσεις μέ τήν Τουρκία σέ ό,τι άφορά
τούς κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων ξεχωριστά μέ τόν καθένα . Δηλαδή νά συγκρίνουμε τήν Πολεμική Αεροπορία τής Τουρκίας μέ τή δική μας
( σέ δ,τι άφορά τά Αεροσκάφη ) , ή τό
Πολεμικό της Ναυτικό μέ το δικό μας
( δηλαδή, πλοϊα μέ πλοα) ή άντίστοι χατόν ΣΕ μέ τόν δικό μας. Οχι ότι δέν
είναι άπαραίτητο, σαφς πρέπει καί
έπιβάλλεται, άλλά δέν άρκει μόνον
Τό Σύνταγμα, τά πρόστιμα καί ή Πρωτοχρονιά
νταγμα; > επε-άπνευστ- ό
νιάτικα, δέχθηκα τά πρτα φίλος καί συνόχισε μέ περιοτηλεφωνήματα άπό φίλους . σότερα κοσμητικά .
Πρω -πρωί πρωτοχροoί Πακιστανοί νά ξεσαλνουν, E Αντε, νά μά φέρουν χθέ , διάβασα τό έξαιρετικό
καί τήν σαρία, νά συμπληρωθεί τό πάζλ! Βρέ πού καταντήσαμε ί .
τους , στό Σύνταγμα . Καί
πόνημα τού Μ. Κοττάκη γιά
τους κλειδοκράτορεp, άλλά
και τά άπειρα ακαpφιά στά
κσόσιαλν .
<Καλά, δέν ντρέπονται; Μdς
Πρίν προλάβω νά συάπαγορεύουν νά βρεθούμε νέλθω, στό τηλέφωνο παλαιά φίλη . Νά τά γράψετε
νά τους τάπέίτε άπό τήν καΉ <Εστίαν αύρο
περισσότεροι άπό έξι σέ ένα
τραπέζι καί μός στερούν τήν
δυνατότητα νά άκούσουμε λή! Έμές νά καθίσουμε φρόν- Επεσήμανα άναρτήσεις πα
μουσική καί οί Πακιστανοί
κάνουν " pεβεγιόν" στό Σύ Δέν είχα πολυκαταλάβει τί συνέβαινε , μέχρι που
Η ΚΕστίαω, όπως και οί ύπόλοιπες άπογευματινές έφημερίδες, δέν θά κυκλοφορήσει αύριο λόγω τής άργίας των Φτων . Η
Εστίων θά κυκλοφορήσει κανονικά την Πέ .
μπτη 7 Ιανουαρίου 2022.
Μέ κρύο αίμα πλέον,
Επιασα τό ρεπορτάζ . Διότι
ένβρασμ πολλά μπορίς νά
μα καί " στά αύγά μας" γιαΤ έπελαύνει ή " Όμικρον" καί
νηγυριζόντων Πακιστανν
μέ τήν σημαία τής πατρίδος
Συνέχεια στήν σελ . 4
Συνέχεια στήν σελ. 3