Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Μέτοχος:Recognized text:
ΕΚΗΒΟΛΟΣ: ΟΙ ΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΙΤΑΝ , ΕΧΑΕ, INTRACOM 10
ΜΑΡΚΕΤΙΕΣ : ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΓΙΑ ΔEH, ΟΤΕ, ΠΛ. ΘΡΑΚΗΣ, QUEST .24-25
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ . 4
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ .13
ΤΡΑΠΕΖΕΣ . 15
Η απειλή . . Όμικρον
και τα αντίμετρα
Εξελίξεις φωτιά
για επτά εταιρείες
Τριπλή δεθνής
Ψήφος εμπιστο σύνης
ΜΕΤΟΧΟΣ
.FT .Com
FINANCIAL TIMES
Τρα on line
στις οθόνες σας!
Μόνο στο
& ΕΠΕΝΑΥΣΕΙΣ
EURO)day
www.euro2day.gr
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑτΟΡΑΣ
Ετος 24ο .ΑρΦύλλου 1241 .30 Δεκεμβρίου 2021 -4 ίovουαρίου 2022 . Ε1
ΟΛΠΙ - ΟΛΘ.3
ALPHA BANK . 11
ΚΛ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ . 14
LAMDA .22
EUROBANK e D
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ: ΤΑ ΑΓΚΑΘΙΑ ΤΟΥ 2022 . 26
ΗΠΡΟΚΛΗΗ
Πς ξεκινά το Χ.Α. το 2022 και οι .
ασυνήθεις ύποποι για αποδόσεις
ΡΕΠΟΡΤΑΠΙΕΛ. 8-9
ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΜ
9"771108'53100