Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τόΠο το
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΗΣΥΧΗΠΙΚΑ ΠΟΛΛΑ, ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΟΜΩΣ
ΠΙΟ ΗΠΙΑ ΝΟΣΗΣΗ
ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΛΛΑΕΗ ΟΜΙΚΡ0Ν
κρούσματα στη ριαpκεί ο nροβληματ .
'υρα μας , onό σμός μετά τις συγκε . peρ εβδομαδκν κρoυ .
την nρuτη ημέpα του ντρους της nρωτοχρο
2022 Οι μολύνοεις τα νός .
τελευτaίa 24ωρα κυμα Ετο Νομό Πρβεζος στw nheonpία uw No
νονται οε nputoγνωρα μέοα σε μία εβδομόδ ο - μν τκ Hπεipου aΜo και
sninsoa κο0ς καταγρo no tw Δευτέρα 27 Δοεμ cnάκnpnς Εδος
φονται δεκόδες κλιά.
Το 2022 0α είνα έτος αισιοδοξίας και ανάστασης
Εύχομαι καλή χρονιά με υγεία και ευτυχία
Ανέφερε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
| tη onμoα υγεία και όοοφo η ouνatomτα των γιapν και τwν
ΑΛΛΟΣ. ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ
καινούργια χpονά αno σήμερα
η δηλαδή Aρή της μέτρησης ενός νέου διαστήματος
μελλοντκού , το onoiο όnο, 0u ohoλnpoουν (365 ημε.
Νότα ελπίδας για τη νέα χρονιά
Έδωσε με το Πρωτοχρονιάτικο μνυμά του ο Πρωθυπουργός
να κοιτάμε κατάματα την npoyματκότητα . Μόνον έται
| κρυνει το μυλό και κρίνει σωστά Μiα μέρα 0α να η τελευταία για τον καθένα μας .
Νότα ελniδος για τη νέα xρονα έδωσε με το nρτοχρo| νάτικο μηνυμά του ο noueunoupγός κυριάκος Μητοστ
| κnς εστιοοντος στο μεταρρυθμιστικά έργα nou έρχοντα
| σίας, τις καινοτομίες
ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ -ΠΟΔΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
Στο ΠΑΣΟΚ
ο Κοντονής;
ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ση του nρην Yiouργού Δικεοούνης
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΖΑ.
στους αναγνστες της στην
ανοφερόμενος uηv Εnστήμη έχει non
αντικατάσταση Μς φορές oneρές συ
ων μελν της επτpο - νenειε όnως ea ανο
να να τον διορθσει pακ για τον Τσίnpa au και σε όο τον κόομο
Mα δήλση του ν yες ρες οργότεpo , ο τά είναι ψιnά γράμματα
φογύριζε στο μυαλό τους οpίoυμε εμείς
no tnoτήμονες κονς mis Το να κομματικο -