Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021-ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙAΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 27946
www.dimoprasion.gr
email: dimonews @dim opr asion. gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Προβληματισμός
για το άνοιγμα των
σχολείων
μέτρα για τη Προστασία των
θέσεων εργασίας
Προβληματίζει γονείς χαι εκπαιδευτι Ονέες πρωτοβουχούς η ραγδαία αύξηση των χρουσμάτων
χορονοίού χωρίς να έχει γίνει σαφές το τι
μέλλει γενέσθαι με τα σχολεία . Το παρα
σκήνιο και οι χριτική .
Αν και τα xρούσματα του κορονοϊού αυξάνονται ραγδαία , σημεινοντας απανωτα μαύρα ρεκόρ , σε αυτή τη χρονική συγκυρία δεν εξετάζεται το κλείσιμο σχολείων.
Σύμφωνα με πληροφορίες μία από τις
παραμέτρους που λαμβάνουν υπ' όψιν όσοι εισηγούνται μέτρα είναι ότι αξιολογούν ακόμα, τη νοσηρότητα
της παραλλαγής Ομκρον.
λίες για την προστα
σία των θέσεων εργα σίας , στο πλαίσιο των
νέων μέτρων που λαμ
βάνονται από την κυ
βέρνηση για τη συ
γκράτηση των συνε.
πειν τής πανδημίας
του κορονοϊού, οριστι
κοποιήθηκαν σε σύ.
ΕAGE MASK
σκεψη που πραγματοποιήθηκε το πρωί της
Πέμπτης , υπό τον
πρωθυπουργό Κυράκο
Μητσοτάκη, με τη
συμμετοχή του υπουργού Οικονομικν Χρή.
στου Σταϊκούρα, του
Επτάμηνη η
διάρκεια του
Πιστοποιητικού
υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικν Υποθέσεων Κωστή Χατζη
δάκη , των υπουργν
Επικρατείας Γιργου
Γεραπετρίτη και Αχη Σκέρτσου και του
υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργ και
κυβερνητικού εκπροσπου Γιάννη Οικονόμου.
Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται σε
χοινή ανακοίνωση των υπουργείων Οικοεμβολιασμού
<Σκέψεις να μην μπορούν ούτε έξω να
κυκλοφορήσουν οι ανεμβολίαστοι χωρίς
πιστοποιητικόν.
Ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιβληθούν
νέοι περιορισμοί στους ανεμβολίαστους
πολίτες , άφησε ο υπουργός Υγείας , Θά νος Πλεύρης .
Ο ίδιος, μιλντας στον ΣΚΑΙ, τόνι σε ότι
υπήρξε η σκέψη ως κυρίαρχη θέση , όπως
είπε μάλιστα όσοι δεν έχουν κάνει το εμ βόλιο, να μην μπορούν να κυκλοφορήσουν
ούτε στους εξωτερικούς χρους χωρίς πιστοποιητικό.
2021, από επιχειρήσεις συγκεκριμένων
χωδικν επιχειρηματικής δραστηριότη
τας , βάσει ΚΑΔ ( μπαρ, εστιατόρια με
μουσική , κέντρα διασκέ δασης , κ.ά. ) . Οι αναστολές συ μβάσεων εργασίας θα προα ναγγέλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα "ΕΡΓΑ- 2
νομικν και Εργασίας & Κοινωνικν Yποθέσεων:
< 1. Ενεργοποιείται το μέτρο των αναστολν συμβάσεων εργασίας με αποζη μίωση ειδικού σκοπού (534 ευρ ) για τον
Ιανουάριο 2022 σε εργαζόμενους που
χουν προσληφθεί , μέχρι και τις 30/12/
Στην Ε.Ε. η αίτηση για τη χρ ηματοδότηση
Μικρή μείωση του
πληθυσμού για το
2021 Προ!
ΕΛΣΤΑΤ
Υποβλήθηκε την Τετάρτη στην ΕυρωΕΟΔΥ: Αλλάζει η διάρκεια της
καραντίνας για τα κρούσματα
παϊκή Επιτροπή το πρτο αίτημα πληρωμής ύψους 3 ,56 δισ. ευρ για το Εθνι κό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότη.
τας <Ελλάδα 2.00, έπειτα από την έγκρι ση του αρμόδιου αναπληρωτή υπουργού
Οικονομικν Θεόδωρου Σκυλακάκη κι
μετά την πλήρη και ενδελεχή ολοκλήρω.
ση όλων των σχετικν οροσήμων και
στόχων.
Από την πρτη δόση , το 1,72 δισ . ευρ
αφορά στο σκέλος των επιδοτήσεων του
Πει η
Νέες επικαιροποιη μένες οδηγίες για την απομόνωση και την καραντίνα για τα χοού
σματα χορονοϊού και τις στενές επαφές τους ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ. Οι νέες οδηγίες αφορούν το ευρύ κοινό και τους επαγγελματίες υγείας .
Ειδικότερα:
A. Ιατρονοσηλευτικό Προσωπικό
Α1. Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό με λοίμωξη από Sars-Cov-2
Απομόνωση πέντε (5) ημερν και επιστροφή στην εργασία με ή χωρίς αρνητικό testing
εάν είναι ασυμπτωματικοί ή με ήπια συμπτματα .
Υποχρεωτική χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (N95 ή KN95 ή ΓFP2) .
Α2. Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που έχει εκτεθεί στον Sars-Cov-2
i. Για ιατρονο σηλευτικό προσωπικό εμβολιασμένο και με εισχυτική δόση: 2
Σε 10.678.632 άτομα ( 5.196.048 άνδρες και 5.482.584 γυναίκες ) εκτιμάται ο
μόνιμος πληθυσμός της χρας την 1η
Ιανουαρίου 2021, μειωμένος κατά 0,37%
σε σχέση με τον αντίστοιχο πληθυσμό
της 1ης Ιανουαρίου 2020 που ήταν
10.718.565 άτομα
Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της
φυσικής μείωσης του πληθυσμού που ανήλ .
θε σε 45.902 άτομα ( 84.767 γεννήσεις έ στο σκέλος των δανείων.
Η Ελλάδα είναι μία από τις πρτες χρες που υποβάλλει αίτημα πληρωμής , οπως ήταν από τις πρτες χρες που χατέθεσε το Εθνικό Σχέδιο Ανάκα μψης και
ναντι 130.669 θανάτων ατόμων με τόπο
συνήθους δια μονής εντός της ελληνικής επικράτειας) και της καθαρής μετανάστευdimoprasions
τες που έλαβε τη σχετική έγκριση, ξεκινντας άμεσα την υλοποίησή του . Βασική
προϋπόθεση για την υποβολή αυτού του πρτου αιτή - ΣΕΝΛΑ
σης που εκτιμάται σε 6.384
άτομα ( θετικό ισοζύγιο).

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Υπουργείο ανάπτυξης: Έπεσαν βαριά πρόστιμα σε “βαριά ονόματα”
  Πρόστιμα συνολικού ύψους 1.480.000 ευρώ σε 11 επιχειρήσεις   Πρόστιμα συνολικού ύψους 1.480.000 ευρώ επιβλήθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης σε 11 επιχειρήσεις μετά από ελέγχους που πραγματοποίησαν η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) και η Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή. Αφορούν παραβάσεις των διατάξεων για πλασματικές εκπτώσεις και προσφορές, αλλά και μη ορθή τήρηση της καταναλωτικής νομοθεσίας. Ειδικότερα: Για παραβάσεις των διατάξεων της παρ. 2α του άρθρου 15 του ν. 4177/2013, σχετικά με τη διενέργεια παραπλανητικών εκπτώσεων και προσφορών προς τους κατα
 • Πάνω από 500 εκατ. ευρώ τα φορολογικά έσοδα από το online gaming
  Την τεράστια συμβολή του νόμιμου online gaming στα φορολογικά έσοδα, αλλά και την ανάγκη ρύθμισης του τοπίου, χωρίς υπερβολές, ώστε να περιοριστεί το παράνομο στοίχημα, επισήμαναν οι εκπρόσωποι του κλάδου κατά τη διάρκεια συζήτησης στο πλαίσιο του 9oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.   O Υφυπουργός Υγείας, κ. Δημήτριος Βαρτζόπουλος, παραδέχθηκε, ότι «το να υπάρχει φορολογία, εφόσον είναι άδικη, γίνεται εις βάρος της δραστηριότητας και το κράτος χάνει λεφτά» και πρόσθεσε πως πρέπει «να δούμε διεθνώς τι ακολουθείται, με τα καλύτερα αποτελέσματα και εκεί πάνω να πατήσο
 • Ποσειδώνια 2024 με αναγέννηση της Ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας
  Πάνω από 85 ναυπηγεία από 26 χώρες έχουν ήδη επιβεβαιώσει ότι θα δώσουν το «παρών» Η αναγεννημένη ναυπηγική βιομηχανία της Ελλάδας θα προβληθεί σε εξέχουσα θέση στα Ποσειδώνια 2024, στέλνοντας μήνυμα ισχυρής ανάκαμψης έπειτα από δεκαετίες παρακμής και εγκατάλειψης. Η αναγέννηση του κλάδου παίρνει σάρκα και οστά μετά την ολοκλήρωση της ενοποίησης των ναυπηγικών μονάδων της χώρας στη Σύρο και την Ελευσίνα, αλλά και μέσα από την επανεκκίνηση του ναυπηγείου Σκαραμαγκά και την αύξηση της δραστηριότητας στην Χαλκίδα. Το Ναυπηγείο στο Νεώριο της Σύρου και το Ναυπη
 • Η ελληνική οικονομία στα χρόνια της μεταπολίτευσης : Τι μάθαμε
  Μια ομιλία που θα συζητηθεί   Tο θέμα δεν είναι τόσο το «τι μάθαμε» αλλά «αν μάθαμε» κάτι από την οικονομία της μεταπολίτευσης στα πενήντα χρόνια της ύπαρξής της , ανέφερε ο πρόεδρος από το Delphi Forum o πρόεδρος. Με την είσοδο στην ΟΝΕ εγκαταλείφθηκε οριστικά το σύνηθες εργαλείο διόρθωσης, έστω και προσωρινά, της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, δηλαδή το εργαλείο της διολίσθησης/υποτίμησης του εθνικού νομίσματος. Επίσης, έπαψε να υπάρχει και ο εθνικός δανειστής έσχατης ανάγκης, ρόλο που πριν την ΟΝΕ επιτελούσε η Τράπεζα της Ελλάδος. Ανταγωνιστικότητα και αξι
 • Γ.Στασινός: 18 αλήθειες και ψέματα για τα κίνητρα του ΝΟΚ
  Σχετικά με το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί και αφορά το κίνητρα αύξησης ύψους – δόμησης που προβλέπει ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός, τις σχετικές πρωτοβουλίες και απόψεις κάποιων Δημάρχων και τη συζήτηση που εξελίσσεται, τόσο στο Συμβούλιο της Επικρατείας όσο και στην κοινωνία, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός κάνει δημόσια παρέμβαση στο ζήτημα. Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός σε συζήτηση με δημοσιογράφο, ανέλυσε τα εξής: «Τα κίνητρα του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού για μείωση της κάλυψης στα νέα κτίρια, την αύξηση της ενεργειακής απ�