Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
Δωρεά
Αντιδράσεις
Αυγενάκη
Επιχορήγηση
κεφαλαίου
κίνησης
Γηροκομείο
ΧΡΟΝΙ ΚΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
EΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
EΧΕ Αno ΤA ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΠΝΔΟΥ
ΕΝΑ ΦΟΤΕΙΝΟ 2022
Σταύρos Χρ. Καραγκούνns M.D .
CITIKA
19 χρόνια
ΚΑIANS
ΧΡΟΝΙΚΑ
ΑΤΑΝAS
Ιατρού Μ. Καρναβά 1 4os όροφοs
( Εμπορικό Ελιμαο)
TR: 51 100 Γρεβενά
Τnλ.. 24625 02144
Επείγοντa: 6944 286795
| Γρεβενά-Κοζάνη-Πτολε μαϊδα
. Δεpeioση & Αντμτπιση Υπογευμότιτος-οβοnοoμn Anopγωρ