Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 5152 - ÅÔÏÓ 19ï

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Ανοίγουν στις 10/1 τα σχολεία
• Περιμένοντας τις επίσημες ανακοινώσεις για
τα έξτρα τεστ που θα
ισχύσουν για την επιστροφή των μαθητών στα
σχολεία που θα γίνουν
από τους αρμόδιους
υπουργούς.
• Δημόπουλος: Άνοιγμα
των σχολείων σημαίνει
και καλύτερη επιτήρηση

Δικαιοσύνη

s

Υγεία

Ο Γιώργος Ανυφαντής, ξανά πρόεδρος

Θετικός στον
κορωνοϊό

• του Δικηγορικού
Συλλόγου Καρδίτσας

• ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας

s

Óåë. 4

Υπογράφτηκε η σύμβαση
• για την
αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων του
Μουσικού
Σχολείου

s

Óåë. 13

Óåë. 5

s
Μελέτη αναβάθμισης του δρόμου
Óåë. 3

• Καρδίτσας

– Τρικάλων
δημοπρατεί η
Περιφέρεια
Θεσσαλίας

s

Óåë. 12

Διαβάστε μας και στο alithianews.gr