Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
0,ι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στην σελίδα 12
Πρόγραμμα προσλήψεων
των χειμερινν εκπτσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις
> σελ. '
Στις 10/1 η έναρξη
Επιστρεψαν στα φάιναλ- φορ
οι αθλήτριες του Σπαρτιατικού
> σελ. 15
> σελ. 7
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2022 Ετος 26ο1 Αριθμός 6277 | Τιμή φύλλου 0,50ε
Τηλ: 2731081253 Fax 2731081250 .e-mailinfo Glakonikos.gr. www.lakonikos.gr
Π Προβλέπει μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψε ο δήμος
Στο 60% βρίσκεται
η απορρόφηση
του ΠΕΠ
Πελοποννήσου
α Πράσινη Σπάρτη
για το κλίμα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
| ΕΠΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στο 60% Βρίσκεται η onop ρόφηση του Περιφερειακού
Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Πελοποννήσου
aπό την Περιφέρεια , γνω στοΠοίησε ο περιφερειόρχης
Παναγιτης Νίκας με σχετική δήλωσή του , στην onoia
επεσήμανε τα εξής "Η ηεριφερειακή μας Αρχή ηαρ λαβε το 2019 το ΠΕΠ
Πελοποννήσου με anopροφητικότητα 25%.
Δύο χρόνια μετά και nαρά
την ηανδημία .
Υησε έναν αριθμό υnαλλή λων εκτός υnnρεσίας , η
onορρoφηση είναι ηλέον στο
60%. Επίδοση η onoία επα- .
mό την Ευρωηαϊκή
Οι δράσεις Που ενθαρρύνονται το επόμενο διάστημα για το περιβάλλον
νέθηκε από
Λίγες ημέρες πριν τις ημέρες κουτοουπιές σφένδαμοι και ηλά - Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) διαδικασίες φύτευσης και συντήτων Χριστουγέννων , 100 νέα δέν- τανοι
τρo-όλα είδη της ελληνικής χλωρίδας - φυτεύτηκαν αnό τον Δήμο σιο της -Πρωτοβουλίας 75UNΣπάρτης στο όλοος Αθανασίου 75 Τrees UNAI SDG7., nou χpn- δαπάνες ηρομήθειας και μεταφοΠαν. Γουδέ Συγκεκριμένα , στο ματοδοτείται oπό το-Πράσινο Το - ράς των δέντρων και των υλικν υπεγράφη μεταξύ του Δήμου
rάρκο άσκησης και αναψυχής το noθετήθηκαν Βελανιδιές , καστα νές , καρυδιές , χαρουπιές , σης
Επιτροηή -στην ηρόσφατη
του Εθνικού Καnoδιστριακού Πο - ρησης των δέντρων , καθς και
εγκατάστασης του αρδευτικού
Το"Πράσινο Ταμείο- κάλυψε τις συστήματος, σύμφωνα με το σχε
τικό μνημόνιο συνεργασίας nou
συνεργασία noυ είχε με την
Περιφερειακή Αρχή , στην
Τρίπολη , κλιμάκιο στελεχν
της Ε.Ε. υπό τον Κάρστεν Ράομουσεν , επικεφολής του
τμήματος Ελλάδος-Κύπρου
της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πoλιτικής [D6 REGIO) της
Ευρωπαϊκής Επιτροηής
Σύμφωνα με τον ηεριφερειάρχη , αστα δύο χρόνια nou
Η δράση διενεργήθηκε στο Πλαί νεπιστημίου Αθηνν .
μείον και στην οnοία συμμετέχει άρδευσης . συνολικού ύψους Σπάρτης και του ΚΕΠΑ- UNΑΙ
ο Δ. Σπάρτης κατόηιν ηρόσκλη- 1.805,86 ευρ , εν η Υnηρεσία Hub SDG7
Κέντρου Ενεργειακής Πρασίνου του δήμου ανάλαβε τς
έχεια σελ. 9
Καλύτερος Οικογενειακός Ιατρός διεθνς για το 2021
Κορυφαίος στον κόσμο
ο Αν. Μαριόλης
anoμένουν
Περιφέρεια Πελοηοννήσου
θα έχει την καλύτερη επ δοση Πανελλαδικά ως ηρος
είναι Βέβαιο όι η
Εξαιρετική τιμή για τον διευθυντή του ΚΥ Αρεόπολης
την αnορρόφηση Πόρων του
ΠΕΠ 2014-2020, οι διαδικαΤο βραβείο του Καλύτερου Ιατρικής Σχολής του Πανεπι - για το 2019 καλύτερος ΟικογεΟικογενειακού Ιατρού στον στημίου Αθηνν , ο Παγκό - νειακός Ιατρός της Ευρπης.
κόσμο για το 2021 (Global σμιος Οργανισμός Οικογενεια Family Doctor) aπένειμε στον
Ανάργυρο Δ Μαριόλη , διευ- να αναφερθεί ότι ο Πολυβρα- Εμπειρογνωμόνων του Υπουρ
θυντή του Κέντρου Υγείας Αρε - Βευμένος επικεφαλής του ΚY γείου Υγείας
όπολης και διδάκτορα της Αρεόπολης είχε ανακηρυχθεί
σίες του οnoίοu ολοκληρεν αnό τον Σεπτέμβριο του
κν Γιατρν WONCA) . Αξίζει 2020 είναι μέλος της Επιτροηής
νονται στο τέλος του 2023.
Ό,π όλλο ακούγεται
και γρά φεται αποτελεί Ψευδολογία
και λαϊκισμό , κατέληξε ο Π.
Νίκας
συνέχεια σελ 9
β1lakonikos.gr
Πατρίδα
και οικογένεια
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
του Στέλιου Ρόμφου
> σελ 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα