Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Λόγω covid δεν θα γίνει
η 11η αγωνιστική
της SL2
οι αγνες της 11ης
αγουνιστικής (5/1/2023)
μα το Προτάθλημα. της
,SUI ER
LAGUE2
λονται λόγο Covid 19.
|Τσακρής:
ΚΑΘΗΜΕ.ΡLNH
Η Όμικρον
είναι στην ουσία
καινούριος ιός
Μένει χωρίς ασθενοφόρο
ο Νομός Ξάνθης
καθημερινά για 2-3 ρες!
Επείγουσα ανάγκη στελέχωσης
με διασστες- πλήρωμα ασθενοφόρων
ένας καινούριος ιός,
νης του ΕΚΠΑ, Κο0ηνn .
της ΜικροβιοΠογίας και
Μέλος της Εnιτροnής
Εμπειρογνωμόνων Αθ .
έχουμε το εμβόο nyo - nonu δια κατάσταοη , δεδο
μένου ότι η μετοδοτότπτά του δεν έκει νο κάνει με το
ότι ο oς είνο no μεταδοτικός, δεν έκει και repieριο
Την επείγουσα
ανάγκη στελέχωσης
του ΕΚΛD Ξάνθης με
διασστες . πλήρω
μα ασθενν επιση.
μαίνει με επιστολή
κατούους ή 30 χμ εμ|
βέλεια ανάλογα με τη
μορφολογία του εδά.
φους , Στο νομό Ξονθης
nαθημερινά επιχειρούν .
σελιδα 5
σσοφορα Ρe Οι "Γυναίκες της Αγάπης"
δια Aπό βέβαια ανάλο γα με τις συν θήκες μπο
pεί να διαμορφωθεί εύ .
υπουργό Υγείας , 0 .
νο Πλεύρη, ο Βου.
λευτής Εάνθης του
KΙΝΑΛ Μπουρχάν
Μπαράν.
Επισυνάπτει επι - ασθενοφόρων για το έκταση 1.706 τετραγων ωpων με διακομδές πe
στολή του Σωματεί- Τμήμα ΕΚAΒ Του Ν . κν χλιομέτρων, με ρστατικν προς άλλους
Εργαζομένων Ξανθης
ΕΚΑΒ Οράκης που
φανερνει την επεί - αναφέρουν μεταξύ Συμφυνα με τις ευρω . λευταία διετία nou επi .
γουσα ανάγκη στε. άλλων:
λέχωσης με μόνιμο
προσωπικό ειδικό. aπογρaφή του 2011 στο peς χρες της Ευρτης σχεδόν καθημερινό ηλέ
τητας διασωστν νομο ΞΟ8ης κατοικουν aoτοιχουν Περίτου 1 ον".
πληρματος 111.222 κάτοικοι σε ο0θενοφόρο ανά 30000
ευχαριστούν τη ΣΕΚΑΠ
για μεγάλο χρονικό διά .
στημα μέχρι και 2-3
ορεvo και ημοpeno ως υγειονομικούς στα Στην επιστολή tni τo πλείστον εδαφος μαύς διαίτερα την τε ου
naikές οδηγίες κατά με , κρατεί η πανδημία, το
ο0 όρο στις πepοούτε - φαινόμενο αυτό είναι
Έχοντας υπόψη την
Κοινωνικές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας
στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη,
κατά τις εορτές των Χριστουγέννων
και του Νέου Έτους
Μιχάλης Σπανίδης
Μεγάλες Εφιτές Προσδοκίς .. .
σελιδα
Θνnetinsurance:
Ολο και κάθε μέρα βιοόνουμε βαθιά στο πετοί μας το τελος της Μ .
Το Ασφαλιστικό
Πρακτορείο της
Συνεταιριστικής
Ασφαλιστικής
στην Ξάνθη
κα την μετρότητα της κάθε πρόξης.
Αλλά aι την μετρότητα της κάθε θέση .
Από 10/1 έως 28/2
θα Πραγματοποιηθούν
|οι χειμερινές εκπτσεις
Σας εύχεται
ΧΡΟΝΙΑΠΟΛΛΑ
Ευτυχισμένο το 2022
σελιδα 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα