Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
τον τό1o του
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΧΡΟΝΙΑ
ΚΡΙΕΤΟΥΓΕΝΜΑ ΜΕ Σ
ΠΕΡΙΟΡΕΜΟΥΣ
ΕΥΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ LOCKDOWN
νήμερα της μαντική διαφορά oε επισκεφτούμε τους
γέννησης
του Θεανσχέση με έρυσι είνα δικούς μας ανθρότι δεν υάρχουν ou .
Ορπου σn ριοριστικά μέτρα tο.
Οι nολίτες όμως καλού.
nou lockidown με την
τερη χρονιά τα Χρι- ανοιχτή όnως και κά μέτρα όπος η μόσκα
στούγεννα εν μέσω τις μετακινήσεις .
περιopισμν, Η σn στε να μmρούμε να
και οι aΕ0στόσεις
Παρεμβάσεις στο χρο της διασκέδασης
μετα τις γιορτές
napεμβάσεις στον κόρο της διασκέδοσης μετά
| noupγoς Υγείος θονος ηεύρης , εν nposδonon
| κρους, εφόοον nopaτmρneεί στους επόμενους a| ννες όυ δεν γίνετοι οωστή xpήση της μόσκος οΠολλές ευχές. .
Για ότι καλύτερο στη ζωή σας
Δυουχς wn α υνά Χρισtούγννα a
Κλήρον , τα Ιερός.
νει διαρκς oέ κάθε
μνος noύ χορμόσυ .
ρανό της Βηθλεέμ
Σήμερα είνι Χρ .
στούγεννα.
την Ειρήνη και την
Ευδοκία , αυτά είνa
τά δύο δρα nου 6.
φεραν στή γη.
2.000 χρόνια κάnοu