Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
Eanatolhi
ΤΡΙΤΗ
ΙAΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolh.com
Ετος ιδρύσεως 1932
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
19.226
Σελίδα 6
Σελίδα 25
ονέος ΒΟΑΚθα χαλάσει τομυλότοπι του Νικηθιανού
Ακόμη περισσότερη Προσοχή:
και σοβαρότητα για τη συνεχεια θέλει ο ΑΟAN
Ανανεθηκε η θητεία
του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου
. Εκρηξη κρουσμάτων
έφερε η Ομικρον
στην Κρήτη
2338 χθες ,
Παραμένει στη θέση του ως τα τέλη Μαϊου 2022
1109 στο
Ν. Ηρακλείου
δεύτερη φορά με ετήσια
διάρκεια , η οποία έληξε
στο τέλος του 2021
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
Σελίδες 3 και 13
Για ένα ακόμη πεντά μηνο, μέχρι 31 Μαΐου 202.
ανανεθηκε η θητεία του
Αντιπεριφερειάρχη ΛασιΒίου Γιάννη Γουλιδάκη
Με απόφαση του Περι - σιoποuήσει εδ και noλύ
φερειάρχη Κρήτης Σταύ - καιρό την πρόθεσή του
ρου Αρναουτάκη , η οποία να ξανακατέβει υποψήφιος
δημοσιεύτηκε στην Εφn - Βουλευτής με το ψηφομερίδα της Κυβερνήσεως δέλτιο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ξάμηνο του 202
με ημερομηνία 31-12-2021 , της oπoίας κονωνός έχει
παρατάθηκαν οι θητείες γίνει και ο Περιφερειάρχης τρέχον έτος θα προκ
των τεσσάρων χωρικν Αντιπεριφερειαρχν , Ηρα - Τόκης Πooφανος κοντας Στις προθέσεις μου είναι κηρυχθούν πριν το τέλος
κλείου , Ρεθύμνης και Χ γων , μέχρ 31-12-2022 και του κ Γουλιδάκη, ο Περ .
του Αντιπεριφερειάρχη φερειάρχης Πεοιόρισε τη την επλογή των υποψη πρόθεσή του είναι και Πάλι
Λασιθίου μέχρι 31-12-2022
Η θητεία του κ Γου - στην Αντιπεριφέρεια Λα λιδάκη ανανενεται για σιθίου.
τρίτη διαδοχική φορά , ε .
ντούτοις nαρατηρούμε ότι
η νέα θητεία του δεν ταυ τίζεται χρονικά με εκείνη
των άλλων τριν αντιπερ ρερειαρχν , ου θα παρα - στην ΑΝΑΤΟΛΗ ότι πεποί λωσε χθες στην ΑΝΑΤΟΛΗ λειά πoυ δεν θα είχε στη
μείνουν στη θέση τους μέ , θησή του είναι ότι μόλις οκ Γουλιδάκης
χρι τέλος του έτους , αλλά αρχίσουν να καταγράφομόνο για πέντε μήνες
Ο. Γουλιδόχης τοποθε - στοιχεία αποκλιμάκωσης ο Αντιπεριφερειάρχης θε - αντιπεριφερειάρχη
τήθηκε στη θέση του χω .
ρικού αντιπεριφερειάρχη νηση Βα Προχωρήσει σε
Λασιθίου , για πρτη φορά προκήρυξη εκλογν και ότι ραμείνει στη θέση αυτή ήταν και πάλ υποψήφιος
στις 9-9-2019 με λήη 3112-2020 Ανανεθηκε για πιανόν και στο πρτο ε - κομματικό και προσωπικό του 2012
Θέλει να είναι
υποψήφιος βουλευτής
με το ΠΑΣΟΚ -KIΝΑΛ
Ως γνωστόν , ο Αντιπ
ριφερειάρχης έχει δημο. Σήμερα ο αγιασμός
για το νέο Δημαρχείο
Σητείας
Σημαντικά έργα
θα ολοκληρωθούν
ή θα ξεκινήσουν
φέτος
προεκλογικό αγνα , Μάλι
Πιστεύω ότι μέσα στο στα , απαντντας σε σχε
τκή ερτηση διευκρίνισε
Κρήτης Σταυρος Αρναου . ρυχθούν εθνικές εκλογές ότι αν οι εκλογές προ
υπόψιν του Τις προθέσεις να συμμετάσχω στις δια Μαίου , nou λήγει η ανα δικασίες του κάμματος για νέωση της θητείας τυ ,
να παραιτηθεί προκειμέ
το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ νου να εστιάσει τις δυ στο Νομό Λασιθίου Εγ νάμεις του στη νέα αυτή
δεν θεωρ Πολιτικά ηθικό nολιτική του στόχευση . Εξ
να παραμένω αντιπεριφε - όλλου , τόνσε ότι για
ρειάρχης εκμεταλλευόμε - νέο στόχο που θέτει , στον
νος το θεσμό όντας πa - κεντρικό Πολιτικό στίβο .
Οκ Γουιδάκης είπε ράλληλα υπoψήφιος ., δή χρειάζεται χρόνος και δου .
διάρκεια της θητείας του φων nou Βα στελεχσουν
Πιστεύει
ότι θα προκηρυχθούν
σύντομα εκλογές
Σελίδα 11
διάθεσή του , αν είχε na Παρ όλο πou δεν υπάρ - ράλληλα και τα καθήκοντα
νται τα πρτα , σταθερά χει θεσμικά , ασυμββαστο , και τις υποχρεσεις του
Σπιτική κουζίνα
της πανδημίας , η κυβέρ - ωρεί ότι δε θα μπopούσε
Υπενθυμίζομε ότι ο κ.
ποτέ , όπως τόνισε να na - Γoυλιδάκης , πριν 10 χρόνια,
αυτό εκτιμά ότι θα συμβεί και παράλληλα να κάνει με το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές
ΕΜΒΟΛΙΟ COVID-19
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Η κουζίνα της Σάμος ευχοριστεί για την Προrίμησή σας
και εχεται οι Αγιες μέρες που έρχονται
να φέρουν υγεία και ευτυχία στο σπίn σος
και ο νέος χρόνος να είναι γεμάτος όμορφες στιγμές.
για αγορά ή αντιπαροχή
στον Αγιο Νικόλαο
Πληροφορίες κ . Μπαλής
Αρχιτέκτων Κατασκευαστής
Τηλέφωνο: 28410 33200
& 6974045 054
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ
Το όηλο μας
& ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ
για την
Πανδημία
HΟΜΕMADEΕ FOO0 EVERY DAY
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑΣΠΙΤΙΚΟ ΘΑΓΗΤΟ
CΤ2841082610
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΣΙΟΙΟΥ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα