Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 5149 - ÅÔÏÓ 19ï

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50 ÔÇË: 24410 80888

Οδηγίες καραντίνας…
• 5 μέρες πλέον η καραντίνα για όσους δεν
έχουν συμπτώματα...
• Νέες οδηγίες καραντίνας για υγειονομικούς.
• Τι αλλάζει για
εμβολιασμένους και
μη, πόσες ημέρες θα
κρατάει

s

Δήμοι

Δήμοι

Κάλεσμα του Δημάρ- Τοίχος αντιστήριξης για
προστασία από
χου Μουζακίου κ. θ. βραχοπτώσεις
Στάθη
• στο δρόμο Μουζάκι• για τήρηση των μέΚαρδίτσα από την Περιτρων προστασίας
φέρεια Θεσσαλίας

s

Óåë. 11

s

Óåë. 11

«Ο Αργαλειός και η Παραδοσιακή Υφαντική Λαϊκή
Τέχνη»

• Της Μαριάννας Θ.
Αποστόλου

s

Óåë. 13

Διαβάστε μας και στο
alithianews.gr

Óåë. 5