Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Έκδοση:Recognized text:
ΚΩΔΙΚΟΣ 6414
ΕΚΔΟΣΗ
Εβδομαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφημερίδα της Ηπείρου
Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2021-Τιμή: 0,50
emaltekdosiOyahoo.gr-info@ekdosicomg
Έτος: 21ο- Αρ. Φύλλου 1023
ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ
Δίνει
δυνατόητες,
1ΑΣΤΥΝΟΜ.
ανοίγει αγορές
ΕΛΑΣ.
Προσοχή για ις
ηλεκτρονικές απάκες
Το δικό της ακαμπανάκιν χτυπά η
Ελληνική Αστυνομία , ζητντας από
τους πολίτες, αλλά παράλληλα και
εφιστντας τους την προσοχή για
τις ανησυχητικές διαστάσεις που
λαμβάνουν οι ηλεκτρονκές απάτες
με εκατοντάδες θύματαν , που χάνουν από μερικές δεκάδες, μέχρι ι λιάδες ευρ .
Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία για
την υποβολή του φακέλου αδειοδότησης του
υδατοδρομίου στην λίμνη των Ιωαννίνων.
Πρόκειται για μία μακρά και επίπονη διαδικασία που ολοκληρνει ο Δήμος Ιωαννιτν , μετά
από επίπονη εργασία και συνεργασία με όλους
τους φορείς , όπως τόνισε ο αντιδήμαρχος Βα σίλης Βλέτσας , ο οποίος έκανε και την κεντρική
εισήγηση.
Ο κ. Βλέτσας διευκρίνισε ότι στο στάδιο της
διαβούλευσης στο οποίο βρισκόμαστε ήδη
έχουν γνωμοδοτήσει θετικά η Περιφέρεια Ηπείρου, το Γενικό Επιτελείο Στρατού , η Υπηρεσία
Πολιτικής Αεροπορίας , η Κτηματική Υπηρεσία
εν ολοκληρθηκε η συζήτηση και στον Φορέα
Διαχείρισης της Λίμνης. Η γνωμοδότησή του εί
ναι θετική με ορισμένες παρατηρήσεις για τα
επόμενα στάδια.
Σελίδα 3
Σελίδα 4
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
262.000 ευρ για ην
επέκταση του κατοφυγίου
αδέσποτων
Αξιοποίηση προς
όφελος ης κοινωνίας
Διαρκής η προσπάθεια
τουριστικής
προβολής
Την σύμβαση για την επέκταση του
καταφυγίου φιλοξενίας αδέσποτων
ζων υπέγραψαν χθες , ο Δήμαρχος
Ιωαννίνων , Μωυσής Ελισάφ και ο ανάδοχος του έργου.
Ένα πραγματικά μεγάλο εγχείρημα , ετοιμάζεται να ξεκινήσει η Μητρόπολη Ιωαννίνων, με στόχο να δσει μια ακόμη σημαντική βοή
θεια σε ηλικιωμένους .
Στόχος της Μητρόπολης , το επόμενο διάστημα να έχει έτοιμες
τρεις νέες δομές που στο σύνολό τους αφορούν τους ηλικιωμέ νους . Οι δομές αυτές θα δημιουργηθούν από την Μητρόπολη σε
αγαστή συνεργασία με τα μέλη της διοίκησης και τον Γενικό Διευθυντή του Γηροκομείου και έχοντας την αρωγή της Περιφέρειας
Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννιτν.
Σελίδα 5
Σελίδα 8
Η ΕΠιτροπή Πeρβάλλοντος ενέκρινε το Πρόγραμμα Τουριστικν και Θεμαικν Εκθέσεων Του Α ' εξαμήνου του 2022
Όπως ανέφερε ο αντπεριφερειάρχης Βασίλης Γοργόλης η Περφέρεα Ηπε
ρου δίνει ιδιατερο βάρος στην Τουριστική Προβολή κα Παράλληλα σις εκθέσεις
Προθησης των τοπκν μας Προοντων , υπογραμμζοντας ότι από Τις Προηγούμενες συμμετοχές σε εκθέσεις υπάρχει θετικό αnoτuπωμα και μεγάλη αυξηση
της επoκεψμότητας , διαπιστσεις Που συνηγορούν στη συνέχιση του ΠροΥράμματος,
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΝΩΝ
Παραμένει Το πρτο
ηράσνον ελληνικό
Πανεπιστήμιο
Σημαντική διάκριση για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων , το οποίο καταλαμβάνει
την 75η θέση μεταξύ ευρωπαϊκν Πανεπιστημίων , την 232η θέση παγκοσμίως και παραμένει 1ο ανάμεσα στα
ελληνικά Πανεπιστήμια, σύμφωνα με
τα αποτελέσματα του συστήματος κα
τάταξης αUI Greenmetric World University Ran kings για το 2021 που δημοσιεύθηκαν στις 14 Δεκεμβρίου.
Σελίδα 9
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΡΟΥ
Προς υλοποίηση η παράκαμψη
της Αρχαίας Νικόπολης
Σελίδα 13
Σελίδα 15