Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡΙΤΗ

04.01.2022

Ιδρυτής: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ n Χρόνος 20ός

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

600.000 ευρώ
για «επούλωση»
των πληγών
Έκτακτη χρηµατοδότηση των ∆ήµων Πάτρας και ∆υτικής Αχαϊας,
από Πέτσα, καθοριστική η παρέµβαση του Α. Κατσανιώτη

Α.Φ. 5920 n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

«Θα σαρώσει
η «Ο» αλλά
ελπίζουµε να γίνει
ενδηµική»
ΣΕΛ. 10

Η απίστευτη περιπέτεια του Πατρινού Βασίλη Ιγγλέζη, που η πανδηµία τον καθήλωσε στην Καµπότζη

Τι δηλώνουν στη «Γ» οι
Καθηγητές Μικροβιολογίας
Αλκιβιάδης Βατόπουλος και
Παθολογίας/Λοιµωξιολόγος
Χαράλαµπος Γώγος

Εγκλωβισµένος
ΣΕΛ. 3

«Καλπάζει»
στην Αχαΐα

µεταξύ
αγνώστων!

τη «Γ»: ιά
σ
η
σ
η
γ
ή
τική αφ νε όποια δουλε
ισ
ν
ο
λ
κ
γ
υ
Ησ
ιστεί έκα φος έως και
ρ
ο
π
ιο
β
α
γρά
Για ν
ΣΕΛ. 11
από φωτο ν!
,
ε
κ
ισ
ρ
β
έ
ώ
ικ
λ
γ
γ
α
ς
δάσκαλο

Προφυλακιστέος Άνοιξαν
ο προπονητής
πυρ σε
«Άδικη η απόφαση»
αλλοδαπούς!
του Συµβουλίου
Πληµµελειοδικών,
σύµφωνα µε τον
συνήγορο υπεράσπισης
ΣΕΛ. 2

Προβληµατίζει το νέο
περιστατικό στην Ακτή
∆υµαίων
ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 3

16 χρόνια στο
πηδάλιο της
τοπικής
εκκλησίας

Ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και
Ακαρνανίας κ. Κοσµάς
εκοιµήθη χθες χάνοντας τη
µάχη µε τον κορωνοϊό

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΙΩΣΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ
ΑΠΟ ΦΕΤΟΣ, ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕ
Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

«ΣΥΝΕΠΕΙΣ ΣΤΙΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ...»

Όπως είχε αποκαλύψει η «Γ»
από τις 30 ∆εκεµβρίου, 1.133
χθες τα κρούσµατα

ΣΕΛ. 15

Σταδιακό...
«λουκέτο»

Η πανδηµία «νεκρώνει»
τους αθλητικούς χώρους
ΣΕΛ. 19-23

ΣΕΛ. 6



Τελευταία νέα από την εφημερίδα